راهنمای بازی Resident Evil Village / ورود به کارخانه هایزنبرگ

راهنمای بازی Resident Evil Village / ورود به کارخانه هایزنبرگ

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

ورود به کارخانه هایزنبرگ

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

حالا که هر چهار فلاکس Rose یعنی Head ،Torso ،Arms و Legs را بدست آوردید به بخش Altar در نقشه بروید و این چهار Flask را در وسط این بخش جاگذاری کنید. وقتی هر چهار قطعه را جاگذاری کردید قطعه Giant’s Chalice را بدست می‌آورید و آتشدان‌های اطراف این بخش روشن می‌شوند. حال مسیر را ادامه دهید و خود را به بخش Ceremony Site برسانید. (محلی در نقشه بالا) (نکته: بعد از ورود به کارخانه دیگر نمی‌توانید به محیط روستا برای بدست آوردن آیتم‌ها یا گنج‌ها باز گردید و همینطور تمام مبارزه با مینی باس‌هایی که از دست دادید و جوایز و گنج‌هایی که می‌توانستید بدست بیاورید برای این دور از دست می‌رود.)

آیتم Giant’s Chalice را روی بخش وسط قسمت Ceremony Site اجرا کنید تا پلتفورم به پایین برود. وقتی به پایین رسیدید از غار بگذرید و به سمت دیگر بروید. قبل از رد شدن از پل بازی را در دستگاه تایپ سمت راست سیو کنید. به آنطرف پل بروید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. جلوتر بعد از پل دروازه باز می‌شود. داخل محوطه شوید به سمت جلو از محوطه کارخانه بگذرید در کارخانه باز می‌شود. در کنار در سمت چپ و راست روی ماشین و داخل صندوق عقب آیتم‌های Rusted Scrap و Metal Scrap وجود دارند. بعد از برداشتن آیتم‌ها داخل کارخانه شوید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

به سمت جلو و بعد چپ بروید و از روی قفسه Gunpowder را بردارید. از در این قسمت داخل شوید و از پله‌ها پایین بروید. مسیر را به سمت چپ و بعد راست ادامه دهید و وارد اتاق بعدی شوید. در رو به روی در درون قفسه Chem Fluid را بردارید. انتهای دیگر اتاق پرده را کنار بزنید تا  دمو شروع شود.

راهنمای بازی Resident Evil Village / کارخانه هایزنبرگ (Heisenberg's Factory)

بعد از دمو موجودی عجیب که یک پروانه عجیب روی سرش نصب شده است شما را تعقیب می‌کند. به سمت جلو فرار کنید و وارد در شوید و  از سوراخ به سمت دیگر بروید. جلوتر از زیر لوله‌ها مسیر را تا انتهای راهرو پیش بروید و به سمت چپ بروید و  وقتی به بن بست رسیدید خود را با فشار F داخل دریچه بیندازید.

بعد از اینکه به پایین پرت شدید در زباله‌دانِ آهن آلات فرود می‌آیید. به سمت بالا مسیر را پیش بروید. در طول مسیرتان به سمت بالا Rusted Scrap ،Gunpowder و Metal Scrap (داخل صندوق عقب) را از محیط بردارید. به سمت نبردبان بروید و با فشار F خود را به بالای این بخش برسانید.

قسمت بعدی : کارخانه هایزنبرگ

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است