راهنمای بازی Resident Evil Village / میدان روستا (باز کردن در ورودی قصر)

راهنمای بازی Resident Evil Village / میدان روستا (باز کردن در ورودی قصر)

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

  • میدان روستا (باز کردن در ورودی قصر)
  • (تعداد فایل‌های این بخش: 3)
  • (تعداد Goat of Warding‌های این منطقه: 2)
  • (آیتم‌‌های اصلی Maiden Crest و Truck Key و Screwdriver و Demon Crest در این قسمت بدست می‌آید.)
  • (گنج‌ Crystal Fragment در این قسمت بدست می‌آید.)
  • (دشمنان این بخش: Lycanها)

پیرزن عجیبی در ورودی به بخش میدان روستا را باز کرده است. از در قرمز وارد شوید و با پیرزن رو به رو شوید. او به شما می‌گوید که دخترتان در قلعه در چنگال نیروی اهریمنی گرفتار است و در خطر جدی قرار دارد پس باید راهی به سمت قلعه پیدا کنید. بعد از صحبت با او، کمی جلوتر سمت چپ وارد اولین کلبه بزرگ شوید. در اینجا آيتم Chem Fluid را بردارید و همینطور روی میز کنار شمع‌ها نوشته را بخوانید که در مورد Lycan بزرگ یا همان Urias است. در زیر تخت در اتاق خواب نیز کمی Lei(پول بازی) وجود دارد، آن را بردارید. (با فشار V به بخش Journal و کلیه نوشته‌ها و خاطرات دسترسی پیدا می‌کنید.) در اتاق دیگر یک کشوی بسته است که بعدا می‌توانید به سراغش بیایید.

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8

وارد میدان دهکده شوید، مجسمه Maiden of War را در مرکز آن بررسی کنید. اگر از نزدیک نگاه کنید، می‌توانید یک درخشش روی سپر مشاهده کنید با شلیک به آن Crystal Fragment بدست می‌آورید که بعدا می‌توانید آن را بفروشید. (برای آپدیت سلاح‌هایتان) در این منطقه Gunpowder را روی نیمکت آغشته به خون و همینطور Rusted Scrap را روی یک تراکتور خراب پیدا خواهید کرد.

بعد به سمت تنها راه این منطقه رفته و از سربالایی بالا بروید. کمی جلوتر گاری وجود دارد که یک بز که Goat of Warding نام دارد و یکی از پیشکش‌های مردم دهکده برای دور نگهداشتن بلایا از روستا است را پیدا خواهید کرد. نوشته زیر آن که توضیح کوتاهی در مورد این بز است را بخوانید. در طول بازی Goat of Warding‌هایی وجود دارند که می‌توانید آنها را پیدا کرده و تخریب کنید که محل آنها در طول راهنمایی ذکر خواهد شد. بعد از تخریب بز(با شلیک یا چاقو) در سمت چپ همین جا یک مقبره قفل پیدا خواهید کرد(بعدا آن را باز خواهیم کرد) که پشتش یک Herb وجود دارد.

جلو در بزرگ قفلی است که دو دایره خالی روی آن است که باید این دو قطعه را پیدا کنید. در سمت راست باید وارد دروازه شوید اما در سمت چپ یک راه سربالایی وجود دارد(که به در قفلی می‌رسد) و کمی جلوتر روی درخت یک قفس پرنده زرد رنگ پیدا خواهید کرد به آن شلیک کنید تا به پایین بیفتد تا Rusted Scrap بدست بیاورید.

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8

حال وارد دروازه شوید. قبل از ورود به کلیسا در روی شیروانی کلیسا یک Goat of Warding‌ پیدا خواهید کرد به آن شلیک کنید. حال وارد کلیسا شوید. در اینجا در کنار شمع‌‌ها اولین قطعه که روی در باید آن را جاسازی کنید یعنی Maiden Crest را پیدا خواهید کرد. همینطور در اینجا می‌توانید با استفاده از Typewriter بازی را سیو کنید. در این قسمت در عکس بالا با شلیک به گنجی که برق می‌زند Crystal Fragment بدست خواهید آورد. همینطور یک نقشه روی صندلی قرار دارد با خواندن آن متوجه می‌شوید که به کجا باید بروید.

از در دیگر کلیسا(در پشتی) خارج شوید و به سمت راست وارد مزرعه‌ها شوید. (یک مترسک از دور مشخص است) در سمت چپ این بخش اول وارد کلبه شوید در آنجا آیتم‌های Gunpowder و Rusted Scrap همینطور درون کشوی دراور Handgun Ammo و روبه رویش Mine را بدست می‌آورید. از کلبه خارج شوید. مراقب Lycanها باشید تا وقتی در حال گذر از چمن‌های بلند هستید شما را غافلگیر نکنند و آماده مبارزه باشید. کمی جلوتر درون کلبه کوچک نیز می‌توانید Rusted Scrap و Shotgun Ammo را پیدا کنید. (در سمت راست در بین چمن‌ها نیز یک جعبه زرد با آیتمی تصادفی وجود دارد.) مسیر را به سمت بالا ادامه دهید (بالای درخت بزرگ در سمت راست یک قفس پرنده زرد رنگ است که 1000 Lei(پول بازی) درونش وجود دارد.) یا دشمنان را بکشید یا از آنها بگذرید(کشتن Lycanها: صبر کنید در تیرس قرار بگیرند به سرشان بزنید چند سری اینکار را بکنید تا کشته شوند.) وقتی به در بزرگ رسیدید آن را امتحان کنید ولی آن در قفل است.(در سمت چپ مسیر سر بالایی کوچکی وجود دارد آن را ادامه دهید تا به انتهای مسیر و پشت کلبه برسید در آنجا یک Goat of Warding‌ وجود دارد که می‌توانید آن را تخریب کنید.) صدایی از کلبه کناری سمت راست خواهید شنید وارد شوید تا دمو شروع شود.

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8

بعد از دمو باید راهی پیدا کنید تا در را باز کنید. در همین کلبه از پنجره به سمت پشت کلبه بروید. در کنار چاه جعبه را بشکنید و آیتم را بردارید. در کنار آن روی سکو Gunpowder را بردارید و از سوراخ روی دیوار به آن سمت بپرید. سمت راست وارد دستشویی سمت راست شوید و آیتم Chem Fluid را بردارید. بعد به سمت چپ بروید و دروازه بزرگ را باز کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو به جلوی در بروید و در بزنید تا دموی بعدی شروع شود. بعد از دمو با استفاده از Typewriter بازی را سیو کنید.در همین اتاق نوشته را از روی مبل بخوانید. همینطور می‌توانید آلبوم عکس را نیز ورق بزنید و کمی عکس‌های دهکده را ببینید. بعد از کمی زن سر می‌رسد، به دنبال او وارد اتاق شوید تا دمو شروع شود.

بعد از دمو تیرهایتان را برای زامبی هدر ندهید. فقط با Space از خود دفاع کنید و عقب بروید تا دختر زامبی را از شما دور کند. در گاراژ، کامیونی وجود دارد که باید کلیدهایش را پیدا کنید. وارد اتاق بعدی شوید در سمت چپ کنار شومینه Herb را بردارید. وارد اتاق بعدی و آشپزخانه شوید، در آشپزخانه در کمد سمت راست سینک می‌توانید کمی Lei(پول بازی) پیدا می‌کنید. همینطور در سمت چپ در کشویی می‌توانید کلید کامیون (Truck Key) را پیدا کنید. کمی کلید را بچرخانید تا روی چرم آن و دکمه‌ Examine ظاهر شود F را بزنید تا باز شود و Screwdriver را بدست بیاورید. (توضیحات در نوشته کنار سینک وجود دارد) همینطور در سمت دیگر اتاق کنار وسایل آشپزخانه می‌توانید Shotgun Ammo را پیدا کنید.

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8

حال به پیش دختر برگردید و کلید کامیون (Truck Key) را روی کامیون استفاده کنید تا وارد آن شوید و روشنش کنید. با کلیک چپ گاز دهید تا دیوار تخریب شود. از پنجره شکسته کامیون به سمت پله‌ها بروید و همینطور مسیر را ادامه دهید تا به شیروانی برسید در آنجا دمویی شروع می‌شود. بعد از دیدن این دموی تلخ به پایین روی زمین بپرید. به سمت مقبره قفلی که آنجاست بروید و با کمک Screwdriver آن را باز کنید تا آیتم Demon Crest را بدست بیاورید.

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8

صدای شلیک گلوله‌ای از آنطرف در خواهید شنید در را باز کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو از مسیر علفزار بگذرید تا به پیرزن عجیب برسید. بعد از شنیدن صحبت‌های پیرزن به دری که دو جای قطعه رویش بود خود را برسانید و دو آیتم Demon Crest و Maiden Crest را رویش استفاده کنید و هر دو را کمی بچرخانید تا چفت شوند و بعد F را بزنید تا هر قطعه فیکس شود. بعد از باز شدن در وارد آن شوید. (می‌توانید قبلش بازی را از طریق کلیسای سمت راست سیو کنید) مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و از پل بگذرید(اگر کلاغ‌ها را بکشید بعضی‌ وقت‌ها پول بدست می‌آورید) و وارد ساختمان شوید. مسیر را همینطور ادامه دهید و از پله‌ها بالا بروید. در بالا یک دستگیره زرد وجود دارد، وقتی می‌خواهید از آن استفاده کنید وارد دمو می‌شوید.

قسمت بعدی: فرار از تله‌های هایزنبرگ تا رسیدن به قلعه

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است