Netflix

شبکه‌ی Netflix از بهترین شبکه های اینترنتی موجود در آمریکاست که به عنوان بزرگترین شبکه ی اینترنتی حال حاضر دنیا با داشتن اشتراکی نزدیک به بیش از 150 میلیون نفر در سراسر دنیا در صدر شبکه های اینترنتی قرار گرفته است. در زیر برخی از مهمترین سریال‌ها و فیلم‌های معروف این شبکه که در سایت مطلب دارند را لیست کردیم.

بررسی سریال Ozark
Netflix

بررسی سریال Ozark نگاه پایانی / اسرار دریاچه‌ی اوزارک

پس از آنکه برنامه پول‌شویی برای کارتل مواد مخدر مکزیکی با مشکل مواجه می‌شود. یکی از مشاورین مالی به نام “مارتی بِرد” که در این کار سهیم می‌باشد. برای نجات دادن زندگی خود و خانواده‌اش پیشنهاد نقشه‌ای بزرگتر را برای پول‌شویی در یک منطقه بومی به نام “اوزارک” در مرکز میزوری می‌دهد.

ادامه مطلب
بررسی مینی سریال Midnight Mass
Netflix

بررسی مینی سریال Midnight Mass / دعای نیمه شب در جزیره مرگ

مردمِ “جزیره کراکت” بدور از هیاهوهای شهرهای بزرگ با آرامش به زندگی روزمره خود مشغولند. بیشتر آنها طبقِ عادتِ همیشگی، روزهای یکشنبه در کلیسای سنت پاتریک برای دعا و نیایش جمع می‌شوند. اما…

ادامه مطلب