راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Sodom? Back to Gomorrah

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Sodom? Back to Gomorrah

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله سی و یک : Sodom? Back to Gomorrah
(این مرحله با علامت B در نقشه مشخص است.)

(شرایط گرفتن مدال طلایی: 1. لوت تمام صندوق‌ها را بردارید. ۲. بعد از سرقت بانک در هنگام فرار با اسب پنج نفر را هدشات کنید. ۳. بعد از انجام همه کارها در ۱ دقیقه و ۵۵ ثانیه به Downes Ranch بروید. ۴. هفتاد درصد دقت تیراندازی داشته باشید. ۵. هیچ پک سلامتی مصرف یا احتیاج پیدا نکنید.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Sodom? Back to Gomorrah

به علامت B در کمپ بروید و با Bill صحبت کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، به همراه بقیه به سمت ولنتاین حرکت کنید. در طول مسیر که بسیار طولانی‌ست می‌توانید با کلیک راست و فشار R با Bill صحبت کنید. وقتی به ولنتاین رسیدید، به دنبال افراد به جلوی بانک بروید. به محلی می‌رسید که از اسب پیاده می‌شوید و پیاده به سمت بانک می‌روید. می‌توانید تصمیم بگیرید Karen در ابتدای سرقت چه نقشی برای گمراه کردن آنها در بانک ایفا کند. دختری گم شده یا هرزه‌ای مست! در کل تاثیری در روند مرحله ندارد فقط کمی ابتدای سرقت را متفاوت می‌کند. جلوی Karen کلیک راست بزنید و انتخاب کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو آرام جلو بروید و داخل بانک شوید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Sodom? Back to Gomorrah

مرد جلوی در را با F بزنید بعد صبر کنید Karen در را باز کنید. وارد در شوید و مرد را با نشانه رفتن گلوله رویش تهدید کنید که در را باز کند. او را با F بزنید تا دست دست نکند!  بار دوم نیز او را بزنید!  داخل شوید  بعد از صحبت‌هایی خودتان باید قفل‌ها را باز کنید‌. باید هر پنج گاو صندوق را باز کنید. برای باز کردن گاو صندوق‌ها موس را به سمت چپ آرام حرکت بدید وقتی به عدد نزدیک بودید بازی روی قفل زوم می‌شود و هر چه نزدیک‌تر می‌شوید این زوم بیشتر می‌شود. وقتی یک عدد را پیدا کردید در جهت مخالف بچرخانید و همین رویه را برای هر پنج گاو صندوق ادامه دهید و همه را باز کنید. بعد از باز کردن هریک با E پول‌ها را بردارید. (راه دیگر اینکه با انفجار دینامیت‌ پول‌ها را بردارید که در این صورت مدال طلایی را از دست می‌دهید و همه پول‌ها را نمی‌توانید بردارید.)

بعد از برداشتن همه پول‌ها به گروه ملحق شوید و بدون درگیری از بانک خارج شوید و به سمت اسب‌ها بروید در میان راه فردی فریاد می‌زند به بانک حمله شده پس از دموی کوتاهی سوار بر اسب‌ باید از دست قانون فرار کنید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Sodom? Back to Gomorrah

در اینجا برای بدست آوردن مدال طلایی باید پنج نفر از افرادی که تعقیبتان می‌کند را هدشات کنید. ۷۰ درصد دقت تیراندازی داشته باشید و از پک سلامتی استفاده نکنید و به آن احتیاج نداشته باشید اگر خونتان زیاد کم شود خود به خود حتی اگر پک سلامتی هم استفاده نکنید تیک این قسمت را نمی‌گیرید. از Dead Eye استفاده کنید و پنج هدشات تمیز انجام دهید از شهر ولنتاین تا عبور از ریل قطار وقت دارید این پنج هدشات را انجام دهید و گرنه مدال طلایی را از دست خواهید داد.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله : Sodom? Back to Gomorrah

بعد از فرار از دست قانون آرتور پول‌ها را تقسیم می‌کند بلافاصله دمو را رد کنید و به سمت کمپ به تاخت بروید چرا که ۱ دقیقه و ۵۵ ثانیه بیشتر وقت ندارید. وقتی به محل رسیدید نزدیک زن و پسر شوید تا دمو شروع شود بعد از دمو به آرتور به کمپ باز می‌گردد و مرحله تمام می‌شود. اگر طبق روش گفته شده رفته باشید مدال طلایی را بدست می‌آورید.

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است