World of Warcraft

World of Warcraft

بازی wow کلاسیک
PC

بررسی بازی World of Warcraft Classic

بازی wow در طول سالها و انتشار expansion  های مختلف محیط های بسیار مختلفی را تجربه کرده است از Northrend بگیرید تا Pandora و Broken islands و … در هر سری از انتشار این بخش ها با expansion های مختلف شما باید…

ادامه مطلب