آشنایی با Liu Kang و حرکات او در Mortal Kombat 1

آشنایی با Liu Kang و حرکات او در Mortal Kombat 1

لیو کانگ (Liu Kang) از کاراکترهای ریشه‌دار Mortal Kombat است که از یک راحب شائولین تبدیل به خدای آتش و نگهبان زمان شده است. حال بعد از جریانات MK11 اکنون او Universe یا دنیای خود را بوجود آورده است که منجر به شکل‌گیری وقایع جدیدی شده است و او سعی دارد صلح و آرامش را در Universe خود حفظ کند و هرکس که تلاش کند این آرامش را برهم زند به سختی مجازات می‌کند.

منوی اصلی: راهنمای بازی Mortal Kombat 1

 آموزش و آشنایی با Ashrah و حرکات او در Mortal Kombat 1

حرکات طبق عددها و حروف مشخص شده در کنترل بالا آورده شده است. 

لیست حرکات Liu Kang به حرکات پایه یا Basic Attacks، حرکات ویژه یا Special Moves و Kameo Attack تقسیم‌بندی شده است.

می‌توانید با استفاده از علامت‌های زیر دکمه‌های پلی استیشن ۵ را به دیگر کنسول‌ها تبدیل کنید. (یا عکس بالا)

1 = مشت از روبرو / 🔲 (مربع) در پلی‌استیشن / X در  ایکس باکس/ Y در سوییچ

2 = مشت از پشت / 🔺 (مثلث) در پلی‌استیشن / Y در ایکس باکس / X در سوییچ

3 = لگد از جلو / ✖️ (ضربدر) در پلی‌استیشن / A در ایکس باکس / B در سوییچ

4 = لگد از پشت / 🔘 (دایره) در پلی‌استیشن / B در ایکس باکس / A در سوییچ

آشنایی با Liu Kang و حرکات او در Mortal Kombat 1 1

حملات ابتدایی یا Basic Attacks

نام حرکت دکمه‌ها
Bare Knuckles 

🔲

Dragon Scales 

🔲🔺

Cosmic Fire 

🔲🔺🔲

Fang Strike 

+🔲

Shaolin Stutter 

+🔲🔘

Low Knock 

+🔲

Double Dragon

🔺

Dragon Fangs 

🔺🔺

Pyromancer’s Gift

🔺🔺🔲

Twisted

+🔺

Tailwhip

+🔺✖️

Rising Flame 

+🔺

High Flick 

✖️

Chosen One 

✖️🔺

Too Easy 

✖️✖️

Holding Back 

✖️✖️✖️

Side Step 

+✖️

Brain Buster 

🔘

Burning Desire 

🔘✖️

Time Sweeper 

+🔘

Double Strike 

+🔘

The Creator 

+🔘✖️

Eternal Power

+🔘✖️🔘

Reverse Heel 

+✖️

حملات هوایی یا Aerial Attacks

نام حرکت دکمه‌ها
Snap Back 

+🔲

Deep Impact 

+🔲🔺

Karma 

+🔲✖️

Unstoppable 

+🔲✖️🔘

Heavy Hand 

+🔺

Ultimate Power

+🔺🔲

New Future 

+🔺🔲🔺

Dragon Claw 

+✖️ or +🔘

آشنایی با Liu Kang و حرکات او در Mortal Kombat 1

حرکات پرتابی / Throws

نام حرکتدکمه‌ها
 Toward Throw 

+L1    or   +🔲+✖️

Cosmic Death Sentence

L1    or    🔲 +✖️

حرکت Breakers

نام حرکتدکمه‌
Kombo Breaker R2+➡

حرکات ویژه یا Special Moves

نام حرکتدکمه‌ها
Fireball  

🔲

Enhanced Fireball

🔲+R2

Fire Storm 

 🔲

Enhanced (Air) Fire Storm 

🔲+R2

Low Dragon 

🔲

Enhanced Low Dragon 

🔲+R2

Dragon’s Tail 

✖️

Enhanced Dragon’s Tail 

✖️+R2

Dancing Dragon 

🔘

Enhancing Dancing Dragon 

🔘+R2

Dragon’s Breath 

🔘

Enhanced Dragon’s Breath 

🔘+R2

Close Dragon’s Breath

🔘+

Enhanced Close Dragon’s Breath

🔘+R2+⬅

حرکت Fatal BLows

نام حرکتدکمه‌
Mark of the CreatorL2+R2

Kameo Moves: بزودی

توضیحات بیشتر درباره‌ی نقاط ضعف و قوت و استراتژی مبارزه: بزودی

کمبوهای Middlescreen:

۱- حرکت لانچ با ✖️+🔺,⬅

+🔺,✖️    🔘 ⬅➡✖️

سطح سختی: Easy / آسیب: ۲۳۴.۳۹

——————

+🔺,✖️    +🔲,✖️,🔘     ⬅➡🔲

سطح سختی: Easy / آسیب: ۳۰۸.۵۵

——————

+🔺,✖️   +🔺,✖️    ➡➡    ✖️,✖️,✖️    🔘

سطح سختی: Medium / آسیب: ۳۴۲.۷۱

——————

+🔺,✖️    +🔺,✖️   ➡➡    ✖️,✖️,✖️    ⬅➡✖️

سطح سختی: Medium / آسیب: ۳۴۸.۳۰

——————

+🔺,✖️    +🔺,✖️       +🔲,✖️,🔘    ⬅➡🔲

سطح سختی: Hard / آسیب: ۳۵۷.۱۸

——————

۲- حرکت لانچ با ✖️+🔘,➡

+🔘,✖️     ⬅➡✖️+R2   ➡➡     +🔺,✖️    ➡➡ ✖️,✖️,✖️    🔘

سطح سختی: Medium / آسیب: ۳۶۰.۹۲ / یک Bar مصرف می‌شود.

——————

+🔘,✖️    ⬅➡✖️+R2   ➡➡     +🔺,✖️     ➡➡ ✖️,✖️,✖️     ⬅➡✖️

سطح سختی: Medium / آسیب: ۳۶۵.۳۷ / یک Bar مصرف می‌شود.

منوی اصلی: راهنمای بازی Mortal Kombat 1

منبع: ign.com

دیدگاه ها بسته شده است