آشنایی با Tanya و حرکات او در Mortal Kombat 1

آشنایی با Tanya و حرکات او در Mortal Kombat 1

در این مقاله قصد داریم به کاراکتر Tanya بپردازیم. در ابتدا لیست حرکات او را برایتان آورده‌ایم و در ادامه لیست حرکات کمبوهای او را شرح داده ایم.

منوی اصلی: راهنمای بازی Mortal Kombat 1

می‌توانید با استفاده از علامت‌های زیر دکمه‌های پلی استیشن ۵ را به دیگر کنسول‌ها تبدیل کنید. (یا عکس بالا)

1 = مشت از روبرو / 🔲 (مربع) در پلی‌استیشن / X در  ایکس باکس/ Y در سوییچ

2 = مشت از پشت / 🔺 (مثلث) در پلی‌استیشن / Y در ایکس باکس / X در سوییچ

3 = لگد از جلو / ✖️ (ضربدر) در پلی‌استیشن / A در ایکس باکس / B در سوییچ

4 = لگد از پشت / 🔘 (دایره) در پلی‌استیشن / B در ایکس باکس / A در سوییچ

آشنایی با Tanya و حرکات او در Mortal Kombat 1 3

Fatalities: Royal Blender (دور)DFD,🔘

Easy Fatality✖️R2

Brutalities: ⬇+🔺

لیست حرکات Tanya به Basic Attacks و Special Moves تقسیم‌بندی شده است.

Basic Attacks
حرکت دکمه
Closed Fist

🔲

Active Threat

🔺,🔲

Piety

🔲,🔺,🔺

Righteous Chop

⬇+🔲

Crossed Cudgel

🔺

Wraparound

🔺,🔲+✖️

Sidewinder

➡+🔺

Karma

➡+🔺,🔲,🔲

Devoted Follower

➡+🔺,🔲,🔲,🔺

Boomerpain

🔺+⬅

Massage From Above

⬅+🔺,✖️

Answer

⬅+🔺,🔘

Cudgel Strike

⬇+🔺

Whirlwinder

⬅+✖️,🔘,🔘

Kneeling Strike

⬇+✖️

Rise and Shine

🔘

Prayer Circle

🔘+⬅

Roundhouse

+🔘

Sweeping Change

⬇+🔘

 

Areial Attacks
حرکت دکمه
Divine Touch

🔲+ ↗

Followed Ways

🔺,🔲+ ↗

Praise the Sun God

↗+🔲,🔺,🔘

Farsight

↗+🔲,✖️

Reaching Out

↗+🔲✖️,✖️

Scattered Clouds

↗+🔺

Gather Round

↗+🔺,🔲

Heavy Heel

↗+✖️  or   ↗+🔘

 

Throws
حرکت دکمه
Shove

➡+ L1     or     ➡+🔲+✖️

Descendant Blows

✖️+🔲   L1      or 

 

Breakers
حرکت دکمه
Kombo Breaker

➡ + R2

 

Taunts
حرکت دکمه
Taunts

 

Special Moves
حرکت دکمه
Heavenly Hand

🔲

Enhanced Heavenly Hand

 ⬇🔲+R2

Seeking Guidance

⬇➡✖️

Seeking Guidance Delay

hold ✖️

Enhanced Seeking Guidance

 ⬇➡✖️+R2

Umgadi Dodge

➡✖️

Enhanced Umgadi Dodge

 ⬇➡✖️+R2

Divine Protection

⬇⬅✖️

Divine Protection Delay

hold ✖️

Enhanced Divine Protection

⬇⬅✖️+R2

Deity Push

⬇⬅✖️ hold ✖️+ ⬅

Enhanced Deity Push

⬇⬅✖️+R2 hold ✖️+ ⬅

Umgadi Evade

⬇⬅✖️ hold ✖️+ ➡

Enhanced Umgadi Evade

⬇⬅✖️+R2 hold ✖️+ ➡

Drill Kick

🔘

Enhanced Drill Kick

🔘+R2

Spinning Split Kick

⬇⬅🔘

Enhanced Spinning Split Kick

⬇⬅🔘+R2

(Air) Spinning Split Kick

⬇⬅🔘

(Air) Enhanced Spinning Split Kick 

⬇⬅🔘+R2

 

Fatal Blow
حرکت دکمه
100 Hands

L2+R2

 

کمبو‌های مبتدی تا پیشرفته

 ⬅+🔺حرکت لانچ با

⬅+🔺,✖️ 🔺,🔲+✖️ ⬇➡🔘

سطح: ساده / آسیب: ۲۰۷.۴۱/ Sideswitch

—–

⬅+🔺,✖️ 🔺,🔲+✖️ ⬅➡🔘

سطح: ساده/ آسیب: ۲۰۹.۷۱

—–

➡+🔺,🔲,🔲حرکت لانچ با

➡+🔺,🔲,🔲 ⬅➡🔘+R2 ➡➡ ➡+🔘 ➡➡ 🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔘

سطح: متوسط / آسیب: ۳۱۲.۴۰/ ۱bar

—–

➡+🔺,🔲,🔲 ⬅➡🔘+R2 ➡➡ ➡+🔘 ➡➡ 🔺,🔲+✖️ ⬅➡🔘

سطح: متوسط /آسیب: ۳۱۴.۳۷/ از Super meter کم می‌شود/ sideswitch

—–

➡+🔺,🔲,🔲 ⬅➡🔘+R2 ➡➡ ⬅+🔺,✖️ 🔘 ⬇⬅🔘

سطح: متوسط / آسیب: ۳۱۴.۶۰/ از super meter کم می‌شود/ Sideswitch

—–

➡+🔘 حرکت لانچ

➡+🔘 🔲,✖️,✖️

سطح: آسان / آسیب: ۲۱۹.۳۹

—–

➡+🔘 ⬅+🔺,✖️ 🔘 ⬅➡🔘

سطح: متوسط / آسیب: ۲۴۲.۵۲ / sideswitch

—–

➡+🔘 ➡➡ ➡+🔘 ➡➡ 🔺,🔲+✖️ ⬇⬅🔘

سطح: متوسط / آسیب: ۲۴۶.۹۰/ sideswitch

—–

➡+🔘 ⬅+🔺,✖️ 🔘 ⬇⬅🔘

سطح: متوسط / آسیب: ۲۴۹.۶۰

دیدگاه ها بسته شده است