آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Lincolnscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Lincolnscire

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

آیتم 1-2 (Nickel Ingot) (تیرکمان Longbow)

اطلاعات بیشتر در ماموریت In the Absence of an Ealdorman موجود است.

آیتم 3 (Nickel Ingot) 

اطلاعات بیشتر در ماموریت Salve for a Fresh Wound موجود است.

آیتم 4 (سلاح Battle Sparth)

آیتم 4 (سلاح Battle Sparth)

در نقشه بالا تبر Battle Sparth را پیدا خواهید کرد. در اینجا دشمن طلایی بزرگ یعنی Lucian را با روش خودتان بکشید و بعد کلید را بدست بیاورید. با کمک کلید صندوق قفل کنار او را باز کنید تا سلاح Battle Sparth را بدست بیاورید. (در این منطقه چند صندوق عادی نیز وجود دارد حتما آنها را نیز بردارید برای ارتقای کامل کمپتان ضروری هستند. یکی از آنها در بالای مجمسه بلندی قرار دارد.)

آیتم 5 (Nickel Ingot) 

آیتم 5 (Nickel Ingot) 

به محلی که در نقشه بالا است بروید، این مکان قلطعه دشمن است. دشمنان را با روش خودتان بکشید. بعد به سمت برج بلندی که علامت طلایی روی آن است بروید. در آنجا بالاترین نقطه برج صندوقی وجود دارد که به راحتی می‌توانید آن را باز کنید و درونش Nickel Ingot قرار دارد.

آیتم 6 (Nickel Ingot) 

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Lincolnscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

این محل کمپ دشمن است. در وسط این کمپ یک ساختمان بزرگ قرار دارد که درونش صندوق را پیدا خواهید کرد. دشمنان را با روش خودتان بکشید و به سمت مرکز این کمپ پیش بروید. 

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Lincolnscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

ابتدا به سمت چپ کلبه بروید (عکس بالا) تا کلید را بدست بیاوریم. این محل یک دشمن طلایی است با کشتنش کلید را بردارید و با آن صندوق را باز کنید تا Nickel Ingot را بدست بیاورید. (در این منطقه چندین صندوق معمولی نیز وجود دارد.)

آیتم 7 (Book of Knowledge)

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Lincolnscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. داخل این ویلا می‌توانید یک کتاب پیدا کنید که یک توانایی جدید برایتان باز می‌کند. به بالای سقف این ویلا بروید، در آنجا کمی بگردید تا محفظه‌ی چوبی را پیدا کنید و آن را با تیر تخریب کنید و داخل ویلا شوید. در درون ویلا، در طبقه هم‌کف یک دیوار سنگی وجود دارد با درتی ویژه Shoulder Bash آن را تخریب کنید و داخل شوید. در درون اتاق جعبه را به عقب تکان دهید و وارد اتاق بعدی شوید، در انتهای اتاق می‌توانید کلید را پیدا کنید. حال به اتاق اصلی برگردید در همان هم‌کف یک اتاق بسته وجود دارد با کلید آن را باز کنید و کتاب را بردارید تا توانایی Piercing Shot شما ارتقا پیدا کند.

آیتم 9-10 (Nickel Ingot) (آيتم Galloglach Bracers)

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Lincolnscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

در منطقه‌ای که در عکس بالا مشخص است می‌توانید این دو آیتم را پیدا کنید. با کشتن دشمن طلایی موجود در این محل Nickel Ingot را بدست بیاورید. این دشمن در طبقه بالا قرار دارد می‌توانید به صورت مخفیانه نیز او را بکشید. در همان طبقه بالا نیز از صندوق آيتم Galloglach Bracers را بردارید.

آیتم‌ 11-14 (Nickel Ingot – تیرکمان Longbow – آیتم Galloglach Trousers و Book of Knowledge)

توضیحات کامل در ماموریت In the Absence of an Ealdorman آورده شده است.

آیتم‌ 15 (Nickel Ingot)

توضیحات کامل در ماموریت Salve for a Fresh Wound آورده شده است.

آیتم‌ 16 (Galloglach Armor)

آیتم‌ها و موارد مخفی منطقه Lincolnscire بازی Assassin’s Creed Valhalla

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید. در آنجا نزدیک کلبه که صندوق درون آنجاست Hurler را شکست دهید تا کلید درب ورودی کلبه را بدست بیاورید. بعد داخل شوید و با استفاده از کلید در صندوق را باز کنید. 

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

آخرین راهنمایی‌ها

آخرین مطالب سایت

دیدگاه ها بسته شده است