راهنمای بازی Resident Evil Village / بازگشت به روستا از خانه Beneviento

راهنمای بازی Resident Evil Village / بازگشت به روستا از خانه Beneviento

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

  • (تعداد فایل‌های این بخش:1 )
  • (دشمنان این بخش: moroaicaها )
  • (گنج‌ Madalina (Head) – Onyx Skull –  Large Crystal – Vivianite  در این قسمت بدست می‌آید.)

از در خانه Beneviento خارج شوید و مسیر را به سمت آسانسور ادامه دهید. از تونل بگذرید و سوار آسانسور شوید و به پایین بروید. حال به سمت در قرمز بروید و آن را باز کنید. به محیط قبرستان وارد شده‌اید. (قطعه‌ای که برای حل معمای بدست آوردن گنج زیر قبر می‌خواهیم فعلا در دسترس نیست.) (بعدا به اینجا برخواهیم گشت.)

از پله‌ها بالا بروید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. جاده اصلی با افتادن درختی مسدود شده است. به سمت خانه بروید. در آنجا در کنار خانه جعبه را بشکنید و آيتم را بردارید. از طریق در ورودی وارد خانه شوید و شات گان جدید (W870 TAC Shotgun) را از روی میز بردارید. با اینکار تعداد زیادی از moroaicaها به سمت خانه حمله می‌کنند می‌توانید از مین یا نارنجک برای کشتن گروهی آنها استفاده کنید. همینطور می‌توانید برای کند کردن آنها کمد را جلوی در بگذارید. بعد از کشتن همه دشمنان Lockpick را از کنار پنجره بردارید و بشکه را نیز بشکنید و آيتم را بردارید. حال جعبه بیرون رو به روی در را نیز بشکنید و آیتم را بردارید. در بالای این محل (سمت راست) در کنار درخت بزرگی یک چاله پیدا خواهید کرد. کنار چاله یک صندوق است درون آن Sun and Moon Ball را بدست می‌آورید.

مسیر را به سمت جاده اصلی بروید(سمت چپ) تا دستی از زیر خاک بیرون بیاید! moroaica را بکشید و به جاده اصلی برگردید. کمی جلوتر سمت چپ دروازه باز است. وارد شوید و از سربالایی بالا بروید تا به خانه برسید. در کنار خانه یک چاه است با کمک Well Wheel آيتم Madalina (Head) را بدست بیاورید. (حال به Inventory و بخش Treasures بروید و روی یکی از قسمت‌های Madalina کلید راست کنید و Combine را بزنید تا عروسک سرهم شود.) در پشت خانه نیز جعبه را بشکنید و آيتم را بردارید. در دستشویی پشت خانه نیز می‌توانید Photo of a Strange Bird را پیدا کنید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / بازگشت به روستا از خانه Beneviento

حال وارد خانه شوید. خانه عروسکی جلوی در را بررسی کنید و آیتم Sun and Moon Ball را روی آن بگذارید. توپ را در مسیر جاده به سمت پایین هدایت کنید. نباید بگذارید توپ از مسیر خارج شود و با چپ و راست کردن، توپ را در مسیر نگهدارید تا به انتهای مسیر برسید و توپ را وارد دایره طلایی کنید تا آيتم Onyx Skull را بدست بیاورید. به انتهای اتاق بروید و در آنجا Explosive Rounds را بردارید. وارد اتاق بعدی شوید و در کنار اتاق سمت چپ نوشته را روی میز بخوانید. کلید Luthier’s Key را روی میز کنار محل سیو بردارید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / بازگشت به روستا از خانه Beneviento

حال به سمت مسیر اصلی برگردید دروازه را باز کنید و در مسیر اصلی به سمت چپ مسیر را ادامه دهید تا به دروازه دیگر برسید. از دروازه بگذرید و از پل بگذرید. در حین عبور از پل دشمنان پرنده را می‌بینید که از زیر پل عبور می‌کنند. از پل عبور کنید و مسیر را ادامه دهید تا به دوراهی برسید. در آنجا یک moroaica از بالا به زمین می‌افتد. موجود را بکشید. بعد مسیر سمت راست را ادامه دهید. جعبه را بشکنید و آيتم را بردارید و کمی جلوتر از روی سنگ قبر  Large Crystal را نیز بردارید. (عکس بالا) کمی جلوتر یک دشمن دیگر سر می‌رسد آن را نیز از بین ببرید. بهتر است یک تیر شاتگان به سرش بزنید و بعد با زدن چند تیر کلت کار موجود را بسازید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / بازگشت به روستا از خانه Beneviento

در سمت راست دو راهی قفس زرد اول در بالای درخت‌ها دیده می‌شود با شلیک به آن به مقداری پول می‌رسید. کمی جلوتر یک دشمن دیگر نیز از بالا به زمین میخورد آن را نیز بکشید در بالای همینجا نیز قفس زرد دوم را پیدا خواهید کرد. همینطور اگر در مسیر اصلی به سمت دهکده به پیش بروید قفس زرد سوم را نیز خواهید یافت.

قسمت بعدی: آنجی و عروسک‌های خانه Beneviento

در عکس بالا نیز یک Vivianite پیدا می‌کنید. بعد از یافتن تمام آیتم‌ها به سمت دروازه اصلی بروید و خود را به The Duke برسانید و در آنجا بازی را سیو کنید.

قسمت بعدی: ملاقات روستا (سومین بار)

دیدگاه ها بسته شده است