فیلم کره ای

در این بخش فیلم های کره ای که در چند سال اخیر و یا گذشته ی دور ساخته شده است را معرفی و بررسی می کنیم.فیلم های کره ای در چند سال اخیر با توجه به داستان و درون مایه ی خاص خودشان مورد توجه بسیاری از مردم و منتقدین قرار گرفته اند…