راهنمای بازی Resident Evil Village / ورود به منطقه The Reservoir

راهنمای بازی Resident Evil Village / ورود به منطقه The Reservoir

راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Village / راهنمای کامل بازی اویل 8 (منوی اصلی)

  • (تعداد فایل‌های این بخش:1 )
  • (دشمنان این بخش: lycanها )
  • (گنج‌ Crystal Fragment – Large Crystal در این قسمت بدست می‌آید.)
  • (شکارهای این بخش: Fish Meat – Meat )

راهنمای بازی Resident Evil Village / ورود به منطقه The Reservoir

طبق عکس بالا می‌خواهیم وارد منطقه جدید بازی شویم. به East Old Town بازگردید و خود را به قسمتی که در عکس بالا مشخص است برسانید. در آنجا با چاقو دیوار سبز رنگ را از بین ببرید و مسیر سربالایی را به بالا بروید. به یک در بسته می‌رسید. سمت راست در باز ماده سبز جلوی یک نبردبان را گرفته‌ است. ماده را از بین ببرید و از نبردبان بالا روید. به پایین بپرید و هر دو خوک را بکشید و گوشتشان را بردارید. (چهار Meat بدست می‌آورید.) یک در قفل در این حیاط قرار دارد و همینطور در انتهای این بخش یک دستگاه عجیب است. بعدا به سراغ هر دو خواهیم آمد. وارد اتاق شوید در سمت راست عکس را بردارید و در سمت چپ بازی را ذخیره کنید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / ورود به منطقه The Reservoir

از پله‌ها پایین بروید و خود را به آسانسور برسانید و دستگیره را بکشید. بعد از اینکه آسانسور متوقف شد به سمت راست بروید و در انتهای مسیر به سمت چپ مسیر را ادامه دهید. در جلوی دهانه ورودی غار که در عکس بالا نیز مشخص شده است یک درخشندگی حس خواهید کرد با شلیک به آن یک Crystal Fragment بدست می‌آورید. مسیر را به سمت جلو روی ریل ادامه دهید تا به انتهای مسیر برسید. در سمت چپ یک محل باز وجود دارد، داخلش شوید و از پله‌ها بالا بروید. مسیر را تا بالای پله‌ها ادامه دهید از بین ماده سبز رد شوید تا دمو شروع شود.

در حین دمو به شکل عجیبی Arms Flask را بدست آوردید! از همان سوراخی که داخل شدید به بیرون بروید. از پله‌ها پایین بروید و مسیر را روی ریل به سمت عقب برگردید. اینبار وقتی به انتهای مسیر رسیدید مسیر سمت چپ باز شده است. وارد آن مسیر شوید. کمی جلوتر سمت راست می‌توانید از پله‌ها بالا بروید. اگر مسیر مستقیم را بروید وارد محیط باز می‌شوید. در انتهای مسیر به کلبه‌ای در کنار آب می‌رسید. در کنار کلبه بشکه بشکنید و آیتم را بردارید. در درون کلبه نوشته را بخوانید. در انتهای این محل قایقی است که فعلا کلیدش را ندارید.

راهنمای بازی Resident Evil Village / ورود به منطقه The Reservoir

فعلا به عقب برگردید و از پله‌ها بالا بروید و مسیر را تا انتها بروید و از روی بشکه Handgun Ammo را بردارید. مسیر سمت راست به یک سوراخ می‌رسد  در آنجا با زدن چاقو به بخش زرد رنگ پل به پایین می‌افتد. (عکس بالا) مسیر را ادامه دهید و از نبردبان پایین بروید. در پشت نبردبان بشکه را بشکنید و آیتم را بردارید. مسیر را به سمت راست ادامه دهید. در اینجا تعدادی lycan منتظر شما هستند! با شلیک به یکی از آنها دوتایی به شما حمله می‌کنند. هر دو را بکشید. در انتهای این قسمت در آب درون قایق Handgun Ammo را پیدا می‌کنید. همینطور روی زمین Herb را بردارید. دو جعبه این منطقه را قبل از وارد شدن به خانه بشکنید و آیتم‌ها را بردارید.

به محض ورود به خانه lycanهای دیگر سر می‌رسند و یک lycan زره پوش نیز سر و کله‌اش پیدا می‌شود بلافاصله کمد کنار در را با فشار F جلوی در بیندازید از روی دیوار Boat Key را بردارید. بهترین راه در این قسمت فرار کردن است پس مهماتتان را برای کشتن موجودات هدر ندهید. می‌توانید به کیسه آرد موجود در خانه شلیک کنید تا دشمنان برای مدتی گیج شوند و فقط با سرعت خود را به نبردبانی که از آن پایین آمدید برسانید. مسیر را به سمت قایق ادامه دهید (همان قایقی که در بالا به آنجا رفتیم ولی کلیدش را نداشتیم.)

راهنمای بازی Resident Evil Village / ورود به منطقه The Reservoir

به سرعت سوار قایق شوید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. از داخل غار بگذرید تا به سد برسید. یک موجود بزرگ از آب به بیرون می‌پرد وارد غار بعدی شوید و در اسکله F را بزنید و از قایق خارج شوید. قبل از اینکه وارد پرده سفید اینجا شوید مسیر سمت راست را ادامه دهید و ادامه دهید تا به برکه برسید. در آنجا تعدادی ماهی در این برکه کوچک است هر دو را بکشید تا چهار Fish Meat بدست بیاورید.  

راهنمای بازی Resident Evil Village / ورود به منطقه The Reservoir

در عکس بالا نیز می‌توانید با شلیک به محل درخشش Large Crystal بدست بیاورید. حال مسیر را برگردید و در اسکله وارد اتاقی که پرده سفید داشت شوید تا دمو شروع شود.

قسمت بعدی: تخلیه آب منطقه The Reservoir

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است