آشنایی با Kenshi و حرکات او در Mortal Kombat 1

آشنایی Kenshi با حرکات او در Mortal Kombat 1

کِنشی یک مبارز منحصربه‌فرد است که اگر او را انتخاب کنید در عمل دو مبارز را کنترل می‌کنید – کنشی و Sento Spirit او – Sento را می‌توان به عنوان یک Stance یا موضع احضار کرد و لیست حرکتی خود را دارد که مستقل از حملات کنشی است. با نگه‌داشتن R1 می‌توانید ورودی‌های فرمان برای Sento را متوقف کنید، این مورد به شما اجازه می‌دهد حرکاتی را بین کنشی و Sento ترکیب و تنظیم کنید. با این حال چنانچه آسیب ببینید، Sento زانو زده و بی‌خیال مبارزه می‌شود (از کار می‌افتد) تا زمانی که دوباره مومنتوم را بدست بگیرید و به حریف آسیب وارد کنید. در زیر لیست حرکات و Juggle Comboهای Kenshi را آورده‌ایم.

منوی اصلی: راهنمای بازی Mortal Kombat 1

 آموزش و آشنایی با Ashrah و حرکات او در Mortal Kombat 1

می‌توانید با استفاده از علامت‌های زیر دکمه‌های پلی استیشن ۵ را به دیگر کنسول‌ها تبدیل کنید. (یا عکس بالا)

1 = مشت از روبرو / 🔲 (مربع) در پلی‌استیشن / X در  ایکس باکس/ Y در سوییچ

2 = مشت از پشت / 🔺 (مثلث) در پلی‌استیشن / Y در ایکس باکس / X در سوییچ

3 = لگد از جلو / ✖️ (ضربدر) در پلی‌استیشن / A در ایکس باکس / B در سوییچ

4 = لگد از پشت / 🔘 (دایره) در پلی‌استیشن / B در ایکس باکس / A در سوییچ

آشنایی با Kenshi و حرکات او در Mortal Kombat 1 3

جاگِل کامبوهای Kenshi
حرکت دکمه
Fatalities🔘
Brutalities +🔺

لیست حرکات Kenshi به “Basic Attacks و Special Moves و Kameo Attack” تقسیم‌بندی شده است. 

Basic Attacks
حرکت دکمه
Sheath Slap

🔲

See no evil

 🔲🔘

Blind sided

🔲🔘🔲

Belly Buster

+🔲

Silent palm

🔺

Gut check

🔺🔲

Tamahag-pain

🔺🔲🔺

Spirit strike

+🔺

Silencing souls

+🔺🔺

Dark Ritual

+🔺

Slice N’ Dice

+🔺🔺

Pinned

+🔺🔺+🔺

Spirit away

+🔺🔺+🔺

Deep stab

+🔺🔺+🔺

Rising fist

+🔺

High kick

✖️

Sneaky Sneaker

+✖️

Face breaker

🔘

Heighten senses

🔘🔘

Achilles Cutter

+🔘

Sweeping Heel

+🔘

Sento Stance

🔲

Disable Spirit Action

L2

Brutal bow

🔲

Off balance

🔲🔺

Blind Justice

🔲🔺🔺

Five Ring Slash

+🔲

Transcending Cut

+🔲🔺

Quick lanceration

🔺

Don’t blink

🔺🔲

Impaler

+🔺

Upper slice

+🔺

Fading light

+🔺🔺

Lost way

+🔺🔺🔲

Rising blade

+🔺

Hammering heel

✖️

Tibia tapper

+✖️

Bad Feeling

+✖️-🔺

Gutted

✖️+⬇

Chest cracker

🔘

Down the middle

🔘🔺

Get back

🔘🔺🔲

Cut down

+🔘

Double tab

+🔘

Painful poke

+🔘

 

Aerial Attack
حرکت دکمه
Quick sweep

+🔲 

Bleeding

+🔲🔺

Spirit spike

+🔲🔺🔺 

Hilting Flower

+🔺

Blooming Blade

+🔺🔺 

Booted

+🔺🔺🔘

Flying Boot

+✖️ or +🔘 

 

Sento یا Sento Aerial Attack
حرکت دکمه
Sento یا Sento Aerial Attack

🔲

Quick slice

+🔲 

Losing blood

+🔲🔲

Deep Cuts

+🔲🔲🔺 

Upper gash

+🔺 

Treated

+🔺✖️ 

Falling apart

+🔺✖️🔘 

Foot frenzy

 +✖️ or +🔘 

 

Throws
حرکت دکمه
Shove

+L1  or  +🔲+✖️ 

Deep Tissue

L1  or  🔲+✖️ 

 

Breakers
حرکت دکمه
Kombo breaker➡+R2

آشنایی Kenshi با حرکات او در Mortal Kombat 1

Special Moves
حرکت دکمه
Ancestral Guard

🔲 

Extend Ancestral Guard

hold 🔲

Ancestral Guard (cancel)

L2

Soul Charge

🔺 

Enhanced soul charge

🔺+R2 

Demon drop

🔺 

Enhanced Deomon Drop

🔺+R2

Close Demon Drop

🔺,  

Enhanced Close Demon Drop

🔺+R2,  

Far Demon Drop

🔺,  

Enhanced Far Demon Drop

🔺+R2,  

Rising Karma

✖️ 

Enhanced Rising Karma

✖️+R2

Force Push

🔘

Charge Force Push

hold 🔘

Enhanced Force Push

🔘+R2 

Enhanced Charge Force Push

hold 🔘

Sento Stance

🔲

Summon Ancestor

-⬅🔲

Spirit Bop

🔲

Double Dose

🔺

Lunging Soul

✖️

Pekara Punish

🔘

Banish Ancestor

-⬅🔲

Spirtual Alignment

-⬅🔺

Enhancment Spirtual Anlignment

-⬅🔺+R2

Soaring Sento

-⬅✖️ 

Enhanced Soaring Sento

-⬅✖️+R2

Teamwork

-⬅🔘

Ancestral Assist

-⬅🔘+R2

 

Fatal Blows
حرکت دکمه
Two Heaven AssaultL2+R2

 

Kameo Moves بزودی منتشر خواهد شد

توضیحات بیشتر درباره‌ی نقاط ضعف و قوت و استراتژی مبارزه: بزودی منتشر خواهد شد

کمبوهای Middlescreen:

  • حرکت لانچ با 🔲,🔘,🔲

🔲,🔘,🔲    ⬅➡ ✖️     + 🔲,🔺,🔺

سطح سختی: راحت / آسیب: ۲۲۰.۵۶

  •  حرکت لانچ با 🔺+🔲,

⬅ 🔲 Hold R1 +🔲,🔺    🔘 Release R1      🔲 +🔘    🔺  +🔘

سطح سختی: متوسط / آسیب: ۳۵۳.۵۸ / احتیاج به Sento Stance هست. Spirit باید پشت حریف باشد.

  •  حرکت لانچ با 🔺+ ⬅

🔲 Hold R1   +🔺 Release R1   🔲    🔘,🔺   🔺 +🔘

سطح سختی: متوسط / آسیب: ۳۱۱.۳۰ / احتیاج به Sento Stance هست. Spirit باید پشت حریف باشد.

🔲 Hold R1     +🔺 Release R1    🔲 Hold R1   🔘,🔺  ✖️ Release R1   🔺 +🔘

سطح سختی: سخت / آسیب: ۳۳۲.۵۰ / احتیاج به Sento Stance هست. Spirit باید پشت حریف باشد.

🔲 Hold R1     +🔺 Release R1     🔲 +🔺,🔺    🔺 🔘 🔘

سطح سختی: متوسط / آسیب: ۳۴۵.۷۲ / احتیاج به Sento Stance هست. Spirit باید پشت حریف باشد.

  • حرکت لانچ با 🔺,🔺+ ➡

+🔺,🔺   ⬅➡✖️   ➡➡ 🔘   ⬅➡🔺

سطح سختی: راحت / آسیب: ۲۴۱.۴۵

+🔺,🔺     🔺 , +R2     ➡➡ 🔘   ⬅➡✖️    ➡➡ 🔘   ⬅➡✖️

سطح سختی: متوسط / آسیب: ۳۰۶.۰۱ / یک Bar مصرف می‌شود.

منوی اصلی: راهنمای بازی Mortal Kombat 1

منبع: ign.com

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است