بخش های فرعی Shore of Mine از Midgard بخش دوم

بخش های فرعی Shore of Mine از Midgard بخش دوم

راهنمای قدم به قدم بازی God of War (منوی اصلی)

منطقه Cliff of Ravens

منطقه Cliff of Ravens

به منطقه Cliff of Ravens بروید و در ساحل توقف کنید. در اینجا یک غول بزرگ مرده خواهید یافت ابتدا به سمت سبز بروید و نوشته را بخوانید تا دشمنان به شما حمله‌ور شوند. بعد از کشتن دشمنان باز با روح صحبت کنید.

منطقه Cliff of Ravens

حال در همینجا کمی جلوتر به قسمتی که در عکس بالا مشخص است شلیک کنید حال با E آترئوس می‌تواند به داخل سوراخ برود و زنجیر سمت چپ را برایتان به پایین بیندازد. از زنجیر بالا بروید و از صندوق Muspelheim Cipher piece را بردارید. کمی جلوتر کنار جنازه نیز یک Abandon Ship که یک Artifact هست بدست بیاورید.

منطقه Cliff of Ravens

در بالا اگر به سمت دیگر نگاه کنید یک کلاغ می‌بینید. (عکس بالا) کمی بالاتر نشانه بگیرید تا کلاغ اودین را از بین ببرید. در آخر به پایین بروید در سمت دیگر هیولا روی زمین مقداری هکسیلور وجود دارد.

بار دوم بعد از تغییرات پایان مرحله ششم 

منطقه Cliff of Ravens

در خود ساحل Cliffs of The Raven نیز از جنازه هکسیلور را بردارید. در سمت راست به محل قرمز ضربه بزنید و از زنجیر بالا بروید. از سمت راست زنجیر را به پایین بدهید و هر دو هسته قرمز را طبق عکس بالا نابود کنید.

منطقه Cliff of Ravens

از مسیر سمت چپ بروید و بعد به بلندی رفته و از دیوار بالا بروید. از کنار جنازه هکسیلور را بردارید. در سمت چپ به محلی که در عکس بالا مشخص است ضربه بزنید.

منطقه Cliff of Ravens

در سمت راست نیز به سمت دیگر بپرید و بعد به هر دو محل قرمز طبق عکس همزمان ضربه بزنید تا شاخه‌های قرمز از بین بروند.

منطقه Cliff of Ravens

یک صندوق Nornir آنجا وجود دارد. از سمت دیگر به پایین بپرید و ریشه‌ها را در سمت چپ به طور همزمان مثل عکس بالا از بین ببرید.

منطقه Cliff of Ravens

حال به سمت بالا بروید و مسیر را ادامه دهید تا تعدادی الف وحشی به شما حمله کنند. باید بسیار مراقب باشید. چراکه مبارزه بسیار سختی خواهد بود. همان باسی که قبلا شکست دادید به همراه دو الف بسیار وحشی به شما حمله خواهند کرد. ابتدا باید دو الف که خون کمتری دارند را بکشید. بهتر است از جنازه بزرگی که سمت چپ میدان مبارزه است استفاده کنید و دور آن بچرخید که با خیال راحت نتوانند همزمان به شما حمله کنند. (فقط مراقب باشید به سمت درب دیگر نروید چراکه دشمنی دیگر به جمع آنها اضافه می‌شود.) از جنازه بزرگ استفاده کنید تا جلوی ضربات باس را بگیرید و با کمی دقت و وقت گذاشتن او را بکشید.

بعد به سمت راست بروید. دو موجود از زیر زمین به شما حمله می‌کند او را از پا در بیاورید. هر دو را بکشید در بالا یک صندوق پر از هکسیلور است و در پایین پشت شیره های قرمز که از سم دیگر باید نابود کنید یک بادجهنمی است بعدا به سراغش میرویم.

باز باید بعد از امکاناتی که بعد از قسمت نهم بدست می‌آورید به اینجا بازگردید. 

منطقه Cliff of Ravens

به سراغ بد جهنمی بروید. در جایی که قبلا الف‌ها را کشتید چند دشمن لول بالاتر بسته به درجه سختی که انتخاب کردید منتظر شما هستند آنها را بکشید. به سراغ باد بروید و با Blade آن را بگیرید و در ظرفی که در سمت چپ این مکان قرار دارد بگذاریدش (عکس بالا)

ساحل Cliffs of The Raven

حال باید باد را بردارید بدوید و در طرف دیگر در پایین nornir chest آن را قرار دهید. (عکس بالا) به نزدیکی صندوق nornir در بالای محیط بروید. در آنجا باد را بگیرید و در محفظه پشتش که رویش بگذارید. اگر علامت روی این محفظه مانند H برعکس شد باد را بردارید و باز سر جایش بگذارید.

ساحل Cliffs of The Raven

در سمت چپ صندوق nornir در بالا می‌توانید محل دیگری را ببینید که رویش علامت‌های مختلف قرار دارد با باد آن را روش کنید و وقتی روی محفظه علامت P ظاهر شد باد را بردارید و روی محل قبلی بگذارید. (عکس بالا را نگاه کنید تا بهتر متوجه شوید.) اکنون باید دو علامت روی صندوق خاموش شده باشد و فقط یکی باقی مانده است.

حال از زنجیری که اینجاست بالا بروید تا به آخرین محفظه برسید باد را داخلش بگذارید و وقتی که به علامت R رسید باد را بردارید و سر جای قبلی‌اش بگذارید. با اینکار در صندوق nornir باز می‌شود و به آیتم‌های مختلفی دسترسی پیدا خواهید کرد. باز به بالا بروید و صندوق‌های حاووی هکسیلور را خالی کنید. حال باد را بردارید و به سمت اول جزیره بدوید و در محلش قرار دهید تا محفظه باز شود و به صندوق افسانه‌ای دسترسی پیدا کنید یک Blade Pommel بنفش و قدرتمند بدست می‌آورید.

منطقه Forgotten Cravens

ادامه ماموریت Unfinished Business 

منطقه Forgotten Cravens

ابتدا باید این ماموریت را اینجا بدست بیاورید. به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید و در ساحل توقف کنید. در اینجا بلافاصله دو دشمن به شما حمله می‌کنند آنها را بکشید. بعد از کشتن آنها سنگ نوشته را با کمک آترئوس بخوانید. بلافاصله گروه دیگری از دشمنان به شما حمله می‌کنند.  بعد از کشتن تمام دشمنان با روح صحبت کنید تا ماموریت به پایان برسد. 

منطقه Forgotten Cravens

حال به سمت دیگر جزیره بروید در آنجا در بالا کلاغ اودین را خواهید یافت آن را از بین ببرید. (عکس بالا)

منطقه Forgotten Cravens

حال در کنار شما یک صندوق Nornir وجود دارد، در همان جایی که کلاغ را زدید به سمت گوی‌ها پرتاب کنید تا بچرخند و به سرعت با تبر به گوهای بعدی بزنید تا هر سه را ضربه زده باشید با اینکار صندوق باز می‌شود و یک Idunn Apple بدست می‌آورید. حال از زنجیری که در طرف دیگر قرار دارد بالا بروید. در کنار جنازه یک Abandon Ship که یک Artifact هست بدست بیاورید. از مقبره نیز می‌توانید یک Symbol of Perseverance بدست بیاورید.

منطقه Buri’s Storeroom

بعد از تغییرات پایان مرحله ششم باز می‌شود.

منطقه Buri's Storeroom

وقتی در ساحل پیاده شدید باید مراقب موجودات لول بالای این منطقه باشید که بسیار مرگبار هستند. در سمت راست شما دری وجود دارد که باید سه گوی را نابود کنید تا باز شود. محل سه گوی مشخص است. اما مشکل اینجاست که این دشمنان را باید بکشید تا بتوانید مکانیزم حرف N را فعال کنید که کارتان را بسیار سخت می‌کند.

منطقه Buri's Storeroom

بهترین روش اول رفتن داخل سمت چپ و بستن در و کشتن سه دشمن آنجاست. اول باید دشمن لول شش را به سرعت بکشید و نگذارید لول آپ کند. دو دشمن بعدی را از راه دور حسابشان را برسید. بعد از کشتن سه دشمن به سمت دروازه بروید.

منطقه Buri's Storeroom

دشمن چهارم پشت دروازه گیر کرده است. با کمک قدرتی‌هایتان و تیرهای آترئوس کار او را به راحتی بسازید.

منطقه Buri's Storeroom

به عقب برگردید و در محل مشخص شده در بالا با تیر برقی شلیک کنید تا شاخه‌های قرمز از بین بروند. حال به سمت دیگر دروازه بروید و از پله‌های سمت چپ بالا بروید.

منطقه Buri's Storeroom

چرخ دنده را به شکل بالا طوری تکان دهید که بتوانید از زیرش با قایق رد شوید. حال به پایین برگردید و سوار قایق شوید. به سمت چپ بروید و به سمت ساحل پشتی پارو بزنید. در ساحل پشتی به سمت دروازه بروید و آن را ببندید و بعد بازگردید و سوار قایق شوید و به سمت ساحل آنطرف بروید.

منطقه Buri's Storeroom

حال سه زنگوله در تیر رس شما هستند به سرعت به هر سه شلیک کنید، (عکس بالا) به سمت سنگ وسط بروید و با فشار E آن را باز کنید. در اینجا در طرف چپ و راست دو صندوق هکسیلور پیدا خواهید کرد. در وسط نیز یک صندوق افسانه‌ای (Legendary) خواهید یافت که درونش یک Runic بسیار قوی و قدرتمند بدست می‌آورید.

منطقه جدید Buri's Storeroom

بعد از مرحله هشت و بدست آوردن تیغه‌ها به جزیره بازگردید به صورت تصادفی و طبق لول شما چند دشمن اینجا منتظر شماست بعد از کشتن آنها از در بگذرید و آن سمت را بگردید تا خار و خاشاک را پیدا کنید. آن را تخریب کنید تا به یک صندوق افسانه‌ای (Legendary) دیگر برسید. درون آن یک قدرتی جدید پیدا خواهید کرد.

منطقه جدید Buri's Storeroom

در همین سمت جزیره در منطقه‌ای که در عکس بالا مشخص است E را بزنید تا به یکی از گنج‌های بازی به نام Creation Island دسترسی پیدا کنید. آیتم Eternal Frost و دیگر آیتم‌های دیگر را بدست می‌آورید.

 منطقه‌ی Ruins of Ancient

بعد از تغییرات پایان مرحله ششم باز می‌شود.

 منطقه‌ی Ruins of Ancient

در ساحل جزیره که در عکس بالا مشخص است پیاده شوید در اینجا در سمت راست Mystic Gateway را فعال کنید.

 منطقه‌ی Ruins of Ancient

جلوتر یک Soul Devoourer به شما حمله می‌کند. باید به وسط سینه او ضربه بزنید و پشت سنگ‌ها مخفی شوید که به شما آسیبی وارد نکند. جلوی لیزر او نایستید چراکه یک ضرب شما را می‌کشد. فقط پشت سنگ مخفی شوید و به سینه او ضربه بزنید تا کارش را بسازید. مراقب بمب‌ها و لیزری که میفرستد باشید. وقتی تولبار پایینش پر شد جلو بروید و وسط موس را بزنید تا آسیب بیشتری به او وارد کنید. همینطور مبارزه را ادامه دهید تا از پا در بیاید. با کشتن او یک Enchancment  جدید بدست می‌آورید. در همین جزیره نقشه گنج را بردارید. همینطور از مقبره neifer cipher pieces را بدست می‌آورید.

 منطقه‌ی Light Elf Outpost

 بعد از پایان مرحله نهم وارد اینجا شوید.

 منطقه‌ی Light Elf Outpost

به منطقه‌ای که در عکس بالا مشخص شده است بروید. در این ساحل یک Ogre و تعداد زیادی Reaver‌ که از دور به سمتتان سم پرت می‌کنند حضور دارند. ابتدا به سمت Ogre یک تبر پرت کنید تا در همین ساحل کوچک کارش را بسازید. بعد به سمت دیگر بروید تا دراگرهای سمی روی سرتان بریزند از دور آنها را بکشید و مراقب سم‌هایشان باشید. بعد درِ یخی سمت راست را باز کنید و در مقبره Soild Svartlfheim Steel و مقداری World serpent Scale Fragment بدست بیاورید.

در سمت چپ به کریستال آبی با تیرهای آبی ضربه بزنید تا پل ایجاد بشود.  در سمت دیگر یک صندوق nornir وجود دارد. اولین حرف یعنی R را در رو به رویتان پیدا خواهید کرد. حال به سمت راست بروید و به سمت دیگر بپرید مسیر را ادامه دهید زنجیر را پایین بیندازید و به پایین بروید در اینجا می‌توانید در چوبی سمت چپ را بشکنید. یک موجود پتک بدست به شما حمله می‌کند او را بکشید. بعد در این منطقه دو صندوق حاووی هکسیلور را خالی کنید. اگر به سمت محلی که در سمت پشتتان روی صخره‌ها است نگاه کنید حرف N را خواهید دید.

در صندوق دورتر بالایش محفظه چوبی را نابود کنید و با تیر آبی پل ایجاد کنید. به عقب برگردید دروازه را باز کنید. برگردید و از دیوار بالا بروید. در بالا نیز دروازه را باز کنید. به سمت راست بروید و از روی پلی که ایجاد کردید بگذرید. دو موجود را بکشید برگردید و از دورازه وارد شوید و به پایین بروید و کریستال آبی را با خود به اینجا بیاورید.

 منطقه‌ی Light Elf Outpost

کریستال را در محفظه‌ای که در مسیر سمت راست است قرار دهید. با تیرهای آبی به آن ضربه بزنید تا پل ایجاد شود. از پل بگذرید در طرف دیگر، دو موجود سمی را بکشید و به سمت دیگر بروید و به سمت بالا بروید. در انتهای مسیر به جلو نگاه کنید تا حرف C را بیابید آن را نابود کنید. (عکس بالا)

حال از زنجیر پایین بروید و دروازه را باز کنید. حال از زنجیر بالا بروید  و از دیوار به سمت بالا حرکت کنید. در بالای محیط مراقب دشمنان باشید که از هر سمت به سمتتان یورش می‌آورند. از بالای محیط نیز به سمت شما سم پرت می‌شود. برخی از این دشمنان سپر دارند که کارتان را کمی سخت می‌کنند. اول حساب آنها را برسید و بعد به سراغ سپرداران بروید.

 منطقه‌ی Light Elf Outpost

بعد از کشتن دشمنان به سمت چپ بروید و زنجیر را به پایین بیندازید. (پل‌ها را با زدن تیر آبی به کریستال‌های پایین درست کنید.) کریستال را با خود بردارید به سمت راست بروید. دروازه را باز کنید در صندوق یک Summon Runic بدست می‌آورید. همینطور کریستال را در جایش قرار دهید و با تیر آبی به آن ضربه بزنید. دو کریستال کوچک یکی در بالا و دیگری در سمت راست وجود دارد هر دو را روشن کنید تا یک سیاهی روشن شود.

از درون سیاهی سه دشمن لول بالا به بیرون می‌‌آیند. (بهتر است وقتی قوی شدید به سراغشان بروید.) در هر صورت اول دو دشمن گرز دار که لول پایین‌تری دارند را بکشید و بعد به سراغ دشمن سپردار بروید حتما لوت آنها را بردارید. بعد از نقطه سیاه Dust of Realms را بدست می‌آورید. حال در پایین به سراغ صندوق nornir بروید تا آیتم Symbol of Truth را بدست بیاورید.

بازگشت به : راهنمای قدم به قدم بازی God of War (منوی اصلی)

دیدگاه ها بسته شده است