پرونده کامل

در این پست ها به صورت کامل در مورد موضوعی خاص صحبت می کنیم ممکن است فیلم ، سریال یا یک بازی کامپیوتری باشد. این نوع مطالب شامل اسپویل داستانی می باشند.