راهنمای بازی Resident Evil Village / به سمت خانه Beneviento

راهنمای بازی Resident Evil Village / به سمت خانه Beneviento

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

  • (تعداد Goat of Warding‌های این منطقه: 2)

راهنمای بازی Resident Evil Village / به سمت خانه Beneviento

با کلید Four-Winged Key درِ سمتِ چپِ Duke را باز کنید و وارد شوید. مسیر را در بین علفزار و به سمت بالا ادامه دهید. کمی جلوتر مسیر عجیب و غریبتر می‌شود و عروسک‌های آویزانی در محیط خواهید یافت. همینطور مسیر را به سمت جلو پیش بروید. آیتم خاصی در اینجا منتظر شما نیست. مسیر را ادامه دهید تا به یک پلِ ترسناک برسید. در وسط پل به سمت چپ نگاه کنید تا Goat of Warding را روی پل دیگر ببینید آن را تخریب کنید و بعد از پل بگذرید. کمی جلوتر به دروازه‌ای می‌رسید که خود به خود باز می‌شود و Ethan توهماتی می‌بیند و دمویی شروع می‌شود.

راهنمای بازی Resident Evil Village / به سمت خانه Beneviento

بعد از دیدن دموی کوتاه مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. جلوتر دروازه سمت راست بسته است. مسیر باریک را ادامه دهید تا به قبرستان عجیب که عکسش را در بالا می‌بینید برسید. می‌توانید روی سنگ قبر وسط را بخوانید. مسیر را ادامه دهید تا به درب قرمز برسید وقتی به در رسیدید از طریق سوراخ در عکس خانوادگی (Family Photo) را به داخل بیندازید. با اینکار عکس غیب می‌شود. اما در کمال تعجب در باز شده است! حال به سمت جلو بروید و از مسیر باریک به پیش بروید. در انتهای این محل سوار آسانسور شوید و دکمه آن را بزنید تا به سمت بالا برود. (کنار دکمه آسانسور نوشته: دنبالم بیا Ethan) بعد از توقف از آسانسور خارج شده و به محیط باز خود را برسانید. کمی جلوتر از دور خانه Beneviento را خواهید یافت.

راهنمای بازی Resident Evil Village / به سمت خانه Beneviento

قبل از وارد شدن به خانه به سمت چپش بروید از پله‌ها پایین بروید و در محلی که در عکس بالا مشخص است Goat of Warding را پیدا خواهید کرد، آن را از بین ببرید. حال به سمت در خانه بروید تا دمو شروع شود.

قسمت بعدی: خانه Beneviento

دیدگاه ها بسته شده است