راهنمای The Witcher 3 / مرحله Out of the Shadows و Fleeing the Bog

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ciri’s Story: Fleeing the Bog

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ciri’s Story: Fleeing the Bog )

ماموریت اصلی (Ciri's Story: Fleeing the Bog)

بار دیگر باید کنترل سیری را در دست داریم. دشمان را بکشید و به سمت محل مشخص شده در نقش بروید. (زیاد درگیر نشوید چرا که باز دشمن می آید.) بعد از رسیدن به مقصد دمو را ببینید.(کلا احتیاج به درگیری نیست فقط به محل مشخص شده برسید و مرحله تمام است)


راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ciri’s Story: Out of the Shadows

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ciri’s Story: Out of the Shadows )

ماموریت اصلی (Ciri's Story: Out of the Shadows)

باز کنترل سیری را در دست داریم یک Basilisk به آنها حمله کرده باید آن را شکست دهید. شکست دادن Basilisk بسیار ساده است به  جهات جای خالی دهید و در زمان مناسب به سمت او یورش ببرید. سرعت زیاد سیری کار را برایتان بسیار ساده می کند. بعضی وقتها Basilisk به پرواز در می آید و به سمت شما می پرد کاملا با حواس جمع با او مبارزه کنید. Basilisk  بارون را با خود به بالای برجی می برد باید به دنبال آن بروید. به جلو بروید محلی را می بینید که می توانید از آنجا بالا بروید. وارد دمو می شوید بعد از دیدن دمو ماموریت به پایان رسیده است. اگر به Baron بگویید که به او کمک می کنید یک ماموریت فرعیِ جدید بدست خواهید آورد. (ماموریت فرعی Return to Crookback Bog)

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Hunting a Witch )

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است