Disney

کمپانی Disney یکی از بزرگترین کمپانی سرگرمی دنیا است که به ساخت انیمیشن های زیبا معروف است. انیمیشن های معروفی همچون داستان اسباب بازی ها ، عصر یخبندان و… از آثار آنهاست.