نقد و بررسی

نقد و بررسی

در این بخش با لیست نقد و بررسی فیلم ، سریال و بازی‌های روز که توسط اعضای تحریریه سایت ساعت هفت آماده شد‌ه‌اند رو به رو هستید. با خواندن بررسی‌ها قبل یا بعد از دیدن فیلم ، سریال یا بازی‌ها می توانید بیشتر با آنها ارتباط برقرار کنید و نکات ضعف و قوت آنها را بهتر بشناسید. این بررسی‌ها برخلاف اکثر سایت‌های ایرانی توسط خود اعضای تحریریه نوشته شده (ترجمه نمی‌باشند) و کاملا اختصاصی می‌باشند. همچنین در سیستم امتیازدهی و نقد عناوین کمترین امتیاز به نظر شخصی فرد نقد کننده داده شده تا از بررسی‌های غیرمنطقی و احساسی که فقط نظر شخصی فرد است و ارزش انتشار ندارد دوری کنیم و بررسی‌های منطقی و منصفانه‌ای داشته باشیم.