معرفی تمام شخصیت های مهم دنیای Marvel

با توجه به حجم روز افزون فیلم‌های سینمایی بر پایه دنیای Marvel (و همینطور DC) در این بخش به بررسی و معرفی قهرمانان و شروران دنیای Marvel و Factهایی از آنها می‌پردازیم تا شما بیشتر با دنیای شگفت انگیز این قهرمانان آشنا شوید… در زیر لیست کامل ” معرفی تمام شخصیت های مهم Marvel” که تاکنون در سایت ساعت هفت به معرفی آنها پرداختیم را شاهد هستید.

(با کلیک بر روی هر عکس به صفحه معرفی همان شخصیت بروید)

لیست شخصیت های دی سی در اینجا

Iron Man

معرفی شخصیت مرد آهنی

اولین معرفی: 1963

Thor

معرفی شخصیت ثور

اولین معرفی: 1962

The Wasp

معرفی شخصیت زنبورک

اولین معرفی: 1963

Avengers

معرفی گروه انتقام جویان

اولین معرفی: 1963

Vision

معرفی شخصیت ویژن

اولین معرفی: 1968

Black Widow

معرفی شخصیت بیوه سیاه

اولین معرفی: 1964

Thanos

معرفی شخصیت تانوس

اولین معرفی: 1973

Dr. Strange

معرفی شخصیت دکتر استرنج

اولین معرفی: 1963

wolverine

معرفی شخصیت ولورین

اولین معرفی: 1974

Professor X

معرفی شخصیت پروفسور ایکس

اولین معرفی: 1963

Enternals

معرفی گروه جاودانگان

اولین معرفی: 1976

Magneto

معرفی شخصیت مگنیتو

اولین معرفی: 1963

Black Panther

معرفی شخصیت بلک پانتر

اولین معرفی: 1966

War Machine

معرفی شخصیت ماشین جنگی

اولین معرفی: 1979

Winter Soldier

معرفی شخصیت سرباز زمستان

اولین معرفی: 1941

Mockingbird

معرفی شخصیت مرغ مقلد

اولین معرفی: 1971

Beast

معرفی شخصیت بیست

اولین معرفی: 1963

Spider-Woman

معرفی شخصیت زن عنکبوتی

اولین معرفی: 1977

Captain America

معرفی شخصیت کاپیتان آمریکا

اولین معرفی: 1941

Spider-Man

معرفی شخصیت مرد عنکبوتی

اولین معرفی: 1962

Hulk

معرفی شخصیت هالک

اولین معرفی: 1962

Fantastic Four

معرفی گروه چهار شگفت انگیز

اولین معرفی: 1961

Deadpool

معرفی شخصیت دِدپول

اولین معرفی: 1991

Captain Marvel

معرفی شخصیت کاپیتان مارول

اولین معرفی: 1967

Scarlet Witch

معرفی شخصیت اسکارلت ویچ

اولین معرفی: 1964

Loki

معرفی شخصیت لوکی

اولین معرفی: 1942

Hawkeye

معرفی شخصیت هاکای

اولین معرفی: 1964

Adam Warlock

معرفی شخصیت آدام وارلاک

اولین معرفی: 1967

Shang-Chi

معرفی شخصیت شانگ چی

اولین معرفی: 1973

Rogue

معرفی شخصیت روگ

اولین معرفی: 1981

Quicksilver

معرفی شخصیت کوئیک سیلور

اولین معرفی: 1964

Falcon

معرفی شخصیت فالکون 

اولین معرفی: 1969

Wonder Man

معرفی شخصیت مرد شگفت انگیز

اولین معرفی: 1964

Luke Cage

معرفی شخصیت لوک کیج

اولین معرفی: 1972

Moon Knight

معرفی شخصیت مون نایت

اولین معرفی: 1975

اسکرول به بالا