آشنایی با Sub-Zero و حرکات او در Mortal Kombat 1

آشنایی با Sub-Zero و حرکات او در Mortal Kombat 1

کاراکتر Sub-Zero یکی از قدیمی‌ترین کاراکترهای سری Mortal Kombat است که در تمام شماره‌های بازی حضور داشته است. در این شماره نام او Kuai Liang است و یکی از نینجاهای قبیله‌ی Lin Kuei می‌باشد. Sub-Zero یک Cryomancer است که در حملات خود می‌تواند از یخ استفاده کند و این ماده را به دلخواه دستکاری کند. یادگیری کاراکتر Sub-Zero نسبتاً راحت است و می‌توانید کمبوهای متنوعی را ایجاد کنید و از آنجا که Aerial Attackها نیز برگشته‌اند، Sub-Zero در هوا نیز خطرناک است. Ice Clone یکی از حرکات ویژه‌ی اوست که در این شماره برگشته و می‌تواند حسابی اعصاب حریفانتان را یخی یخی کند!

منوی اصلی: راهنمای بازی Mortal Kombat 1

 آموزش و آشنایی با Ashrah و حرکات او در Mortal Kombat 1

حرکات طبق عددها و حروف مشخص شده در کنترل بالا آورده شده است.

لیست حرکات Sub-Zero به “Basic Attacks و Special Moves و Kameo Attack” تقسیم‌بندی شده است.

می‌توانید با استفاده از علامت‌های زیر دکمه‌های پلی استیشن ۵ را به دیگر کنسول‌ها تبدیل کنید. (یا عکس بالا)

1 = مشت از روبرو / 🔲 (مربع) در پلی‌استیشن / X در  ایکس باکس/ Y در سوییچ

2 = مشت از پشت / 🔺 (مثلث) در پلی‌استیشن / Y در ایکس باکس / X در سوییچ

3 = لگد از جلو / ✖️ (ضربدر) در پلی‌استیشن / A در ایکس باکس / B در سوییچ

4 = لگد از پشت / 🔘 (دایره) در پلی‌استیشن / B در ایکس باکس / A در سوییچ

آشنایی با Sub-Zero و حرکات او در Mortal Kombat 1 1

حملات ابتدایی یا Basic Attacksها
نام حرکت دکمه
Clammy palm

🔲

Lin kuei storm

🔲🔺 

Arctic hammer

🔲🔺🔺 

Advance frost

+🔲 

Frozen over

+🔲🔺 

Freezing point

+🔲🔺✖️ 

Cold front

+🔲 

Quick chill

🔺 

Blistering Blizard

🔺🔲 

Whiteout

🔺🔲🔺 

Spinal tap

+🔺 

Brain freeze

+🔺 

Heavy Toe

✖️ 

Slip slide

✖️🔘 

Shin Shatter

+✖️ 

Permafrost

+✖️🔘 

Low step

+✖️ 

Harmful Heel

🔘 

Hail Damage

🔘🔘 

Chilled Sweep

+🔘

Swing Kick

+🔘

آشنایی با Sub-Zero و حرکات او در Mortal Kombat 1

حملات هوایی یا Aerial Attack
نام حرکت دکمه
Icy knuckles

+🔲

Slick strike

+🔲🔲 

Polar plunge

+🔲🔲🔺

Menacing Mace

+🔲🔺 

Air lin kuei

+🔲✖️ 

Frosted frenzy

+🔲✖️🔘 

Ice Maker

+🔺 

Frostbite

+🔺🔲 

Freezer Burn

+🔺🔺 

Arctic blast

+🔺🔺🔺

Balanced Boot

+🔘  Or  +✖️

 

حرکات پرتابی / Throws
نام حرکت دکمه
Shove Throws➡ + L1   or   +🔲+✖️
Negative ZeroL1    or    🔲+✖️

 

گارد شکن / Breakers
نام حرکت دکمه
Kombo Breakers+ R2

 

حرکات ویژه یا Special Moves
نام حرکتدکمه
Ice Ball

🔲

Enhanced Ice Ball

🔲+R2 

Ice Klone

🔲 

Enhanced Ice Klone

🔲+R2

Ice Klone

🔲

Enhanced Ice Klone

 🔲+R2 

Ice Klone Charge

🔺

Enhanced Ice Klone Charge

🔺+R2 

Ice Slide

✖️ 

Enhanced Ice Slide

✖️+R2 

Diving Glacier

 🔘 

Enhanced Diving Glacier

🔘+R2 

Deadly Vapors

🔘 

Enhanced Deadly Vapors

🔘+R2 

 

ضربات مرگبار / Fatal Blows
نام حرکت دکمه
Chill outL2+R2

Kameo Moves به زودی اضافه خواهد شد

توضیحات بیشتر درباره‌ی نقاط قوت و ضعف Sub-Zero و استراتژی مناسب: بزودی اضافه خواهد شد

کمبوهای Middlescreen:

  •  حرکت لانچ با 🔺+🔲,➡

+🔲,🔺   🔘+R2    +🔺    +🔺    +🔺,🔲     🔲,🔺 ⬅➡✖️

سطح سختی: Medium / آسیب: ۳۱۱.۴۴ / یک Bar مصرف می‌شود.

  •  حرکت لانچ با 🔺+ ⬅

+🔺     +🔺    +🔲,✖️,🔘

سطح سختی: Easy / آسیب: ۲۷۶.۶۲

+🔺    +🔺     +🔲,🔺     ⬅➡✖️

سطح سختی: راحت / آسیب: ۲۷۹.۷۳

+🔺    +🔺    ↗+🔺,🔲     🔲,🔺      ⬅➡✖️

سطح سختی: متوسط / آسیب: ۳۰۵.۶۲

  •  حرکت لانچ با (Air) R2+🔘⬇⬅

(Air) 🔘+R2    +🔺    +🔲,🔺     +🔲,🔺     ⬅➡✖️

سطح سختی: متوسط / آسیب: ۲۶۹.۰۷ / یک Bar مصرف می‌شود.

منوی اصلی: راهنمای بازی Mortal Kombat 1

منبع: ign.com

دیدگاه ها بسته شده است