آشنایی با Ashrah و حرکات او در Mortal Kombat 1

آموزش و آشنایی با Ashrah و حرکات او در Mortal Kombat 1

اَشرا یا آشرا یا Ashrah، شخصیتی در سری بازی‌های Mortal Kombat است که اولین بار در Mortal Kombat: deception حضور پیدا کرد. او اهریمنی است که با کشتن شیاطین با شمشیر Kriss (نوعی شمشیر مارپیچ که در اندونزی ساخته می‌شود، نمونه‌ی این شمشیر در demon Souls نیز وجود داشت) مسحورکننده‌اش به نام داتوشا، خواهان رهایی از Netherrealm است.

منوی اصلی: راهنمای بازی Mortal Kombat 1

 آموزش و آشنایی با Ashrah و حرکات او در Mortal Kombat 1

لیست حرکات Ashrah به حرکات پایه یا Basic Attacks، حرکات ویژه یا Special Moves و Kameo Attack تقسیم‌بندی شده است.

می‌توانید با استفاده از علامت‌های زیر دکمه‌های پلی استیشن ۵ را به دیگر کنسول‌ها تبدیل کنید. (یا عکس بالا)

1 = مشت از روبرو / 🔲 (مربع) در پلی‌استیشن / X در  ایکس باکس/ Y در سوییچ

2 = مشت از پشت / 🔺 (مثلث) در پلی‌استیشن / Y در ایکس باکس / X در سوییچ

3 = لگد از جلو / ✖️ (ضربدر) در پلی‌استیشن / A در ایکس باکس / B در سوییچ

4 = لگد از پشت / 🔘 (دایره) در پلی‌استیشن / B در ایکس باکس / A در سوییچ

آشنایی با Ashrah و حرکات او در Mortal Kombat 1 1

حملات اصلی / Basic Moves (در PS5)

نام حرکت دکمه‌ها در PS5
Heaven’s Palm🔲
Final Blessing🔲,🔺
Cleansed Soul🔲,🔺,🔺
Harmful Hack⬇+🔲
Swinging Kriss🔺
Playful Prickle🔺,🔲
Kriss Kross🔺,🔺
Raising Spirits🔺,🔺,✖️
Spinning Truth⬅+🔺
Dancing Blade⬅+🔺,🔺
Sinner Stab➡+🔺
Bleeding Blade⬇+🔺
evil’s Boot✖️
Short Stab⬅+✖️
Heaven’s Light ⬅+✖️,🔲
Soaring demon➡+✖️
Quick Poke⬇+✖️
Heavenly Heel🔘
Toe Tap⬅+🔘
Crushing Knee➡+🔘
Crown Cracker➡+🔘,🔺
God’s Will➡+🔘,🔺,✖️
Heavy Heel ⬇+🔘

Aerial Attack (حمله هوایی) (در PS5)

نام حرکت دکمه‌ها در PS5
Helping Hand↗+🔲
Soul Punch↗+🔲,🔺
Bladed Flurry↗+🔺,🔺
Kritical Kriss↗+🔲,🔺,🔺
Quick Cut↗+🔺, 🔲
Kriss Push↗+🔺, 🔲
Blessed Boot↗+🔺,🔺,✖️
Leaping Light↗+✖️ یا ↗+🔘

حرکات پرتابی (Throws)-  شکستن کمبو و Taut (در PS5)

نام حرکت دکمه‌ها در PS5
Shove➡+L1 یا ➡+🔲,✖️
Demon DanceL1 یا 🔲,✖️
 Breaker➡+R2
Taunt

آشنایی با Ashrah و حرکات او در Mortal Kombat 1

Special Moves یا حرکات ویژه:

نکته کلی:‌ توضیحات بالای صفحه را برای درک اعداد جلوی / را مطالعه کنید. همینطور کلمه Hold در کنار دکمه یعنی نگهداشتن آن دکمه هنگام انجام حرکات ویژه.

Summoning The Darkness:  ⬅🔲

نکته‌ی اول: فقط در Light Stance اجرا می‌شود.

نکته‌ی دوم: وارد Dark Stance می شوید‌.

نکته‌ی سوم: حرکات ویژه موضع تاریک: یک debuff تاریک روی حریف قرار دهید (حداکثر سه مورد)

——–

Invoking the Light: ⬅🔲

نکته‌ی اول: فقط در Dark Stance اجرا می‌شود.

نکته‌ی دوم: وارد Light Stance می‌شوید.

نکته‌ی سوم:  حرکت‌های ویژه با موضع نور، debuff تاریک را برای آسیب بیشتر مشتعل می‌کند

—–

Hell’s Pillar: ⬇➡🔲

نکته‌اول : فقط در Dark Stance اجرا می‌شود.

نکته دوم: با نگهداشتن عقب حمله نزدیک و با نگهداشتن جلو حمله دور انجام می‌دهید.

—–

Enhanced Hell’s Pillar: ⬇➡🔲+R2

—–

Heaven’s Beacon: ⬇➡🔲

—–

Enhanced Heaven’s Beacon: ⬇➡🔲+R2

—–

Astral Projection:➡🔺

—-

Enhanced Astral Projection: ➡🔺+R2

—–

God’s Wrath: 🔺

نکته: فقط در حالت Light Stance اجرا می‌شود.

—–

Enhanced God’s Wrath: 🔺+R2

نکته‌ی اول: یک Bar مصرف می‌شود.

نکته‌ی دوم: فقط در Light Stance انجام می‌شود.

—–

Dark Ascension: ⬇➡✖️

نکته‌ : فقط در Dark Stance اجرا می‌شود.

—–

Enhanced Dark Ascension: ⬇➡✖️+R2

نکته‌ی اول: فقط در ⬇ark Stance اجرا می‌شود.

نکته‌ی دوم: یک Bar مصرف می شود.

—–

فینیشرها (Finishers)

Heavy light: ⬇➡⬇,🔺

Fatality : ⬇⬇⬅,🔘

Brutalities: ⬇+🔺

کمبوهای مبتدی تا پیشرفته (به ترتیب حرکات از چپ به راست است)

کمبوهای برخورد به شکم screen:

۱- حرکت لانچ با 🔲🔺 (از کمبو‌های آسون به سخت)

🔺,🔲 🔘 ⬇⬅🔺

—–

🔺,🔲 ⬇➡🔲 ➡➡ ➡+🔘,🔺 ⬅➡🔺

 باید در Heaven Mode باشید.

—–

🔺,🔲 ⬇➡🔲 ➡➡ ➡+🔘 ⬇➡✖️+R2 🔲,🔺,🔺 ⬅➡🔺

/ یک bar مصرف می‌شود /  باید در Heaven Mode باشید.

—–

🔺,🔲 ⬇➡🔲 ➡➡ ➡+🔘 ⬇➡✖️+R2 🔲,🔺,🔺 ⬅➡🔺 Hold ⬇

 باید در Heaven Mode باشید. / یک bar مصرف می‌شود.

—–

🔺,🔲 ⬇➡🔲 ➡➡ 🔘 ⬇➡✖️+R2 🔲,🔺,🔺 ⬅➡🔺

 باید در Heaven Mode باشید. / یک bar مصرف می‌شود

—–

🔺,🔲 ⬇➡🔲 ➡➡ ➡+🔘,🔺 ⬇➡✖️+R2 🔲,🔺,🔺 ⬅➡🔺 Hold ⬇

یک Bar مصرف می‌شود. /  باید در Heaven Mode باشید.

—–

۲- حرکت لانچ با ✖️+➡ (از کمبو‌های آسون به سخت )

➡+✖️ ⬇➡✖️+R2 🔲 ➡➡ ➡+🔘 ⬇⬅🔺

 باید Hell Mode باشید / ضربه‌ی پرشی دیر اصابت کند / یک bar مصرف می‌شود.

—–

➡+✖️ ⬇➡✖️+R2 🔲,🔺,🔺 ⬅➡🔺

یک Bar مصرف می‌شود. /  باید در Heaven Mode باشید.

—–

➡+✖️ ⬇➡✖️+R2 🔲,🔺,🔺 ⬅➡🔺 Hold ⬇

 یک bar مصرف می‌شود.

—–

➡+✖️ ⬇➡✖️+R2 🔲 🔘 ⬇➡✖️+R2 ✖️ ⬅➡🔺

 باید Hell Mode باشید / ضربه‌ی پرشی دیر اصابت کند / دو bar مصرف می‌شود.

—–

➡+✖️ ⬇➡✖️+R2 🔲 🔘 ⬇➡✖️+R2 ✖️ ⬅➡🔺 Hold ⬇

 ضربه‌ی پرشی دیر اصابت کند / دو bar مصرف می‌شود.

کمبوهای بیشتر به زودی…

منوی اصلی: راهنمای بازی Mortal Kombat 1

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است