کالوکیشن(هم نشینی) در زبان انگلیسی

موضوع زبان: کالوکیشن(هم نشینی) در زبان انگلیسی

فراگیری برجسته‌ترین کالوکیشن‌ ها( هم نشینی) در زبان انگلیسی به صورت ویدیوهای کوتاه به همراه محتوا و صداگذاری اختصاصی و فیلم‌های کوتاه مرتبط