Captain Marvel

Captain Marvel

Captain Marvel یک فیلم آمریکایی در سبک علمی تخیلی است که در سول ۲۰۱۹ منتشر شده است و شخصیت جدیدی را به دنیای سری دنیای ماروال وارد کرده است.