راهنمای بازی God of War ماموریت فرعی Second Hand Soul 

راهنمای بازی God of War ماموریت فرعی Second Hand Soul

راهنمای قدم به قدم بازی God of War (منوی اصلی)

منطقه Volunder Mines

منطقه Volunder Mines

در منطقه‌ای که در نقشه بالا مشخص شده است بروید.

منطقه Volunder Mines

در همان ابتدا در بالای سرتان به کلاغ اودین ضربه بزنید. (عکس بالا) بعد در کنار ساحل Mystic Gateway را فعال کنید تا برای تلپورت سریع بعدا از آن استفاده کنید.

حال به سمت جلو مسیر را ادامه دهید. در دو راهی به سمت راست بروید کمی جلوتر در سمت راست روی زمین چیزی وجود دارد با E آن را کنار بزنید تا مقداری هکسیلور بدست بیاورید. به جلو بروید، باز مقداری هکسیلور روی زمین پیدا خواهید کرد. از درز وارد غار شوید و نوشته روی سنگ را با کمک آترئوس بخوانید. در سمت راست از مقبره Soild Svartlfheim Steel و مقداری World serpent Scale Fragment بدست می‌آورید. همینطور مسیر را به سمت جلو ادامه دهید، از مانع بپرید و وارد تونل کوچک شوید. در انتها Brok را پیدا خواهید کرد. با او صحبت کنید.

ماموریت Second Hand Soul 

نوشته کنار در را نیز به کمک آترئوس بخوانید. حال روی محفظه E را بزنید این بخشی از ماموریت Second Hand Soul است که باید آن را از Brok قبول می‌کردید. وارد دری که باز شد شوید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. جلوتر به کوزه قرمزی می‌رسید آن را تخریب کنید که سنگ‌های سمت چپ تخریب شود. به سمت چپ بروید و هکسیلور را از روی زمین بردارید. همینطور از درون مقبره Soild Svartlfheim Steel و مقداری World serpent Scale Fragment بدست می‌آورید.

مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و از مانع بپرید و چوب‌هایی که سد راهتان شده‌اند را تخریب کنید. در سمت راست کمی جلوتر دمویی آغاز می‌شود. بعد از دیدن دمو چوب‌های سمت راست را تخریب کنید و از روی زمین هکسیلور بردارید. حال از سمت چپ به پایین بپرید. بلافاصله دشمنان به شما حمله می‌کنند، با دست خالی به آنها حمله کنید تا سریعتر کابوس‌ها از بدن میزبان‌هایشان خالی شوند و بعد کابوس‌ها را بکشید. از قدرتی‌هایتان استفاده کنید و به سرعت کار دشمنان را بسازید. بعد از کشتن آنها در انتهای سمت راست و همینطور چپ این محل در کنار جنازه‌ مقداری هکسیلور پیدا خواهید کرد.

منطقه Volunder Mines

فعلا دروازه سمت راست را باز کنید و داخل شوید. صدای خنده نشان از یک Revenant که از دور به سمت شما سم پرت می‌کند دارد. با تیرهای آترئوس او را گیج کنید و به سمتش بروید و کارش را بسازید. کمی جلوتر سمت راست یک در چوبی است آن را تخریب کنید تا به صندوقی حاووی هکسیلور برسید. در انتهای مسیر از زنجیر پایین بروید و ابتدا nightmareهای سمی را بکشید و بعد از مقبره آیتم‌های Soild Svartlfheim Steel و مقداری World serpent Scale Fragment را بردارید. روی زمین به آترئوس بگویید که آیتم را بردارد تا یک Treasure map دیگر بدست بیاورید. کمی جلوتر چوب را تخریب کنید از آنجا به کوزه قرمز ضربه بزنید تا منفجر شود. (عکس بالا) در پشت آنجا کنار جنازه مقدار زیادی هکسیلور پیدا خواهید کرد.

منطقه Volunder Mines

در بالای این منطقه که بروید یک درب سنگی بسته پیدا می‌کنید که بالایش حروف CRN نقش بسته است. باید گوی‌های حاووی این حروف را پیدا کنید. حرف C در سمت چپ و روی صخره‌ها قرار دارد. همینطور اگر به این قسمت ضربه بزنید بمب روی حرف R میفتد و آن را نیز تخریب می‌کند. (عکس بالا) حال به سمت چپ بروید و از زنجیر پایین بروید در بالا می‌توانید سطل حاووی هکسیلور  را به پایین بیندازید. به سمت راست که بروید دروازه است و پشت آن حرف N را خواهید دید. دروازه را باز کنید و از مقبره آیتم‌های Soild Svartlfheim Steel و مقداری World serpent Scale Fragment را بردارید و حرف N را نیز تخریب کنید. به عقب برگردید تا وارد درب سنگی که باز شده است شوید.

اما در اینجا یک تله است و دشمنان مختلف از همه سمت به شما حمله می‌کنند. از کوزه‌های قرمز دور زمین برای کشتن دشمنان استفاده کنید. همینطور از قدرتی‌های بهره ببرید و نگذارید nightmareها درون دیگر موجودات شوند و قبل از این حسابشان را برسید. کمی بعد یک دشمن در بالا ظاهر می‌شود که به سمتتان آتش پرت می‌کند مراقب او نیز باشید و سریع او را بکشید تا اذیتتان نکند. اگر nightmareی درون موجودی شد با کوزه‌ها و مشت او را بیرون بیارید و حسابش را برسید و بعد دشمنان عادی را شکست دهید.

منطقه Volunder Mines

بعد از شکست دادن دشمنان از زنجیر بالا بروید و به سمت درب سنگی که اکنون باز شده بروید و داخلش شوید. همینطور مسیر را جلو بروید و در محلی که یک موجود عجیب به نام Soul Eater در حال پرسه زدن است به پایین بپرید. بعد از چند ثانیه مبارزه آغاز می‌شود. در این مبارزه باید به درون محل قرمزی که از آنجا به سمت شما آتش پرت می‌کند ضربه بزنید. پشت ستون‌ها می‌توانید مخفی شوید تا از تیرهای او در امان باشید. وقتی در حال تیر زدن است اگر به کوزه‌ها شلیک کنید به راحتی خون بسیار زیادی از او می‌برید این بهترین روش است همینطور وقتی در حال زدن تیر به سمت شماست با تبر (یا بمب‌هایی که خودش روی زمین می‌اندازد) پشت سر هم به درون بدنش بزنید و خود نیز پشت ستون‌ها مخفی شوید تا به سرعت کشته شود. وقتی خونش کم بود دشمنان اضافه نیز سر می‌رسند که می‌توانید از بمب‌هایی که دشمن روی زمین می‌ریزد بر علیه‌شان استفاده کنید و سریع آنها را بکشید.  بعد از کشتن او همه لوت‌های او را بردارید. همینطور از دفینه‌ای که اینجاست می‌توانید یک Rune جدید بدست بیاورید.

منطقه Volunder Mines

حال آترئوس را به بالا بفرستید تا زنجیر را برایتان پایین بفرستد. در بالا کمی جلوتر نوشته روی سنگ را بخوانید. با زیپ لاین به سمت دیگر لیز بخورید. در اینجا باز سر و کله nightmareها و دیگر دشمنان پیدا می‌شود. سریع nightmareها را بکشید و نگذارید وارد بدن دیگران شوند. بعد از کشتن دشمنان از صندوق هکسیلور بردارید. از محل زرد بالا بروید در اینجا یک دشمن سپر به دست و چند دشمن آتش انداز سر می‌رسند با Rune جدیدتان می‌توانید به راحتی حسابشان را برسید. بعد از کشتن‌شان از محل بالا بروید در بالا از صندوق هکسیلور بردارید و دیگر آیتم‌های روی زمین را خالی کنید. زنجیر را به پایین بیندازید و مسیر را به سمت Brok بازگردید و با او با زدن R صحبت کنید تا ماموریت به پایان برسد.

بازگشت به : راهنمای قدم به قدم بازی God of War (منوی اصلی)

دیدگاه ها بسته شده است