بازی کامپیوتری

معرفی بازیهای روز دنیا و بازیهای قدیمی و بهترین ها ، بیشتر مطالب در مورد معروفترین بازی های کامپیوتری جدید و برتر پلتفورم های مختلف می باشد تا شما با خواندن مطالب راحت تر بتوانید بازی های خوب را شناسایی کنید.