راهنمای بازی God of War مرحله فرعی Family Business

راهنمای بازی God of War مرحله فرعی Family Business

راهنمای قدم به قدم بازی God of War (منوی اصلی)

راهنمای بازی God of War مرحله فرعی Family Business

به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید. از طریق محلی که در نقشه بالا با دایره قرمز مشخص شده وارد غار شوید و مسیر را به سمت محل ماموریت بروید.

راهنمای بازی God of War مرحله فرعی Family Business

در جلوتر داخل غار در اسکله کوچک بایستید و Gate را فعال کنید و بعد به سمت محل استوانه‌ای شکل بروید و E را بزنید تا با گذاشتن کلید دروازه باز شود. از دروازه بگذرید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا به غار بعدی برسید و داخل شوید و درون اسکله‌ای که کمی جلوتر آن است توقف کنید. در اینجا Gate را فعال کنید اگر احتیاج به آپگرید یا خرید چیزی دارید سیندری اینجاست. قبل از اینکه سوار قایق شوید به آن سمت نگاه کنید. (عکس بالا) تا کلاغ اودین را ببینید و آن را از بین ببرید. بعد سوار قایق شوید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا به اسکله‌ای که پرچم سفید دارد برسید و آنجا از قایق پیاده شوید.

از پله‌ها بالا بروید و از پل بگذرید. در اینجا دراگرهای مختلف روی سرتان می‌ریزند. تا اینجا به قدر کافی قدرتمند هستید که آنها را از بین ببرید. جاخالی دهید از Q برای دفع ضرباتشان استفاده کنید و به موقع ضربه بزنید. مراقب دراگرهایی که از دور به سمتتان سم پرت می‌کنند باشید و سریع کارشان را بسازید. کمی بعد سر و کله یک Revenant سمی پیدا می‌شود. با تیرهای آترئوس او را گیج کنید، به سمتش بروید و کارش را بسازید. بعد از کشتن دشمنان لوت‌های روی زمین را بردارید. کمی جلوتر سمت راستِ پشت میله‌ها یک دفینه مشخص است. فعلا به آن دسترسی نداریم. جلو بروید و به سمت دیگر پرش کنید. سطلی حاووی هکسیلور بالای سرتان است.

راهنمای بازی God of War مرحله فرعی Family Business

 به سمت چپ بروید و از پل بگذرید. با پرش به سمت دیگر بروید. در سمت راست محلی که سم از آن ساطع می‌شود را خواهید دید با تبر آن را فریز کنید و از جعبه هکسیلو را بردارید. به روی پل برگردید در محلی که در عکس بالا مشخص است با تبر ضربه بزنید تا آسیاب آزاد شود. با اینکار دروازه‌ها باز می‌شوند اما دراگرها روی سرتان می‌ریزند، به حساب آنها را برسید.

راهنمای بازی God of War مرحله فرعی Family Business

قبل از اینکه به قایق باز‌گردید به محلی که در عکس بالا مشخص است بروید و E را بزنید و از دیوار بالا بروید. با پرش مسیر را به سمت بالا ادامه دهید. در بالای محیط از کنار جنازه هکسیلور بردارید. اینجا محل گنج Finder’s Fee است در کنار کوزه را بررسی کنید تا آیتم Unyielding Cinders را پیدا کنید.

به قایق بازگردید و سوارش شوید و از دروازه باز شده رد شوید و به سمت ساحل بروید و از قایق پیاده شوید. در اینجا یک Ogre عصبانی منتظر شماست. Ogreها دشمنان خشنی هستند ولی کشتنشان بسیار ساده است اما در کنار او یک دراگر گرزی آتشین مزاحم وجود دارد که باید مراقب ضربات آتشینش باشید. همینطور Ogre به سمتتان سنگ پرت می‌کند پس کارتان در اینجا کمی سخت است. اول دراگر را بکشید چراکه خونش را پر می‌کند و بعد روی Ogre تمرکز کنید و کارش را بسازید. بعد روی سرش بروید و دراگرهای دیگری که ظاهر می‌شوند را نابود کنید. حتما لوت همه را بردارید. بعد از کشتن آنها در سمت راست از چوب‌های انتهای محل که رویشان علامت زرد است بالا بروید. در بالا نوشته (LORE) را با کمک آترئوس بخوانید و از صندوق هکسیلور را بردارید.

راهنمای بازی God of War مرحله فرعی Family Business

به پایین برگردید در بالای سرتان سطل‌هایی حاووی هکسیلور وجود دارد همینطور اگر کمی دقت کنید محلی که در عکس بالا مشخص است را پیدا خواهید کرد که با زدن تبر به آن جعبه بزرگ را به پایین می‌اندازید. از آن بالا بروید. در بالای محل نیز از دیوار بعدی با پرش بالا بروید. وقتی به بالاترین قسمت رسیدید، به سمت راست بروید. دیواره قرمز را با زدن تیر زرد آترئوس به شیره قرمز رنگ تخریب کنید. بعد با تبر محلی که سم ساطع می‌کند را فریز کنید. در داخل محل به سمت چپ بروید و از دیوار بعدی پایین بروید. کمی جلوتر در پایین دیوار قرمز را تخریب کنید درون مقبره یک Soild Svartalfheim Steel پیدا خواهید کرد.

از دیوار سمت راست مقبره بالا بروید تا به محلی قبلی بازگردید. در بالا به سمت راست بروید چند Nightmare و یک گرگ به شما حمله می‌کنند کارشان را بسازید. قبل از اینکه به سمت سرپایینی بروید در سمت چپ محلی وجود دارد که می‌توانید از لبه به سمت دیگر بروید. در سمت دیگر صندوقی حاوی هکسیلور وجود دارد. به محل قبلی بازگردید و از سمت راست پایین بروید. جلوتر از روی مانع بپرید، به سمت چپ بروید در انتها به یک پل می‌رسید. محل زرد رنگ آن طرف را با تبر ضربه بزنید تا پل پایین بیاید و به آن سمت بروید و بعد به پایین بپرید تا دمو آغاز شود.

راهنمای بازی God of War مرحله فرعی Family Business

بعد از دمو باید با یک Traveler عصبانی بجنگید. مشکل اصلی اما در بالای محیط است و دراگرهایی که به سمتتان سم پرت می‌کنند با تبر یا تیرهای آترئوس کارشان را سریع بسازید و بعد به سراغ Traveler بروید. حملاتش را جاخالی دهید و به موقع به او از کنار یا از پشت یا جلو ضربه بزنید. وقتی شمشیرش را می‌خواهد داخل زمین کند از او دور شوید. مراقب حملات غافلگیر کننده او باشید. ضربات قرمز رنگ او مرگبار است. تیرهای زرد آترئوس روی او تاثیر دوچندان دارند. بعد از کشتن او لوت‌هایش را بردارید او به شما یک Epic Talisman می‌دهد. در سمت چپ همین محل پشت کشتی یک دیوار قرمز وجود دارد به شیره قرمز پشتش با تیرهای زرد آترئوس ضربه بزنید تا منفجر شود. با اینکار آترئوس داخل می‌شود و با کشیدن اهرم دروازه را برایتان باز می‌کند تا به صندوق افسانه‌ای دسترسی پیدا کنید. درونش آیتم Soild Svartalfheim Steel و مقداری هکسیلور بدست می‌آورید.

از کشتی بگذرید و از سمت دیگر پایین بپرید چند nightmare و دراگر به شما حمله می‌کنند، کارشان را بسازید. بچرخید تا سوراخ روی بدنه کشتی را ببینید از آنجا داخل کشتی شوید. در آنجا کنار جنازه یک نقشه است با زدن F از آترئوس بخواهید آن را بردارد تا نقشه گنج njord’s oarsmen را بدست بیاورید که بعدا به سراغش خواهیم رفت. همینطور کمی جلوتر نوشته‌های روی بدنه کشتی را با کمک آترئوس ترجمه کنید. در ضمن پشت ستون یک صندوق قرار دارد. به بیرون بروید و محلی که با دشمنان جنگیدید برگردید در آنجا کمی جلوتر سمت راست از بریدگی وارد تونل شوید. منبع سم را با کمک تبر فریز کنید کمی جلوتر به همان دفینه‌ای که پشت میله‌ها بود می‌رسید و آیتم Soild Svartalfheim Steel را درونش پیدا خواهید کرد.

از غار خارج شوید کمی جلوتر سمت راست پل به محل قرمز با تیر ساعقه‌ای یا زرد شلیک کنید تا نابود شود. به سمت دیگر پل بپرید در آنجا نیز به محل قرمز شلیک کنید و بعد در را باز کنید و داخل شوید و به آترئوس بگویید که طومار را بردارد. از در بعدی خارج شوید و به سمت ساحل بروید و دوباره سوار قایق شوید. اینبار وارد مسیر سمت راست شوید و آن را به سمت جلو ادامه دهید تا به در بسته‌ای بخورید همان نزدیکی در اسکله کوچک قایق را نگهدارید. زنجیر را به پایین بکشید تا دروازه باز شود.

راهنمای بازی God of War مرحله فرعی Family Business

قبل از اینکه برویم از در سمت چپ داخل شوید و هکسیلور را بردارید. برگردید و به سمت راست بروید و به سمت بالای مانع بروید. مسیر را مستقیم ادامه دهید و از مانع به سمت دیگر بپرید و بعد مسیر سمت راست را بروید، در انتهای محل چوب‌های سست را تخریب کنید تا به دفینه برسید، در آن آیتم Soild Svartalfheim Steel را پیدا خواهید کرد. قبل از اینکه برویم به سمتی که در عکس بالا مشخص است نگاه کنید تا کلاغ اودین را بیابید در بالاتر نشانه بگیرید تا تبر به کلاغ برخورد کنید. حال به قایق برگردید و با قایق از دروازه بگذرید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید در اینجا با سیندری صحبت کنید تا ماموریت به پایان برسد و یک Axe Pommel بنفش بدست بیاورید.

ماموریت فرعی Time Heals All 

ماموریت فرعی Time Heals All

بعد از مرحله فرعی Family Business (توضیحات در بالا) به منطقه Fafnir’s Storeroom باز گردید و به محل مشخص شده بروید. در آنجا با روح صحبت کنید تا Tyr’s Shard بدست بیاورید که یک Enchantment طلایی است که تمام توانایی‌های کریتوس را افزایش می‌دهد حتما از آن استفاده کنید. این ماموریت به اتمام می‌رسد.

بازگشت به : راهنمای قدم به قدم بازی God of War (منوی اصلی)

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است