لیست تمام سلاح های بازی Elden Ring و نحوه بدست آوردن مهمترین آنها

لیست تمام سلاح های بازی Elden Ring و نحوه بدست آوردن مهمترین آنها

در این مطلب محل تمام سلاح‌های بازی و رده بندی آنها را برایتان تهیه کردیم. هرچه رده سلاح بالاتر (S بالاترین تا پایین‌ترین که F است) باشد و در شماره بالاتری قرار گرفته باشد با سلاح بهتری طرف هستید. هرچند همه چیز به نوع بازی شما بازمی‌گردد. در زیر ما روش بدست آوردن اکثر سلاح‌های بازی را آوردیم و در نقشه‌ها می‌توانید مهم‌ترین آنها را پیدا کنید. نام و توضیحات بیشتر سلاح طبق شماره در جدول پایین آمده است.

(روی نقشه‌ها کلیک کنید تا بزرگ شوند…)

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Limgrave

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Limgrave

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Caelid

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Caelid

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Liurnia

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Liurnia

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Altus Plateau

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Altus Plateau

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Mountaintops of the Giants

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Mountaintops of the Giants

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Siofra River

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Siofra River

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Ainsel River

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Ainsel River

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Deeproot Depths

نقشه سلاح‌های مهم منطقه Deeproot Depths

لیست تمام سلاح های بازی Elden Ring

شماره رده نام سلاح مهارت وزن آسیب فیزیکی آسیب جادویی آسیب آتش آسیب Light آسیب Holy مکان
1 S Blasphemous Blade Taker’s Flame 13.5 121 0 78 0 0 بعد از کشتن رایکارد آن را از Enia بخرید.
2 s Dark Moon Greatsword Moonlight Greatsword 10 82 98 0 0 0 ماموریت­های Ranni را انجام دهید.
3 s Death’s Poker Ghostflame Ignition 8.5 123 36 0 0 0 با کشتن Death Rite Birdدر Caelid آن را بدست می­آورید.
4 S Eleonora’s Poleblade Bloodblade Dance 6 72 0 72 0 0 بعد از کشتن Eleonora آن را بدست می­آورید.
5 S Erdtree Bow Mighty Shot 4 40 0 0 0 50 درون صندوقی در Erdtree Sanctuary
6 S Fallingstar Beast Jaw Gravity Bolt 21.5 131 85 0 0 0 در منطقه Altus Plateauبعد از کشتن Fallingstar Beast
7 S Full Moon Crossbow Kick 2.5 50 50 0 0 0 در آکادمی رایا لوکاریا
8 S Gargoyle’s Blackblade Corpse Wax Cutter 11.5 102 0 0 0 122 باید در  Caelid باسی به نام Black Blade Kindred را بکشید
9 S Godslayer’s Greatsword The Queen’s Black Flame 17.5 119 0 77 0 0 داخل صندوقی در Divine Tower Caelid
10 S Golden Order Greatsword Establishing Order 10 86 0 0 0 103 بعد از کشتن Misbegotten در غار Forlorn
11 S Lion Greatbow Radahn’s Rain 8.5 120 0 0 0 0 بعد از کشتن رادان آن را از Enia بخرید.
12 S Meteoric Ore Blade Gravitas 7.5 112 72 0 0 0 داخل صندوقی در Caelid Waypoint Ruins
13 S Mohgwyn’s Sacred Spear Bloodboon Ritual 10 96 0 62 0 0 بعد از کشتن موگوین آن را از Enia بخرید.
14 S Moonveil Transient Moonlight 6.5 73 87 0 0 0 بعد از کشتن Magma Wyrm داخل Gael Tunel
15 S Onyx Lord’s Greatsword Onyx Lord’s Repulsion 11.5 118 76 0 0 0 بعد از کشتن Onyx Lord آن را بدست خواهید آورد
16 S Rivers of Blood Corpse Piler 6.5 89 0 89 0 0 بعد از کشتن Bloody Finger Okina
17 S Scepter of the All-Knowing Knowledge Above All 4.5 99 64 0 0 0 بعد از کشتن Sir Gideon Ofnir در پایتخت خاکستر
18 S Sword of Night and Flame Night and Flame Stance 4 87 56 56 0 0 داخل Caria Manor
19 S Winged Scythe Angel’s Wings 7.5 87 0 0 0 104 داخل Tombsward Ruins
20 S Carian Regal Scepter Spinning Weapon 3 24 0 0 0 0 از Enia تهیه کنید
21 S Dragon Communion Seal ندارد 0 25 0 0 0 0 داخل Fringefolk Hero’s Grave بعد از کشتن Banished Knight
22 S Frenzied Flame Seal ندارد 0 25 0 0 0 0 بعد از کامل کردن ماموریت Hyetta
23 S Giant’s Seal ندارد 1.5 25 0 0 0 0 در غار Giant-Conquering Hero’s Grave
24 S Lusat’s Glintstone Staff ندارد 4 55 0 0 0 0 داخل صندوقی در شما Sellia Town بعد از کشتن دو boss به نام­های Nox Swordstress و Nox Priest
25 A Bastard’s Staff Nebula 5.5 65 75 0 0 0 بعد از کشتن Astel, Naturalborn of the void آن را از Enia بخرید
26 A Beastclaw Greathammer Regal Beastclaw 9 116 0 0 0 75 هشت بار به Gurranq آیتم Deathroot بدهید.
27 A Black Knife Blade of Death 2 66 0 0 0 65 باید Black Knife Assassin را در Sainted Hero’s Grave بکشید
28 A Blade of Calling Blade of Gold 1.5 71 0 0 0 43 پشت در، بعد از گذر از Official’s Attire
29 A Bolt of Gransax Ancient Lightning Spear 8.5 98 0 0 63 0 داخل شهر Leyndell بر روی نیز­ه­‌ی بزرگ هم شکل خودش
30 A Carian Knight’s Sword Carian Grandeur 4 88 88 0 0 0 در منطقه‌­‌ی Liurnia در صندوقی که دو Troll آن را بر روی دوش می­کشند.
31 A Cleanrot Spear Sacred Phalanx 5.5 102 0 0 0 66 اگر خوش‌­شانس باشید از Cleanrot Knight بدست می­‌آورید
32 A Cranial Vessel Candlestand Surge of Faith 12.5 98 0 98 0 0 درگوردخمه­‌ی Giant-Conquering Hero’s Grave قرار دارد
33 A Crystal Sword Spinning Slash 4.5 106 68 0 0 0 در دهکده‌­ی Albinaurics پیدا می‌شود
34 A Death Ritual Spear Spearcall Ritual 6.5 99 64 0 0 0 بعد ازکشتن Death Rite Bird در کوهستان غول­ها
35 A Devourer’s Specter Devourer of Worlds 11.5 112 0 69 0 0 باید ماموریت­های Bernahl را انجام دهید
36 A Dragon Greatclaw Endure 16 120 0 0 78 0 باید Draconic Tree Sentinel را در Altus Plateau بکشید
37 A Dragon King’s Cragblade Thundercloud Form 8 92 0 0 59 0 باید Dragonlord Placidusax را بکشید و این سلاح را از Enia بخرید
38 A Dragonscale Blade Ice Lightning Sword 5.5 110 0 0 0 0 این سلاح در Lake of Rot در Ainsel River وجود دارد
39 A Eclipse Shotel Death Flare 3 77 0 0 0 77 در داخل دژ Castle Sol در کوهستان غول‌ها
40 A Envoy’s Greathorn Great Oracular Bubble 19.5 121 0 0 0 78 اگر خوش­شانس باشید از Giant Oracle Envoy بدست می­آید
41 A Envoy’s Horn Oracular Bubble 4 96 0 0 0 62 در Leyndell از Oracle Envoyها بدست می­آید
42 A Envoy’s Long Horn Bubble Shower 9.5 120 0 0 0 78 اگر خوش­شانس باشید از Giant Oracle Envoy بدست می­آید
43 A Executioner’s Greataxe War Cry 15 150 0 0 0 0 ندارد
44 A Family Heads Familial Rancor 5.5 87 56 0 0 0 بعد از کشتن Necromancer Garris بدست می­آید
45 A Giant’s Red Braid Flame Dance 2.5 82 0 53 0 0 از Enia بخرید
46 A Godskin Peeler Black Flame Tornado 8 121 0 0 0 0 در Altus Plateau
47 A Golden Halberd Golden Vow 13.5 134 0 0 0 87 بعد از کشتن Tree Sentinel در Limgrave
48 A Grafted Blade Greatsword Oath of Vengeance 21 157 0 0 0 0 بعد از کشتن Leonine Misbegotten در Castle Morne
48 A Grafted Dragon Bear Witness! 2.5 89 0 57 0 0 از Enia تهیه کنید
49 A Halo Scythe Miquella’s Ring of Light 8.5 118 0 0 0 76 بعد از کشتن Cleanrot Knights ممکن است بدستش بیاورید
50 A Hand Of Malenia Waterfowl Dance 7 117 0 0 0 0 بعد از کشتن Malenia از Enia تهیه کنید
51 A Helphen’s Steeple Ruinous Ghostflame 11.5 101 101 0 0 0 اطراف Castle Sol
52 A Horn Bow Mighty Shot 4.5 65 30 0 0 0 در Siofra River
53 A Icering Hatchet Hoarfrost Stomp 3 111 0 0 0 0 داخل صندوقی در Temple Quarter در دریاچه­‌های لیورنیا
54 A Inquisitor’s Girandole Charge Forth 7.5 102 0 66 0 0 بعد از کشتن Abductor Virgins در Altus Plateau
55 A Inseparable Sword Sacred Blade 10 98 0 0 0 98 در Deeproot Depth قرار دارد
56 A Lazuli Glintstone Sword Glintstone Pabble 3.5 79 94 0 0 0 در آکادمی رایا لوکاریا قرار دارد
57 A Magma Blade Magma Shower 4 96 0 62 0 0 در Volcano Manor بعد از کشتن Lizardmanها
58 A Magma Wyrm’s Scalesword Magma Guillotine 15 114 0 74 0 0 بعد از کشتن Magma Wyrm Maker در Ruin-Strewn Precipice
59 A Maliketh’s Black Blade Destined Death 22 127 0 0 0 0 از Enia تهیه کنید
60 A Maria Executioner’s Sword Eochaid’s Dancing Blade 11.5 94 61 0 0 0 بعد از کشتن Elemer of the Briar در The Shaded Castle
61 A Miquellan Knight’s Sword Sacred Blade 3.5 105 0 0 0 68 بعد از کشتن شوالیه‌­های Miquella بدست می­آید
62 A Morgott’s Cursed Sword Curesed-Blood Slice 7.5 123 0 0 0 0 بعد از کشتن Morgott از Enia تهیه کنید
63 A Ornamental Straight Sword Golden Tempering 3 101 0 0 0 0 بعد از کشتن Grafted Scion
64 A Prelate’s Inferno Crozier Prelate’s Charge 23.5 156 0 0 0 0 در Fort Laiedd در Altus Plateau
65 A Royal Greatsword Wolf’s Assault 20 122 134 0 0 0 بعد از کشتن Blaidd
66 A Ruins Greatsword Wave of Destruction 23 124 37 0 0 0 بعد از کشتن دو Boss در Redmane Castle
67 A Sacred Relic Sword Waves of Gold 11 118 0 0 0 76 از Enia تهیه کنید
68 A Scavenger’s Curved Sword Spinning Slash 3.5 105 0 0 0 0 در منطقه­‌ی Mt. Gelmir
69 A Siluria’s Tree Siluria’s Woe 10 90 0 0 0 90 بعد از کشتن Crucible Knight Siluria در Deeproot Depths
70 A Staff of the Avatar Erdtree Slam 20 113 0 0 0 73 در Deeptoot Depths
71 A Sword of St. Trina Mists of Slumber 3 107 32 0 0 0 در زیرزمین Forsaken Ruins
72 A Treespear Sacred Order 9.5 122 0 0 0 79 داخل صندوقی در پل شکسته در Limgrave
73 A Veteran’s Prosthesis Storm Kick 4 83 0 0 53 0 بعد از کشتن Commander Niall
74 A Wing of Astel Nebula 2.5 65 78 0 0 0 در Uhl Palace Ruins در Ainsel River
75 A Azur’s Glintstone Staff ندارد 4 24 0 0 0 0 در طبقه­‌ی دوم Church of Cuckoo در آکادمی
76 A Godslayer’s Seal ندارد 1.5 25 0 0 0 0 در Stormveil Castle
77 A Golden Order Seal ندارد 0 24 0 0 0 0 در Minor Erdtree Church
78 A Gravel Stone Seal ندارد 1.5 25 0 0 0 0 در Leyndell Royal Capital
79 A Rotten Crystall Staff ندارد 4.5 42 0 0 0 0 در Miquella’s Haligtree دشمنان کریستالی جادویی را فارم کند اگر خوش شانس باشید بدست می‌آورید
80 B Antspur Rapier Impaling Thrust 3 98 0 0 0 0 بعد از کشتن Maleigh Marais در The Shaded Castle
81 B Axe of Godrick I Command Thee, Kneel! 11 142 0 0 0 0 از Enia تهیه کنید
82 B Beast-Repellent Torch Torch Attack 2.5 58 0 104 0 0 از Isolated Marchant در Dragonbarrow
83 B Cipher Pata Unblockable Blade 0 0 0 0 0 85 در Roundtable تهیه کنید
84 B Clayman’s Harpoon Impaling Thrust 5.5 99 64 0 0 0 از Claymanها بدست می­آید
85 B Coded Sword Unblockable Blade 2.5 0 0 0 0 85 در استبل اسب­ها در Leyndell بدست می­آید
86 B Crystal Spear ندارد 5.5 110 33 0 0 0 در Caelid ، در Sellia Hideaway، در یک صندوقچه پشت یک دیوار مخفی درست قبل از اتاق باس.
87 B Frozen Needle Impaling Thrust 2.5 99 0 0 0 0 درون زیرزمین Kingsrealm Ruins
89 B Gargoyle’s Black Axe War Cry 8.5 100 0 0 0 120 بعد از کشتن Black Blade Kindred در کوهستان غول­ها
90 B Gargoyle’s Black Halberd Spinning Slash 12 103 0 0 0 123 از Black Blade در Caelid
91 B Gostflame Torch Torch Attack 2.5 50 90 0 0 0 در Nokron و Eternal City
92 B Glintstone Kris Glintstone Dart 1.5 57 68 0 0 0 بعد از کامل کردن ماموریت Sellen
93 B Golden Epitaph Last Rites 3.5 85 0 0 0 85 در Auriza Hero’s Grave
94 B Golem Greatbow Through and Through 14.5 130 0 0 0 0 بعد از کشتن Golem Archer در Weeping Peninsula
95 B Great OmenKiller Cleaver ندارد 11 142 0 0 0 0 بعد از کشتن Omenkiller در Volcano Manor
96 B Greataxe Barberic Roar 13 151 0 0 0 0 درون صندوقی که دو Troll آن را می­کشند در Limgrave
97 B Hammer Kick 6.5 124 0 0 0 0 از Twin Maiden Husks در Roundtable Hold
98 B Ivory Sickle Quickstep 2 60 60 0 0 0 در Village of the Albinaurics
99 B Loretta’s War Sickle Loretta’s Slash 10 110 71 0 0 0 در Consecrated Snowfield
100 B Magma Whip Candlestick Sea of Magma 2.5 72 0 72 0 0 ماموریت Patches را در Volcano Manor انجام دهید
101 B Marika’s Hammer Gold Breaker 6 101 0 0 0 65 از Enia تهیه کنید
102 B Monk’s Flameance Kick 6 126 0 0 0 0 ندارد
103 B Nagakiba Piercing Fang 7 104 0 0 0 0 با کامل کردن ماموریت Yuria
104 B Noble’s Slender Sword Squere Off 3.5 101 0 0 0 0 در Limgrave و یا آکادمی رایا
105 B Nox Flowing Hammer Silver Scourge 6.5 122 0 0 0 0 در Nokron پیدا می­شود
106 B Reduvia Blood Blade 2.5 79 0 0 0 0 بعد از کشتن Bloody Finger Nerijus
107 B Ringed Finger Claw Flick 4.5 121 0 0 0 0 در Mt. Gelmir
108 B Rogier’s Rapier Glintstone Phalanx 3.5 136 0 0 0 0 متعلق به Sorcerer Rogier می­‌‌باشد
109 B Rosu’s Axe Rosus’s Summons 5.5 106 68 0 0 0 در Black Knife Catacombs
110 B Rotten Crystal Spear ندارد 5.5 104 31 0 0 0 ندارد
111 B Rusted Anchor Barbaric Roar 12.5 147 0 0 0 0 بعد از کشتن Misbegotten در Morne Tunnel
112 B Sentry’s Torch Torch Attack 5 56 0 0 0 100 ندارد
113 B Serpent-Hunter Great-Serpent Hunt 12 111 0 0 0 0 در Boss Arenaیِ رایکارد
114 B St. Trina’s Torch Fires of Slumber 3 51 0 91 0 0 در Consecrated Snowfield
115 B Starscourge Greatsword Starcaller Cry 20 129 83 0 0 0 از Enia بخرید
116 B Stone Club Kick 7 122 0 0 0 0 ندارد
117 B Torchpole Charge Forth 6 104 0 31 0 0 در Stormveil Castle
118 B Troll Knight’s Sword Troll’s Roar 18 124 80 0 0 0 از Troll Knightها Drop می‌شود
119 B Vyke’s War Spear Frenzyflame Thrust 8 103 0 66 0 0 بعد از کشتن Festering Fingerprint Vyke
120 B Winged Greathorn Soul Stifler 11 130 0 0 0 0 از Enia تهیه کنید
121 B Zamor Curved Sword Zamor Ice Storm 9 125 0 0 0 0 بعد از کشتن Ancient Hero of Zamor در کوهستان غول­ها
122 B Academy Glintstone Staff ندارد 3 25 0 0 0 0 این عصا را Thops به شما می­دهد در آکادمی
123 B Clawmark Seal ندارد 1.5 31 0 0 0 0 ندارد
124 B Demi-Human Queen’s Staff ندارد 3 31 0 0 0 0 در Demi-Human Forest Ruins در Weeping Peninsula
125 B Gelmir Glintstone Staff ندارد 2.5 29 0 0 0 0 در Volcano Manor
126 B Meteorite Staff ندارد 4.5 39 0 0 0 0 در Caelid در Street of Sages Ruins
127 B Staff of Loss ندارد 2.5 22 0 0 0 0 در Sellia Town of Sorcery
128 B Staff of the Guilty ندارد 4.5 38 0 0 0 0 ندارد
129 C Albinauric Bow Mighty Shot 4.5 82 0 0 0 0 از Albinauric Wolfback Archersها Drop می­شود
130 C Axe of Godfrey Regal Roar 18 165 0 0 0 0 از Enia تهیه کنید
131 C Bandit’s Curved Sword Spinning Slash 5 118 0 0 0 0 از Skeletonsها در Limgrave بدست می­آید
132 C Bloodhound Claws Bloodhound’s Step 3 94 0 0 0 0 در Volcano Manor
133 C Cinquedea Quickstep 3.5 98 0 0 0 0 اطراف Bestial Sanctum در Caelid
134 C Crystal Knife Quickstep 2 82 53 0 0 0 در Raya Lucaria Crystal Tunnel
135 C Curved Club ندارد 5 114 0 0 0 0 ندارد
136 C Duelist Greataxe Endure 20 170 0 0 0 0 ندارد
137 C Gargoyle’s Great Axe War Cry ? 123 0 0 0 0 در Altus Plateau
138 C Gargoyle’s Greatsword Vacuum Slice 11.5 133 0 0 0 0 بعد از کشتن Valiant Gargoyle
139 C Gargoyle’s Twinblade Spinning Slash 8.5 123 0 0 0 0 Siofra River
140 C Grave Scythe Spinning Slash 9.5 144 0 0 0 0 ممکن است از اسکلت‌هایی که در قبرستان ظاهر می‌شوند دراپ شود.
141 C Grossmesser Spinning Slash 4.5 115 0 0 0 0 توسط  اسکلت‌های (بدون سپر) در Tombsward Catacombs دراپ می‌شود.
142 C Hoslow’s Petal Whip Kick 3.5 110 0 0 0 0 بعد از کشتن Hoslow در کوهستان غول­‌ها
143 C Jar Cannon Kick 15 192 0 0 0 0 بعد از کشتن Demi-Human Queen Margot در Mt. Gelmir
144 C Mace Kick 4.5 115 0 0 0 0 از Twin Maiden Husks
145 C Morning Star Kick 5 118 0 0 0 0 در Weeping Peninsula در صندوقی شکسته در انتهای جاده­ی منتهی به واگن شکسته
146 C Ordovis’s Greatsword Ordovis’s Vortex 12 107 0 0 0 69 بعد از کشتن Crucible Knight Ordovis در Auriza Hero’s Grave
147 C Regalia of Eochaid Eochaid’s Dancing Blade 5.5 89 57 0 0 0 در Third Church of Marika
148 C Rotten Crystal Sword Spinning Slash 4.5 102 66 0 0 0 در Haligtree
149 C Rotten Greatsword Endure 20 162 0 0 0 0 بعد از کشتن Ordina در Liturgical Town Area
150 C Rotten Staff Erdtree Slam 18 165 0 0 0 0 در Haligtree
151 C Spiked Club Barbaric Roar 5 114 0 0 0 0 در Hermit’s Shack در Mt. Gelmir
152 C Steel-Wire Torch Firebreather 2.5 58 0 104 0 0 از جسدی که در Castle Morne
153 C Torch Torch Attack 1.5 54 0 97 0 0 از Marchant داخل Church of Elleh بخرید
154 C Troll’s Hammer Troll’s Roar 16 153 0 45 0 0 در Mt. Gelmir
154 C Warpick Kick 2.5 108 0 0 0 0 بعد از کشتن Undead Soldierها
155 C Watchdog’s Staff Sorcery of the Crozier 19 165 0 0 0 0 در Road’s End Catacombs
156 C Watchdogs Greatsword Stamp Upward Cut 22 142 0 0 0 0 در Giant’s Mountaintop Catacombs
157 C Finger Seal ندارد 1.5 25 0 0 0 0 از دوشیزه­‌های دوقلو در Roundtable Hold تهیه کنید
158 D Albaster Lord’s Sword Albaster Lord’s Pull 8 128 38 0 0 0 در Lake of Rot
159 D Beastman’s Cleaver ندارد 16.5 143 0 0 0 0 ندارد
160 D Beastman’s Curved Sword Spinning Slash 4 113 0 0 0 0 بعد از کشتن Azula Beastman در Crumbling Farum Azula
161 D Bloodhound’s Fang Bloodhound’s Finesse 11.5 141 0 0 0 0 بعد از کشتن Bloodhound Knight Darriwil در Forlorn Hound Evergaol
162 D Butchering Knife Barbaric Roar 8.5 134 0 0 0 0 بعد از کشتن Anastasia. Tarnished-Eater
163 D Celebrant;s Skull Barbaric Roar 8.5 138 0 0 0 0 در Altus Plateau
164 D Chainlink Flail Spinning Chain 8 109 0 0 0 0 از Pumpkin Head در Fort Haight
165 D Cleanrot Knight’s Sword Impaling Thrust 4 109 0 0 0 0 ندارد
166 D Club Barbaric Roar 3.5 103 0 0 0 0 از Nomadic Marchant در Coastal Cave
167 D Cross-Naginata Impaling Thrust 8 122 0 0 0 0 از جسدی در Gael Tunnel
168 D Curved Great Club Barbaric Roar 10 145 0 0 0 0 از Albinauricها در دریاچه­های لیورنیا
169 D Erdtree Greatbow Through and Through 11 60 0 0 0 65 از ارابه که در Fringefolk Hero’s Grave وجود دارد دراپ می‌شود. با شلیک به گلدان‌های بالای آن ارابه را از بین ببرید.
170 D Falchion Spinning Slash 3.5 109 0 0 0 0 از Demi-Humanها بدست می­آید
171 D Flail Spinning Chain

 

5 109 0 0 0 0 از دوشیزه­‌های دوقلو در Roundtable
172 D Flowing Curved Sword Spinning Slash 3.5 109 0 0 0 0 در Consecrated Snowfield
173 D Ghiza’s Wheel Spinning Wheel 19 165 0 0 0 0 از Inquisitor Ghiza در Volcano Manor
174 D Giant-Crusher Endure 26.5 155 0 0 0 0 در Leyndell Royal Capital
175 D Golem’s Halberd Charge Forth 21.5 158 0 0 0 0 در Stormhill
176 D Great Club Golden Land 17 154 0 0 0 0 بعد از کشتن Stonedigger Troll در Old Altus Tunnel
177 D Great Stars Endure 10 135 0 0 0 0 در Altus Plateau
178 D Greatbow Through and Through 10 125 0 0 0 0 داخل Fort Gael
179 D Iron Spear ? ? 114 0 0 0 0 ?
180 D LongBow Mighty Shot 4 80 0 0 0 0 از دوشیزه­ها دوقلو در میزگرد تهیه کنید
181 D Mantis Blade

 

Spinning Slash 4 112 0 0 0 0 در Mt. Gelmir
182 D Misericorde Quickstep 2 92 0 0 0 0 داخل Stromveil Castle در بخش Armory
183 D Nightrider Flail Spinning Chain 6 112 0 0 0 0 بعد از کشتن Night’s Cavalery در Weeping Peninsula
184 D Nox Flowing Sword Flowing Form 3.5 112 0 0 0 0 بعد از کشتن Nox Swordstress و Nox Priest در شهر Sellia
185 D Omen Cleaver Spinning Slash 11.5 142 0 0 0 0 شانسی از Omen داخل Stormveil
186 D Partisan Impaling Thrust 6.5 123 0 0 0 0 به صورت شانسی از شوالیه‌­های گادریک
187 D Pickaxe Endure 10 144 0 0 0 0 با کشتن Minerها بدست می­آید
188 D Pike Charge Forth 7.5 115 0 0 0 0 داخل Stormveil Castle بر روی یک جسد در محوطه
189 D Pulley Bow Mighty Shot 5 77 0 0 0 0 بالای یک برج بلند بر روی جسدی در Mt. Gelmir
190 D Scimitar Spinning Slash 3 106 0 0 0 0 از Twin Maiden در میزگرد تهیه کنید
200 D Serpent-God’s Curved Sword Spinning Slash 4 113 0 0 0 0 Ruin-Strewn Precipice
201 D Shamshir Spinning Slash 3.5 108 0 0 0 0 داخل Highroad Cave
202 D Spear Impaling Thrust 4.5 114 0 0 0 0 از Twin Maidenها در میزگرد
203 D Spiked Spear Impaling Thrust 6 120 0 0 0 0 از سربازان Marionett بدست می­آید
204 D Thorned Whip Kick 2.5 102 0 0 0 0 ?
205 D Urumi Kick 3 101 0 0 0 0 در Caria Manor
206 D Venomus Fang Quickstep 2.5 92 0 0 0 0 در Caelid
207 D Wakizashi Quickstep 3 94 0 0 0 0 در Caelid
208 D Whip Kick 2 100 0 0 0 0 از دوشیزه‌­های دوقلو در میزگرد
209 D Astrologer’s Staff ندارد 3 25 0 0 0 0 از تاجر در دریاچه­‌های لیورنیا
210 D Carian Glintstone Staff ندارد 3 25 0 0 0 0 در Carian Study Hall
211 D Crystal Staff ندارد 4.5 31 0 0 0 0 در Akademy Crystal Cave
212 E Arbalest Kick 6 69 0 0 0 0 در Stormveil Castle
213 E Battle Axe Wild Strikes 4.5 123 0 0 0 0 از دوشیزه­‌های دوقلو در میزگرد
214 E Battle Hammer Barggart’s Roar 10 131 0 0 0 0 از Grave Warden Duelist
215 E Bloodstained Dagger Quickstep 2.0 81 0 0 0 0 از Demi-Human Chief
216 E Bloody Helice Dynast’s Finesse 8 130 0 0 0 0 در Writheblood Ruins
217 E Broadsword Square Off 4 117 0 0 0 0 از تاجری داخل Coastal Cave
218 E Celebrant’s Cleaver Wold Strike 4.5 119 0 0 0 0 از دشمنان Dominula Windmill Village
219 E Celebrant’s Rib-Rake ? 5 109 0 0 0 0 ?
220 E Celebrant’s Sickle Quickstep 1.5 79 0 0 0 0 ?
221 E Commander’s Standard Rallying Standard 11.5 138 0 0 0 0 از Commander O’Neil
222 E Crepus’s Black-Key Crossbow Kick 5 68 0 0 0 0 از میزگرد
223 E Dismounter Spinning Slash 10 138 0 0 0 0 به طور شانسی از Northern Mercenary داخل Stormgate
224 E Dragon Halberd Spinning Slash 10.5 135 0 0 0 0 از Dragonkin Soldier
225 E Estoc Impaling Thrust 4.5 107 0 0 0 0 از تاجری در دریاچه­‌های لیورنیا
226 E Gargoyle’s Halberd Spinning Slash 12 131 0 0 0 0 از Black Blade در Leyndell
227 E Glaive Spinning Slash 10 132 0 0 0 0 از اسکلت­های Graveyard
228 E Godskin Stitcher Impaling Thrust 7 127 0 0 0 0 از Godskin Noble در Volcano Manor
229 E Great Mace Endure 11.5 134 0 0 0 0 در Liurnia of the Lakes
230 E Greathorn Hammer Barbaric Roar 10 134 0 0 0 0 در Siofra River
231 E Greatsword Stamp 23 164 0 0 0 0 از دوشیزه­‌های دوقلو در میزگرد
232 E Gaurdian’s Swordspear Spinning Slash 9 139 0 0 0 0 از نگهبانان Erdtree بدست می­آید
233 E Highland Axe War Cry 4.5 123 0 0 0 0 داخل Stormveil Castle در زیر نقاشی
234 E Hookclaws Quickstep 2 89 0 0 0 0 در Stormveil Castle بروی جسدی در Wine Cellar
235 E Iron Cleaver Wild Strikes 6 120 0 0 0 0
236 E Iron Greatsword ? 12 149 0 0 0 0 ?
237 E Jawbone Axe Wild Strikes 5.5 124 0 0 0 0 از Ancestral Followers
238 E Large Club Barbaric Roar 8.5 131 0 0 0 0 Forlorn Hound Evergoal
239 E Monk’s Flameblade ? 9 134 0 0 0 0 از راهبه‌­های آتشین در کوهستان غول­ها
240 E Rotten Battle Hammer Barggart’s Roar 10 126 0 0 0 0 در جنوب Cosecrated Snowfield
241 E Sacrificial Axe Wild Strikes 5.5 128 0 0 0 0 از Deathbird
242 E Scorpion’s Stinger Repeating Thrust 2.5 79 0 0 0 0 در Lake of Rot
243 E Scythe Spinning Slash 7.5 125 0 0 0 0 Cliffbottom Catacombs
244 E Serpent Bow Mighty Shot 5.5 75 0 0 0 0 در Caelid
245 E Serpentbone Blade Double Slash 6 120 0 0 0 0 در Volcano Manor
246 E Short Spear Impaling Thrust 4 112 0 0 0 0 از دوشیزه‌­های دوقلوی میزگرد
247 E Shotel Spinning Slash 2 105 0 0 0 0 از تاجر Siofra River
248 E Star Fist Endure 3 105 0 0 0 0 در Leyndell
249 E Stormhawk Axe Thunderstorm 5.5 130 0 0 0 0 از Nepheli Loux یا در زیر پل Leyndell
250 E Troll’s Golden Sword Troll’s Roar 155 0 0 0 0 0 در Altus Plateau
251 E Uchigatana Unsheathe 5.5 115 0 0 0 0 در Deathtouched Catacombs
252 E Warped Axe War Cry 7.5 118 0 0 0 0 از Ogresها در Cliffbottom Catacombs
253 E Digger’s Staff ندارد 4.5 38 0 0 0 0 داخل Sellia Crystal Tunnel
254 E Prince of Death’s Staff ندارد 3 25 0 0 0 0 در Deeproot Depths
255 F Banished Knight’s Greatsword Stamp Upward Cut 10 142 0 0 0 0 از خود Banished Knightها
256 F Banished Knight’s Halberd Charge Forth 8 125 0 0 0 0 از خود Banished Knightها
257 F Bastard Sword Stamp Upward Cut 9 138 0 0 0 0 از تاجر Weeping Peninsula
257 F Black Bow Barrage 4 70 0 0 0 0 بر روی پشت‌­بام‌­های Leyndell
258 F Brick Hammer Barbaric Roar 12.5 122 0 0 0 0 در قلعه‌­ی Stormveil
259 F Caestus Endure 1.5 90 0 0 0 0 از دوشیزه­‌های دوقلو در میزگرد
260 F Cane Sword Square Off 2.5 96 0 0 0 0 در غرب Capital Rampart در Leyndell
261 F Claymore Lion’s Claw 9 138 0 0 0 0 در Castle Morne
262 F Clinging Bone Lifesteal 2.5 96 0 0 0 0 ?
263 F Compsite Bow Mighty Shot 3 65 0 0 0 0 از تاجری در Liurnia of the Lakes
264 F Dagger Quickstep 1.5 74 0 0 0 0 از دوشیزه­‌های دوقلو در میزگرد
265 F Erdsteel Dagger Quickstep 2 67 0 0 0 0 از Kenneth Haight
266 F Flameberge Stamp Upward Cut 10 129 0 0 0 0 در Caelid
267 F Forked Greatsword Stamp Upward Cut 9 124 0 0 0 0 ?
268 F Forked Hatchet Quickstep 2.5 101 0 0 0 0 ?
269 F Great Epee Impaling Thrust 6.5 124 0 0 0 0 در Limgrave
270 F Great Knife Quickstep 1.5 75 0 0 0 0 از Demi-Humanها در Lakeside Crystal Cave
271 F Halberd Charge Forth 8 125 0 0 0 0 از دوشیزه‌­های دوقلو در میزگرد
272 F Hand Axe Quicktep 3.5 113 0 0 0 0 از تاجری در شرق Limgrave
273 F Hand Ballista Quickstep 3.5 135 0 0 0 0 در Forest Lookout Tower در Weeping Peninsula
274 F Harp Bow Barrage 2 62 0 0 0 0 ?
275 F Heavy Crossbow Kick 6.5 64 0 0 0 0 ?
276 F Iron Ball Braggart’s Roar 2.5 101 0 0 0 0 از Blackgaurd Big Boggart بدست می­آید
277 F Katar Impaling Thrust 2.5 97 0 0 0 0 در Fort Gael
278 F Knight’s Greatsword Stamp Upward Cut 10 141 0 0 0 0 از Golden Dragon Cult Knightها  یا Banished Knightها
279 F Lance Charge Forth 10.5 110 0 0 0 0 در Limgrave
280 F Light Crossbow Kick 4 58 0 0 0 0 از تاجر Weeping Peninsula
281 F Longsword Square Off 3.5 110 0 0 0 0 از دوشیزه­های دوقلو
282 F Lordsworn’s Greatsword Stamp Upward Cut 9 136 0 0 0 0 Greatfront Ruins
283 F Lordsworn’s Straight Sword Square Off 3.5 115 0 0 0 0 از سربازان Gatefront Ruins
284 F Lucerne Charge Forth 7 121 0 0 0 0 در Liurnia of the Lakes
285 F Misbegotten Shortbow Barrage 3 68 0 0 0 0 در Weepnig Peninsula
286 F Nightrider Glaive Spinning Slash 12 129 0 0 0 0 از Night’s Cavalery در Liurnia
287 F Noble’s Estoc Spinning Slash 12 129 0 0 0 0 ?
288 F Parrying Dagger Parry 1.5 75 0 0 0 0 از Patches در Murkwater Cave
289 F Pest’s Glaive Spinning Slash 7 120 0 0 0 0 از Prawn Minerها
290 F Pulley Crossbow Kick 4 65 0 0 0 0 در Mt. Gelmir
291 F Rapier Impaling Thrust 2.5 96 0 0 0 0 از دوشیزه­های دوقلو در میزگرد
292 F Raptor Talons Quickstep 1.5 83 0 0 0 0 Sage’s Cave
293 F Red Branch Shortbow Barrage 2.5 65 0 0 0 0 در Tombsward Ruins
294 F Ripple Blade Wild Strikes 4.5 70 0 0 0 0 از Pidia Carian Servant بخرید
295 F Ripple Crescent Halberd Spinning Slash 8.5 86 0 0 0 0 در Academy Gate Town
296 F Short Sword Kick 3 102 0 0 0 0 از تاجرها
297 F Short Bow Barrage 2.5 65 0 0 0 0 از تاجری در Coastal Cave
298 F Soldier’s Crossbow Kick 3.5 54 0 0 0 0 ?
299 F Spiked Caestus Endure 2 91 0 0 0 0 از تاجری در Dragonbarrow
300 F Sword of Milos Shriek of Milos 10 141 0 0 0 0 در Leyndell
301 F Twinblade Spinning Slash 7 119 0 0 0 0 در Dragon-Burnt Ruins
302 F Twinned Knight Swords Spinning Slash 8 122 0 0 0 0 در Altus Plateau
303 F Varre’s Bouquet Blood Tax 2 46 0 0 0 0 ?
304 F Vulgar Militia Saw Spinning Slash 8 126 0 0 0 0 ?
305 F Vulgar Militia Shotel Spinning Slash 8 121 0 0 0 0 ?
306 F Warhawk’s Talon Spinning Slash 3 101 0 0 0 0 ?
307 F Weathered Straight Sword Square Off 3 103 0 0 0 0 ?
308 F Winged Spear Charge Forth 4.5 78 0 0 0 0 ?
309 F Zweihander Stamp Upward Cut 15.5 141 0 0 0 0 از تاجر Weeping Peninsula
310 F Carian Glintblade Staff ندارد 2.5 22 0 0 0 0 در Highway Lookout Tower
311 F Erdtree Seal ندارد 0 25 0 0 0 0 در Volcano Manor
312 ? Albinauric Staff ندارد 2.5 17 0 0 0 0 در Mt. Gelmir

دیدگاه ها بسته شده است