marvel

شرکت Marvel فعالیت خود را از سال 2008 با فیلم Iron Man  آغاز کرد و توانست در ادامه به ساخت فیلم هایی با جلوه های ویژه ی بالا و پر فروش ادامه دهد.