DC

در این سری پست ها با شخصیت ها ، فیلم ها و کمیک های دنیای DC بیشتر آشنا خواهید شد. شرکت DC یک شرکت کمیک بوکی است که برای اولین بار در سال 1934 کار خود را آغاز کرده است.