بررسی فیلم Green Book

بررسی فیلم Green Book / گذر از جاده‌ی انسانیت

فیلم Green Book داستان یک سفر جاده‌ای به درون دوره‌ای تلخ از تاریخ آمریکاست. دوره‌ای که هنوز ارزش‌گذاری انسان‌ها فراتر از ذات و یا هنر آنها فقط به رنگ پوست‌شان خلاصه می‌شد.