راهنمایی مبارزه با همه ی باس های بازی Nioh 2

در این پست نگاهی داریم به تمام مبارزه با باس های بازی سخت Nioh 2 ، سعی شده برای تمام باس ها راهنمایی های لازم نوشته شود و همینطور برای باسهای مهم ویدیو کامل مبارزه با باس گذاشته شده است. تعداد باس های بازی Nioh 2 بسیار زیاد است. به خاطر همین برای دوستانی که منتظر بازی روی PC هستند نیز این پست کاربرد دارد. به مرور در صورت پیدا شدن راهکارهای جدید این پست به روز خواهد شد. با مطلب ” راهنمایی مبارزه با همه ی باس های بازی Nioh 2 ” در خدمت شما عزیزان در سایت ساعت هفت هستیم. 

مطالب مرتبط:

نقد و بررسی بازی Nioh 2 / شکست هایی برای پیروزی

(این مطلب انحصاری سایت ساعت هفت می باشد کپی برداری از آن غیر مجاز است.)

باس اول # Mezuki (درجه سختی: 6 / 10) (بهترین سلاح برای مبارزه با او : Spear)

ماموریت اصلی:  The Village of Cursed Blossoms

میدان نبرد در این بخش بسیار بزرگ است پس از آن برای جا خالی دادن به موقع ضربات او استفاده کنید. حملات او کاملا قابل پیش بینی است ولی صدمات زیادی را وارد می کند باید به موقع جای خالی داده و بلافاصله به او ضربه بزنید.  اگر با حملات افقی که می زند مشکل دارید دو بار به عمق بروید و صبر کنید تا کمبوهایش تمام شود و بعد به او حمله کنید. بهترین راه برای کشتن او این است که صبر کنید حملاتش تمام شود و بعد به او چند ضربه بزنید به عقب بروید و باز همین روند را ادامه دهید. وقتی او وارد حالت تاریکش می شود ارواح بیشتری را به سمتتان می فرستد و حمله جدیدی نیز انجام می دهد که باید بسیار مراقب باشید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس دوم # Enenra (درجه سختی: 6 / 10) (بهترین سلاح برای مبارزه با او : Spear)

ماموریت اصلی: The Beast Born of Smoke and Flames

نوع ضربات: 1.وقتی با مشت به سمتتان حمله می کند به سمت عقب بروید ، دور بزنید و از پشت به او ضربه بزنید. 2.وقتی دو دستش را بالا آورد از جلوی او دور شوید  در غیر این صورت دمیج زیادی می خورید، بعد از ضربه می توانید از پشت به او ضربه بزنید.  3.وقتی او به خودش چرخش داد از او دور شوید دورش آتش می فرستد روی نقاط آتشین قرار نگیرید. 4. وقتی مشتش را به سمت عقب می برد از جلویش دور شوید. 5. وقتی دست هایش را به هم زد از جلویش بچرخید و از پشت به او ضربه بزنید. 6.وقتی حالت خشمگین (Rage) شد می چرخد و به سمت شما یورش می آورد در این لحظه از رو به روی او بگریزید. 7. وقتی هم دست و هم پاهایش را به هوا برد از جلویش فاصله بگیرید. 8. در اواخر جانش  ممکن است این ضربات را به صورت ترکیبی بزند پس بیشتر مراقب باشید.9. وقتی انرژی او تمام شد حتما یادتان باشد به او ضربه بزنید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


مینی باس# Gozuki (درجه سختی: 2 / 10) (بهترین سلاح برای مبارزه با او : Spear)

ماموریت فرعی : A Voice in the Twilight

باس بسیار راحتی است فقط به اطراف جای خالی داده خود را به پشتش برسانید و به او ضربه بزنید. ضربات این باس بسیار راحت است اگر نمی توانید ضربات او را دفع کنید فقط ضربات او را دفاع کنید(Block) نبرد ساده ای است . 1.وقتی دستش را بالا می آورد به جهات جالی خالی داده از پشت به او ضربه بزنید. 2.بعد از هر ضربه او مکث زیادی می کند و بهترین زمان برای حمله به اوست 3.او به سمتتان یورش می آورد به جهات جای خالی داده و به او ضربه بزنید. 3.با دودستش به زمین می کوبد به اطراف جای خالی داده و به او ضربه بزنید. 4.او بسیار کند است به راحتی او را شکست خواهید داد.


باس سوم # Yatsu-no-Kami (درجه سختی: 4 / 10) (بهترین سلاح برای مبارزه با او : Spear)

ماموریت اصلی: The Viper’s Sanctum

نوع ضربات: 1.وقتی به سمت شما خیزش می کند به اطراف بروید و به بدن او ضربه بزنید. 2.وقتی سرش را می چرخاند قصد چرخاندن کل بدنش را دارد در این حالت به عقب فرار کنید. 3.وقتی از پشت به او نزدیک شوید با دمش به شما ضربه می زند در این حالت به جلو جای خالی دهید و به او ضربه بزنید. 4.وقتی دو دستش (دست های مار گونه اش) را بالا می آورد به زمین رو به رویش ضربه می زند از زیرش فرار کنید و در جهات به او ضربه بزنید. 5.وقتی صورتش قرمز می شود حالت مرگبار اوست (از جلوی صورتش دور شوید) نزدیک باشید و به او ضربه بزنید. 6. وقتی فریاد می کشد قصد پرتاب موادی به سمت شما دارد مراقب باشید و جای خالی دهید. 7.وقتی خونش کم شد دستهایش را درون زمین می کند و از محلی که هستید مارهایی بیرون می آورد آنها را جای خالی داده به او نزدیک شوید و ضربه بزنید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس چهارم # Imagawa Yoshimoto (درجه سختی: 2 / 10) (بهترین سلاح برای مبارزه با او : Spear)

ماموریت اصلی: The Hidden Monsters of Okehazama

نوع ضربات: 1.وقتی از او دور هستید به سمت شما تیر می اندازد روی زمین بجهید و تیر ها را جا خالی دهید. در این لحظه به او نزدیک شوید و چند ضربه به او وارد کنید. 2.وقتی به رنگ قرمز در آمد او فیلش را فرا می خواند و در محل شما یک رعد و برقِ مرگبار می فرستاد آن را بلافاصله جای خالی دهید. به سمتش بروید و به او ضربه بزنید. 3.بیشتر سعی کنید پشت سر هم به او ضربه بزنید و زیاد از او فاصله نگیرید تا او را شکست دهید. 4.مبارزه ی سختی نیست و او بسیار قابل پیش بیینی و ساده است.  (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس پنجم # Kamaitachi (درجه سختی: 4 / 10) (بهترین سلاح برای مبارزه با او : Spear)

ماموریت اصلی: The Mysterious One Night Castle

نوع ضربات: 1.او ضربات دوتایی می زند یکی با دست چپ و بعد راست در این لحظه به جهات جا خالی داده و به او ضربه بزنید. 2.سعی کنید به  اطرافش ضربه بزنید نه زیاد در جلویش باشید نه زیاد در پشتش بروید. 3.بعضی وقت ها ترکیب حمله اول را با دمش نیز انجام می دهد که باید بیشتر مراقب باشید و به سمت عقب فرار کنید. 4.او به روی هوا می پرد و به صورت چرخشی به سمتتان می آید باید از مسیرش خود را کنار بکشید و مراقب باشید. 5.به روی درخت می رود به سمتتان ضربات مرگبار می فرستد پشت درخت ها بروید تا ضربات به درخت ها بر خورد کنند. 6.او می چرخد و به سمت جلو گردباد می فرستد بهترین زمان است که به سمتش یورش ببرید و ضربه بزنید.(نه مستقیم) 7.عکس العمل های او سریع است باید بسیار مراقب باشید. 8.کمبوی سه بار مثلث در این نبرد کاربرد زیادی دارد.  (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس ششم # Saito Yoshitatsu (درجه سختی: 3 / 10) (بهترین سلاح برای مبارزه با او : Spear)

ماموریت اصلی: The Hollow Fortress

نوع ضربات: 1.از زیر زمین یک سری تمثیل ماهی بیرون می آورد به سمت مخالف جای خالی دهید. 2.وقتی خونش نصف می شود روی هوا می پرد و ضربات پی در پی می زند از جلویش فاصله بگیرید. 3 .وقتی در هواست بیشتر در نزدیکش باشید و نگذارید زیاد با ضرباتش جلویتان مانور دهد. 4.وقتی شمشیرش به رنگ خاکستری در آمد و آن را به هوا برد، نزدیکش نباشید و از او فاصله بگیرید. 5.به او رحم نکنید و به صورت پیاپی به او ضربه بزنید تا خونش کم شود. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس هفتم # Shibata Katsuie /Human Form (درجه سختی: 1 / 10) (بهترین سلاح برای مبارزه با او : هر سلاحی)

ماموریت فرعی: The Shiftling’s Wise Judgement

در ابتدا افراد دیگر را بکشید تا میدان نبرد خلوت شود. بعد به سراغ او بروید. ضربات او بسیار ساده است و به راحتی می توانید آنها را جای خالی دهید و به او ضربه بزنید. یکی از ساده ترین باس های بازی است. او فقط دفاع می کند و ضربات ساده ای می زند که کاملا قابل پیش بینی است. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس هشتم # Tatarimokke (درجه سختی: 5 / 10) (بهترین سلاح برای مبارزه با او : هر سلاحی)

ماموریت اصلی: A Way Out

نوع ضربات: 1.بالش را به سمت بالا می برد، در این حالت به سمت جلو جای خالی دهید و جلویش نباشید و به او ضربه بزنید. 2.پاهایش را بالا می آورد از جلوی او فرار کنید و به پشت او ضربه بزنید. 3.وقتی نزدیکش باشید او دور خودش می چرخد تا به شما آسیب بزند اگر سمت پایش باشید آسیبی نمی بینید. 4.او پرواز می کند و از آسمان به سمت شما اشکالی را می فرستد از آنها فرار کنید و جای خالی دهید. 5.همینطور در هوا بوسیله ی پرهایش به سمتتان تیرهایی می فرستاد به سمت جلو فرار کنید. 6.وقتی در هواست بیشتر زیر پایش بمانید تا اینکه رو به رویش باشید تا به شما تیر برخورد نکند. 7.وقتی از آسمان به زمین آمد بلافاصله به سمت او بروید و به او ضربه بزنید. 8.حالت غیب می شود (همه جا تاریک می شود) و در بخشی یک دایره ی قرمز ظاهر می شود به سرعت وقتی او غیب شد به سمت محل قرمز رنگ بروید و آن محل را نابود کنید. (مراقب ضربات او در حالت نامرئی باشید. مراقب تیرها در این حالت باشید. مراقب اشکال مرگبار در این حالت باشید.) 9.بعد از حالت نامرئی او به روی زمین می افتد و بهترین زمان است برای اینکه به او ضربه بزنید. 10.اگر زیاد جلویش باشید با نوک به شما ضربه می زند در این حالت از جلوی صورتش فاصله بگیرید. 11. وقتی خونش بسیار کم شد وارد حالت تاریک می شوید ولی نمی توانید دایره ی قرمز را نابود کنید در این حالت باید تا آخرین جان با او بجنگید این حالت سخت است و همان حرکات قبلی را به صورت ترکیبی انجام می دهد، مراقب باشید و پیروز می شوید.  (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس نهم # Azai Nagamasa (درجه سختی: 2 / 10) (بهترین سلاح برای مبارزه با او : هر سلاحی)

ماموریت اصلی: Bird In A Cage

نوع ضربات: 1.به هوا می پرد و دقیقا در مکانی که هستید فرود می آید بلافاصله که به هوا پرید جای خالی دهید وقتی فرود آمد می توانید چند ضربه ای به او بزنید. 2. شمشیرش را به هوا می برد، به سمت جلو جای خالی دهید و ضربه بزنید. 3.وقتی جلویش هستید او ضربات چپ و راست وارد می کند که باید جای خالی دهید و رو به رویش نباشید. 4 .به سمتتان یورش می آورد که به جهات جای خالی دهید. 5.از کناره ها به او ضربه بزنید تا قدرت مانور او کم شود. 6.به هوا می پرد دو بالش را جلوی صورتش می آورد و بعد بازشان می کند در این حالت به سمتتان تیرهایی پرت می کند مراقب باشید و جاخالی دهید. 7.به سمت جلو با شمشیر حملات پشت سر هم انجام می دهد که باید به جهات جای خالی دهید و از کنار به او ضربه بزنید. 8.وقتی شمشیر را به عقب برد یک ضربه بُرنده در طول صفحه پخش می کند روی زمین غلط بزنید. 9.وقتی خونش کم بود از قدرتی خود استفاده کنید.  (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس دهم # Magara Naotaka (درجه سختی: 6 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او : Spear)

ماموریت اصلی: Corpses and Ice

نوع ضربات: 1.شمشیرش را به هوا می برد و به سمت جلو یک ضربه وارد می کند باید به جهات جاخالی دهید. 2. به هوا می پرد و با شمشیر به سمت جلو ضربه می زند به سمت جلو جاخالی دهید و از پشت به او ضربه بزنید. 3.شمشیر را بالا می آورد و چندین ضربه به جهات می زند باید از رو به رویش فرار کنید. 4.وقتی بیش از حد به او ضربه بزنید غورش می کند و به زمین ضربه می زند باید از نزدیکش فاصله بگیرید. 5. وقتی دستش طلایی شد دستانش را بالا می برد و به سمتتان یخ به شکل مستقیم می فرستد که باید به جهات جای خالی دهید. (اگر نزدیکش بودید به پشت او خود را برسانید و چند ضربه به او بزنید.) 6.به هوا می پرد و در محلی که قرار دارید به شما ضربه می زند که باید جای خالی دهید. 7.به سمت شما یورش می آورد و شما را می گیرد و چندین ضربه وارد می کند باید بلافاصله به جهات جای خالی دهید. 8. وقتی خونش کم شد ترکیبی از حمله های مختلف قبلی اش را انجام می دهد باید مراقب باشید. 9.وقتی نزدیکش هستید، او شما را می گیرد و به زمین می کوبد. 10.سعی کنید قدرتی خود را وقتی خونش کم بود استفاده کنید.  11.لحظات پایانی نبرد  بسیار سخت است مراقب باشید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس یازدهم # Obsidian Samurai (درجه سختی: 3 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او : Spear)

ماموریت اصلی: A Formal Match

نوع ضربات: 1. با تبرش به سمتتان می پرد، باید جای خالی دهید. 2.تبر را عقب می برد و دو ضربه به سمت جلو می زند به سمت عقب جای خالی دهید.(بعضی وقت ها چهار ضربه می زند مراقب باشید.) 3.تبر را عقب می برد و به سمت جلو می چرخد به سمت عقب جای خالی دهید و بعد از ضربه بلافاصله به او ضربه بزنید. 4.قرمز می شود به هوا می پرد و دقیقا در محلی که هستید به زمین خود را می کوبد و رعد برق پخش می کند در این حالت بلافاصله از او فاصله بگیرید. 5.شمشیرش را بالا می آورد و منتظر است شما نزدیک شوید وقتی نزدیک شدید چندین ضربه پشت سر هم وارد می کند. 6.سعی کنید بچرخید و به پشت او ضربه بزنید. 7.به سمت شما گوی رعد و برقی پرت می کند به جهات جای خالی دهید. 8.مراقب ضربات ترکیبی او نیز باشید که ترکیبی از چندین ضربه با هم است. 9.رنگش قرمز می شود شمشیر را به عقب می برد و به سمت شما یورش می آورد سریع جای خالی دهید و به او ضربه بزنید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس دوازدهم # Tsukahara Bokuden (درجه سختی: 1 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او : Spear)

ماموریت دوجو: Way of the Warrior – Adept

باس بسیار ساده ای است. ضربات معمولی  و قابل پیش بینی می زند که می توانید جای خالی دهید و می توانید به راحتی به او ضربه بزنید.پشت سر هم به او ضربه بزنید و ضرباتش را جای خالی دهید تا خونش تمام شود. با سه مثلث به او ضربه بزنید تا او را بکشید.  (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس سیزدهم #Honda Tadakatsu (درجه سختی: 2 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او : هر سلاحی)

ماموریت فرعی: Horns on Head, Dragonfly in Hand

نوع ضربات: 1.ضربه مستقیم می زند که به جهات حرکت کرده و به سمت او ضربه بزنید. 2. روی زمین می چرخد و به سمت مستقیمش ضربه می زند، به جهات بروید و به او ضربه بزنید. 3. از عقب ژست می گیرد و ناگهان به سمت شما ضربه میزند به جهات جای خالی داده و به او ضربه بزنید. 4. گوزنش را ظاهر می کند و در محلی که هستید رعد و برق می زند به جهات جای خالی دهید. (در آن محل نمانید چرا که به طور متناوب دمیج می خورید) 5.نیزه اش را در زمین فرو می برد و به سمت شما سنگ پرت می کند به جهات جای خالی دهید. 6.نیزه اش را عقب می برد و به سمت جلو پرتویی می فرستد به جهات جای خالی دهید. 7.نیزه اش را در هوا می چرخاند به جلو بروید و به او ضربه بزنید. 8.بعضی وقت ها این ضربات را ترکیبی می زند.  (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس چهاردهم #Akishage Yoshiteru (درجه سختی: 4 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او : Dual Swords)

ماموریت دوجو: Master of the Dual Blades /Dual Swords Mastery

نوع ضربات: 1.به سمت عقب ژست می گیرد و چندین ضربه پشت سر هم در جهات مختلف وارد می کند باید این ضربات را دفاع کنید. 2.چندین ضربه پشت سر هم وارد می کند که باید جای خالی دهید. 3.پشت سرهم به او حمله کنید و حملات او را جای خالی داده و به او ضربه بزنید. 4.ناگهان به سمتتان یورش می آورد و چندین ضربه می زند بهترین راه حل دفاع کردن ضرباتش است و بلافاصله به او ضربه بزنید. 5. روی هوا می پرد و به شما ضربه می زند به سمت عقب جای خالی دهید. 6.وقتی خونش کم است ترکیب همه این ضربات را ممکن است وارد کند مراقب باشید. 7.با دو شمشیر به شما ضربه می زند که ضربه ی مرگباری است. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس پانزدهم # Shisenin Kosen (درجه سختی: 4 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او : Odachi)

ماموریت دوجو:  A Formal Match

نوع ضربات: 1.به سرعت به سمتتان حمله می کند به جهات جای خالی دهید و از پشت به او ضربه بزنید. 2.به سرعت به او ضربه بزنید و نگذارید او ضربه بزند و سرعت او را بگیرید و گرنه ضربات او خطرناک است. 3.با سلاحش شما را به سمت خود می کشد در این لحظه به سمت عقب جای خالی دهید. 4.ناگهان به سمت شما یورش می آورد و ضربه می زند شما نیز قبل از اینکه ضربه بزند به او ضربه بزنید. 5.سلاحش را روی هوا می چرخاند و به صورت مستقیم به سمتتان می فرستد به جهات جای خالی دهید. 6. وقتی خونش کم می شود از ترکیبی از این ضربات استفاده می کند که باید مراقب باشید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس شانزدهم #Matsunaga Hisahide (درجه سختی: 3 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او : هر سلاحی)

ماموریت فرعی: Master of Three Evils

نوع ضربات: 1.ناگهان به سمت شما یورش می آورد و شما را گرفته و به شما ضربه ی آتشین می زند. بلافاصله باید به سمت عقب یا جهات به کررات جای خالی دهید. (بعد از این ضربه می خندد بهترین زمان برای حمله کردن به اوست) 2.چند ضربه مستقیم وارد می کند به سمت عقب جای خالی دهید. 3. به سمتتان گوی های آتشی پرت می کند به جهات یا عقب جای خالی دهید. 4. به سمتتان گوی برقی می فرستد جای خالی دهید و به او ضربه بزنید. 5. در محل غیب می شود و دقیقا در مکان شما ظاهر شده و ضربه می زند به جهات جای خالی دهید و از پشت به او ضربه بزنید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس هفدهم #Onryoki (درجه سختی: 4 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او : هر سلاحی)

ماموریت فرعی: The Golden Nation

نوع ضربات: 1. با دو گویش می چرخد و به همه جا آسیب می زند. 2. بیشتر در جلویش باشید و به سرش ضربه بزنید تا گیج شود و نتواند حملاتش را انجام دهد. 3. از شمشیر بلند استفاده کنید تا بهتر بتوانید به سر او ضربه وارد کنید. 4.وقتی گوی ها از دستش آزاد شد او به سمت شما یورش می آورد و به زمین ضربه می زند جای خالی دهید و بلافاصله به او ضربه وارد کنید. 5. گوی ها را به سمت شما پرت می کند جای خالی دهید. 6. به رنگ قرمز می شود جای خالی دهید و به پشتش ضربه بزنید. 7.خود را به زمین پرت می کند به عقب جای خالی دهید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس هجدهم #Oda Nobunaga (درجه سختی: 1 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او : Spear)

ماموریت فرعی: The Demon King’s Blade

ضربات او ساده و قابل پیش بینی است به راحتی آنها را جای خالی دهید و به او ضربه بزنید. ضربات را پشت سر هم به او بزنید چرا که او روش خاصی برای حمله ندارد و به راحتی شکست میخورد. 1. او ببری را ظاهر می کند که به سمت جلو آتش پرت می کند به راحتی به جهات جای خالی دهید. 2. از آسمان به زمین آتش پرت می کند در این لحظه به او ضربه وارد کنید. 3. مشکل خاصی در کشتن او ندارید ضربات او سطحی و ساده است و نمی تواند به خوبی از خود دفاع کند.  (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس نوزدهم # Saika Magoichi (درجه سختی: 6 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :  هر سلاحی/ Spear )

ماموریت اصلی:  Pervading Waters

نوع ضربات: 1.به بالا می پرد و به سمت جلو یورش می اورد به جهات حرکت کنید. 2.شمشیرش را به عقب می برد و به سمت جلو حملاتی وارد می کند می توانید در همین لحظه به او حمله وارد کنید. 3.خود را به عقب می کشاند و به سمت جلو یورش می آورد به جهات جای خالی دهید. 4.پرنده اش را می خواند و به سمت جلو آتش پرت می کند به جهات جای خالی داده و ضربه بزنید. 5.با صوت پرنده اش را فرا می خواند و گوی های آتشی به سمت شما راهی می کند که باید آنها را جای خالی دهید. 6.به سمت شما تیر آتشی می فرستد که باید آنها را جای خالی دهید. 7. در اواخر خونش حملات ترکیبی انجام می دهد که باید مراقب باشید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس بیستم # Gyuki (درجه سختی: 2 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :  هر سلاحی)

ماموریت اصلی:  Pervading Waters

نوع ضربات: 1. سرش را بالا می برد و بعد به جلو خم می شود و به سمت شما سَم پرت می کند به جلو بروید و به او ضربه وارد کنید. 2.روی زمین خیز می خورد به جهات جای خالی دهید. 3.همیشه در کنار او باشید و زیاد سعی نکنید رو به روی دهنش قرار بگیرید. در کنار بمانید و به او ضربه بزنید. 4.در این حالت او خود را به هوا پرت می کند و به زمین می زند به عقب جای خالی دهید و بلافاصله برگردید و به او ضربه بزنید. 5.سعی کنید به پاهایش که با رنگ طلایی مشخص است ضربه وارد کنید. 6. وقتی انرژی او کم شد وقت مناسبی است که به او چندین ضربه وارد کنید. 7. وقتی به حالت قرمز رنگ شد به صورتش ضربه وارد کنید تا جلوی ضربه اش را بگیرید. 8. به بالا جهش می کند و قصد دارد رویتان فرود بیاید که باید به جهات جای خالی دهید.  9. وقتی خونش کم شد ضربات را به شکل ترکیبی و خطرناکی وارد می کند که باید مراقب باشید و سعی کنید قدرتی خود را برای دقایق آخر بگذارید.


باس بیست و یکم #Kasha (درجه سختی: 8 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :  هر سلاحی/ Spear )

ماموریت اصلی: The Frenzied Blaze

نوع ضربات: 1. وقتی با چرخ هایش به سمت شما یورش می آورد باید آنها را دفاع کنید. 2. با شلاقش به سمت شما می زند که باید به سمت خود او جای خالی دهید و ضربه وارد کنید. 3. هر جایی که با شلاق ضربه وارد کند آتشی می شود می تواند زمینش به شما دمیج بزند. 4.بیشتر به او نزدیک باشید و به او ضربه وارد کنید و از او فاصله زیادی نگیرید. 5. به سمتتان یورش می آورد که باید به سمت جلو جای خالی دهید … دقت کنید در محل چرخ ها رد آتش باقی می ماند. 6.دورتان می خرچد و همه جا را آتش می زند در همان رو به روی او بمانید. 7.سعی کنید دور بزنید و از پشت به او ضربه بزنید. 8. وقتی خونش کم می شود به صورت ترکیبی حمله می کند که باید مراقب باشید چرا که انواع و اقسام حملات را به صورت همزمان انجام می دهد. 9.سعی کنید وقتی خونش کم است از قدرتی استفاده کنید و او را بکشید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس بیست و دوم #Ryomen Sukuna (درجه سختی: 3 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :  هر سلاحی)

ماموریت اصلی: The Sun Sets on Mount Tenno

نوع ضربات: 1.به سمت شما گوی های سه تاییِ آتش پرت می کند جای خالی دهید. 2.یک سمت او به سمت شما حملات نزدیک انجام می دهد و سمت دیگر با تیر کمان به شما حمله می کند پس باید مراقب باشید. 3.سعی کنید در میانه و بین آنها بمانید و ضربه بزنید تا او را گیج کنید.  4. با تبر به صورت چرخشی ضربه می زند که به سمت عقب جای خالی دهید. 5. با تیر کمان به صورت چرخشی ضربه می زند که فرار کنید. 6.با تیر کمان از دور به سمت شما شلیک می کند. جای خالی دهید و به او ضربه بزنید. 7.بیشتر سعی کنید سمت تیر کمان دارش بمانید و با او بجنگید که کارتان ساده تر شود. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس بیست و سه #Maeda Toshiie (درجه سختی: 4 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او : هر سلاحی/ Spear )

ماموریت اصلی: Ruin Draws Near

نوع ضربات: 1. نیزه اش  را می چرخاند و به سمت شما یورش می آورد، در این حالت جای خالی دهید و یا دفاع کنید و بلافاصله به او ضربه بزنید. 2. با نیزه اش از دور به شما ضربه وارد می کند دفاع یا جای خالی دهید و به او ضربه وارد کنید. 3.سعی کنید پشت سر هم به او ضربه بزنید و جلوی ضرباتی که می خواهد به شما بزند را بگیرید. 4.به هوا می پرد و به سمت جلو ضربه وارد می کند به جهات جای خالی دهید و بعد به او ضربه وارد کنید. 5.حیوانش را ظاهر می کند و به سمت شما آتش پرت می کند مراقب باشید و جای خالی دهید. 6. حیوانش را ظاهر می کند و به سمت جلو ضربات پیاپی و پشت سر هم وارد می کند جای خالی دهید و به او ضربه وارد کنید. 7.وقتی خونش کم شد به شدت وحشی می شود و به صورت ترکیبی از تمام ضرباتش استفاده می کند سعی کنید قدرتی خود را برای این موقع نگهدارید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس بیست و چهارم #Shibata Katsuie /True Form (درجه سختی: 7 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او : هر سلاحی/ Spear )

ماموریت اصلی: Ruin Draws Near

نوع ضربات: 1.دو تبرش را به جهات نگه می دارد و به سمت شما یورش می آورد به جهات جای خالی دهید و به او چند ضربه وارد کنید.  2.خوکش را فرا می خواند و به سمت جلو خوک یورش می آورد و آتش می زند به جهات جای خالی دهید. 3. وقتی حمله ی قرمز رنگ یعنی سه ضربه می کند می توانید به او ضد حمله بزنید تا خونش را کم کنید. 4. سعی کنید در حین حملات پیاپیش به سمت پشتش خود را برسانید و به او ضربه بزنید و زیاد جلویش قرار نگیرید. 5. با دو تبر به شدت دور خود می چرخد به عقب جای خالی دهید.(یا کاملا به او بچسبید.) 6. غرش می کند و به سمت جلو یورش می آورد جای خالی دهید و خود را به پشتش برسانید و ضربه بزنید. 7.تبرش را به بالا می برد و به سمت شما تیر آتیشین پرت می کند جای خالی دهید و از گوشه به او ضربه بزنید. 8. با تبر هجوم می آورد و مناطق زیادی از صحنه را به آتش می کشد و پشت سر هم ضربه می زند در حالت دفاعی باشید و از جلوی یورش هایش خود را کنار بکشید. وقتی ایستاد از پشت به او ضربه بزنید. 9.وقتی خونش کم شد او وحشی می شود و ضربات مختلف به صورت ترکیبی وارد می کند مراقب باشید و با همان روش های قبل به او ضربه وارد کنید. 10. تبرهایی را دور تا دور خود به گردش در می آورد و به سمت شما ول می کند از زیر آنها جای خالی دهید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس بیست و پنجم #Kato Danzo (درجه سختی: 4 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :Dual Swords )

ماموریت دوجو: The Way of the Ninja: Veteran

نوع ضربات: 1.پر هایی از زیر زمین ظاهر می شود باید به سمت جلو جای خالی دهید و به او ضربه بزنید. 2.به سمت شما آتش پرت می کند به سمت جلو جای خالی داده و به او ضربه بزنید. 3.پشت سر هم به او ضربه بزنید و نگذارید حمله هایش را برنامه ریزی کند. 4.رعد و برق به سمت شما می فرستد مراقب باشید و از محل زرد رنگ روی زمین فاصله بگیرید. 5.به سمت شما چاقو پرت می کند آن را دفاع کنید. 6.به طور ناگهانی به سمتتان حمله می کند جای خالی داده و به او ضربه وارد کنید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس بیست و ششم #Hattori Hanzo (درجه سختی: 4 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :Tonfa)

ماموریت دوجو:  Like Lightning /Tonfa Mastery

نوع ضربات: 1. به سمت شما یورش می آورد و ضربه می زند به عقب جای خالی دهید و بعد به او ضربه وارد کنید. 2. به صورت ناگهانی از نزدیک به شما ضربه وارد می کند که خون زیادی از شما می گیرد باید به سرعت به عقب جای خالی دهید. 3. سلاحش را به پشت سرش می برد و ضربه می زند بعد از جای خالی به او ضربه وارد کنید. 4.پشت سرهم به او ضربه وارد کنید و نگذارید تا برای ضربه زدن به شما برنامه ریزی کند. 5. غیب می شود و دور می زند و به سمت شما یورش می آورد به سمت عقب جای خالی دهید. 6. او سریع است مراقب باشید و به موقع به او ضربه بزنید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس بیست و هفتم #Tokichiro (درجه سختی: 5 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :Spear )

ماموریت اصلی: The Two Faces of Hospitality

نوع ضربات: 1.شمشیرش را به عقب می برد و به سمت شما یورش می برد به جناحین جای خالی دهید و از پشت به او ضربه بزنید. 2.شمشیرش را آتشی می کند و میمونی به سمت شما هجوم می آورد و آتش به سمت شما می فرستد. جاخالی دهید تا حملاتش تمام شود بعد از خنده به سمتش حمله کنید و چند ضربه به او بزنید. 3.به سمت شما آتش به صورت عمودی می فرستد آن را جای خالی دهید. 4.به سمت شما لگد می زند به سمت عقب جای خالی دهید. 5.به سمت شما آتش می فرستد به سمت عقب جای خالی دهید. 6.به سمت شما می آید و چندین ضربه به شما وارد می کند جای خالی دهید. 7. هر چه جلوتر می رود او حملاتش را ترکیبی انجام می دهد پس مراقب باشید.  (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس بیست و هشتم #Hachisuka Koroku (درجه سختی: 3 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :هر سلاحی)

ماموریت فرعی: The Shiftling’s Wise Judgement

نوع ضربات: 1.به سمت شما هجوم می آورد و با زنجیرش در هوا به شما ضربه می زند زیرش بایستید و بعد به او ضربه بزنید. 2.شمشیرش را به عقب می برد و چندین ضربه پشت سر هم وارد می کند به جهات جای خالی دهید و ضربه بزنید. 3.از دور به سمت شما چاقو پرت می کند به سمت جلو جای خالی داده و به او ضربه بزنید. 3. به او پشت سر هم ضربه بزنید و نگذارید تا او ضرباتش را بزند. 4. به سمت شما آب پرت می کند که باید جای خالی دهید. 5. به سمت شما گردباد پرت می کند باید به جهات جای خالی دهید گردباد ها را دور بزنید و به او ضربه بزنید. 6.سلاحش را می چرخاند و به سمتتان آب پرت می کند که در آن قسمت به صورت دائمی دمیج خواهید خورد به سمت جلو جای خالی دهید و به او ضربه بزنید.7. سلاحش را می چرخاند شما را می گیرد و به زمین می زند باید به سمت جلو جاخالی داده و به او ضربه بزنید. 8. وقتی خونش رو به اتمام بود به صورت ترکیبی از حملات گذشته و یک سری حملات جدید به شما حمله می کند که مراقب باشید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس بیست و نهم #Daidara Bocchi (درجه سختی: 3 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :Spear)

ماموریت اصلی: The High-spirited Demon

نوع ضربات: 1.موجود دستش را به درون زمین می برد و وقتی بلند می کند زمان خوبی است که به آن ضربه بزنید. 2. وقتی موجود دستش را بالا آورد تا به شما ضربه بزند به سمت دست مخالف بروید و به آن ضربه بزنید. 3.باید به بخش های طلایی دست ها ضربه بزنید تا آنها را از بین ببرید. 4.دستش را بالا می برد و سنگ به سمت شما پرتاب می کند با فرار کردن از آن دوری کنید. 5.اشعه ی طلایی به سمت شما پرتاب می کند باید به موقع جا خالی کنید. 6.لیزر های طلایی به سمت شما می فرستد آن را جای خالی دهید. 7.زمین قرمز می شود جا خالی دهید تا آسیب کمتری ببینید. 8.وقتی یکی از دست هایش انگشت ها طلایی اش از دست داد به سمت زمین می آید طوری که بتوان رویش رفت به روی دست بروید و به محل طلایی که در بالای دست است ضربه بزنید. (همین کار را با دست دیگر نیز انجام دهید.) 9.بار دیگر هر دو دست را از بین ببرید تا بیشتر خون او را از بین ببرید. 10. در به بخش طلایی زیر دستش بزنید تا او سرش را پایین بیاورد تا بتوانید ضربه نهایی را به او بزنید. 11. مراقب اشعه هایی که به سمتتان می فرستد باشید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس سی #Shuten Doji (درجه سختی: 5 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :هر سلاحی)

ماموریت اصلی: The Mausoleum of Evil

نوع ضربات: 1.گُرزش را به پشتش می آورد به سمت شما پرش می کند، جای خالی دهید و از پشت به او ضربه بزنید. 2. گرزش را به عقب می برد و چندین ضربه به جلو وارد می کند، او را دور بزنید و به او ضربه وارد کنید. 3. حالت آتشین پیدا می کند و با موهایش دور تا دور صحنه ی نبرد را آتش می زند به سمت عقب جای خالی دهید. 4.گرزش را می چرخاند و چندین ضربه می زند به سمت جلو جای خالی دهید و به او ضربه بزنید. 5. از دهنش به سمت جلو و کنار آتش پرت می کند به سمت عقب فرار کنید. 6.گرزش را روی دوشش می آورد و به سمت شما می پرد و ضربه می زند جای خالی به کناره ها و ضربه بلافاصله انجام دهید. 7.به سمت شما از دهانش آتش های متناوب پرت می کند به سمت عقب جای خالی دهید. 8. وقتی خونش کم می شود به صورت ترکیبی  از همه ی حملات استفاده می کنید مراقب باشید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس سی و یکم #Mezuki + Gozuki (درجه سختی: 7 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :Spear)

ماموریت اصلی: The Golden Castle

نوع ضربات: 1.باید به صورت همزمان با دو باس بجنگید پس مراقب باشید. 2.مراقب ضربات هر دو باشید و به موقع به آنها ضربه بزنید. 3.اگر می خواهید در مورد ضربات آنها بهتر بدانید به بخش هر باس در همین راهنمایی مراجعه کنید. 4.وقتی گرزهایشان را به زمین می زنند چند ثانیه ای استراحت می کنند بهترین زمان حمله همین موقع است. 5.اگر از قدرتی استفاده می کنید سعی کنید به هر دو به صورت همزمان آسیب وارد کنید. 6. سعی کنید اول Gozuki را بکشید و بعد به سراغ موجود دیگر بروید. 7.ضربات آنها ساده و راحت است اگر یکی از آنها را بکشید دیگری برایتان بسیار ساده خواهد بود.  (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس سی و دوم #Lady Osakabe (درجه سختی: 3 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :هر سلاحی)

ماموریت اصلی: The Golden Castle

نوع ضربات: 1.مراقب شلیک های از راه دور چشم باشید و با تفنگ به آن ضربه بزنید. 2.مراقب آتشی که از درون چشم ها ارسال می شود، باشید. 3.مراقب تشئشعات سرمایی که به سمتتان می فرستند باشید. 4.مراقب گویهای برقی که به سمتتان می فرستند باشید. آنها را جای خالی دهید و به موقع با اسلحه به چشم ها شلیک کنید. 5.می توانید به چشم وسط روی خانه نیز شلیک کنید و خون باس را کم کنید. 6. وقتی خونشان کم شد دورتا دورتان را می گیرند باز به سمت چشم ها شلیک کنید و مراقب چیز هایی که به سمتتان پرت می کنند باشید.  وقتی همه ی آنها را زدید یک چشم بزرگ به روی زمین می افتد به آن ضربه بزنید تا خونش کم شود. بعد به سمت چشم های دیگر چند ضربه بزنید و ضربه نهایی را به چشم وسط در خانه وارد کنید تا کشته شود. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس سی و سه #Maeda Keiji (درجه سختی: 1 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :Spear)

ماموریت فرعی: The Bravest of the Brave

باس بسیار راحتی است و ضربات قابل پیش بینی دارد و با چندین ضربه کشته می شود چرا که خون کمی دارد.(ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس سی و چهار #Tokichiro /2nd Encounter (درجه سختی: 7 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :Spear)

ماموریت اصلی: Cherry Blossom Viewing in Daigo

نوع ضربات: 1.به سمت شما یورش می آورد و چندین ضربه می زند به سمت عقب فرار کنید و بعد به او در موقعیت مناسب ضربه بزنید. 2.به هوا می پرد و به شما ضربه وارد می کند به سمت جناحین جای خالی داده و ضربه بزنید. 3.ناگهان به سمت شما یورش می آورد و ضربه می زند. 4. با شمشیرهایش به سمتتان آتش پرت می کند به جناحین جای خالی دهید. 5. چندین رده آتش را به یک باره به سمت شما می فرستد  از جلوی آتش های مشخص شده کنار بروید تا آتش به شما برخورد نکند. 6.به هوا می پرد و در محل شما با ضربات آتشی فرود می آید.بهترین موقعیت است که از پشت به شما حمله کنید. 7.وقتی خونش کم می شود ضرباتش آتشین می شود و نبرد را سخت می کند و از تمام ضربات به صورت ترکیبی استفاده می کند.  8. مراقب آتش هایی که به سمتتان پرت می کند در بخش های پایانی نبرد باشید. جاخالی دهید و به او ضربه بزنید. 9. حالت قدرتی خود را برای اواخر نبرد بگذارید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس سی و پنج #Kashin Koji (درجه سختی: 6 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :هر سلاحی)

ماموریت اصلی: Cherry Blossom Viewing in Daigo

نوع ضربات: 1. از هوا به سمت زمین گوی های سمی می فرستد، مراقب باشید و از آنها جای خالی دهید. 2.روی بخش های سبز رنگ نایستید و حملات او را جای خالی دهید. 3.ضربات پشت سر همی میزند که جای خالی دهید و به او ضربه بزنید. 4. عصایش را بالا می آورد و دورتا دورش را رعد و برقی می کند مراقب باشید و به عقب جای خالی دهید. 5.مراقب گوی های مرگباری که می فرستد باشید و جای خالی دهید. 6.به دو فرد تقسیم می شود و یکی از آنها به سمت شما آتش پرت می کند و دیگری به سمت شما حمله می کند. مراقب باشید و از آتش فرار کرده و به سمت فردی که می خواهد به شما ضربه بزند بروید و به آن ضربه بزنید. 7. به چندین نفر تبدیل می شود و از همه جهات به شما حمله می کند به سمت عقب و کنار به سرعت جای خالی دهید. 8.وقتی می خواهد به چندین تن تقسیم شود بهترین زمان برای ضربه زدن به اوست چراکه بیشترین خون از او کم میشود. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس سی و ششم #William (درجه سختی: 3 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :هر سلاحی)

ماموریت اصلی: The Blue-eyed Samurai

نوع ضربات: 1. مراقب ضربات پی در پی او باشید و آنها را جا خالی دهید. 2. ضربات او سریع است ولی کاملا قابل پیش بینی است و می توانید به راحتی آنها را جا خالی داده و به او ضربه بزنید. 3.سعی کنید از سلاح های سریع استفاده کنید تا زودتر او را خسته کنید. 4.او فرشته اش را آزاد می کند و به دور شما در آب موج ایجاد می کند از درون موج سریع خارج شوید. 5.مراقب حملات ناگهانی او باشید و بلافاصله جای خالی دهید. 6.با نیزه اش به شما حمله می کند به سمت جلو جای خالی دهید و به او ضربه بزنید. 7. وقتی خونش کم شد به صورت ترکیبی از تمام حرکات بر روی شما استفاده می کند.  (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


باس سی و هفتم #Otakemaru (درجه سختی: 9 / 10)  (بهترین سلاح برای مبارزه با او :Spear)

ماموریت اصلی:  In the Eye of the Beholder

نوع ضربات: 1. با گرز به شما ضربه می زند جای خالی دهید و به او ضربه بزنید. 2. گرزش را بالا می آورد جای خالی به جهات دهید و به او ضربه بزنید. 3.سعی کنید وقتی ضرباتش را جای خالی می دهید به سمت پشت او جای خالی دهید تا به او ضربه نیز وارد کنید. 4.به هوا می پرد و در محل شما با گرز فرود می آید جای خالی دهید و بعد بلافاصله به او حمله کنید. 5.به هوا می رود از جهات مختلف با سلاح های گوناگون به شما ضربه وارد می کند جای خالی یا بلاک بهترین راه حل است. 6. فریاد می کشد و با دو شمشیرش چندین ضربه به سمت جلو می زند به جهات جای خالی دهید. 7.ناگهان به سمت شما یورش می آورد و ضربه می زند به عقب جای خالی دهید. 8.به هوا می پرد و با دو شمشیرش به شما ضربه می زند به عقب جای خالی دهید و بلافاصله چند ضربه به او وارد کنید. 9. او بین گرز و استفاده از دو شمشیر و سلاح های دیگر در حال سوییچ کردن است باید با فکر با او مبارزه کنید. 10.دورش بچرخید و از پشت به او ضربه بزنید. 11.وقتی خونش نصف می شود ضربات ترکیبی از تمام موارد بالا شروع می شود پس باید به شدت مراقب باشید. (با نعره ای همه جا را به آتش می کشد.) 12.شمشیر بر می دارد و به سمت شما رعد و برق پرت می کند به سمت جلو جاخالی دهید. 13.به سمت شما یورش می آورد و ضربه می زند جا خالی داده و بلافاصله به او چند ضربه بزنید. 14. شمشیر را بالا برده و دقیقا در محل شما فرود می آید جاخالی دهید. 15.شمشیر را به هوا می برد و به زمین فرو می برد و همه جا را آتش می فرستد مراقب باشید و دفاع کنید. 16.شمشیرش را به زمین می زند و همه جا رعد و برق فرا می گیرد. 17. در اینجا وقتی خون کمی بیشتر کم شد به صورت ترکیبی حملات آتشین و رعد و برقی انجام می دهد بسیار مراقب باشید.  18. وقتی خونش کم شد علاوه بر شمشیرهای دستش چندین شمشیر معلق نیز برای او می جنگند که نبرد را بسیار سخت می کند. سعی کنید قدرتی خود را برای لحظات پایانی نگهدارید تا او را از بین ببرید. این باس نهایی است پس نهایت استفاده از آیتم های خود را بکنید. (ویدیو به صورت کامل روش کشتن مشخص است)


  امیدوارم از مطلب ” راهنمایی مبارزه با همه ی باس های بازی Nioh 2 ” لذت برده باشید تا بعد…

 

آخرین مطالب به روز شده

اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
کاربران ناشناس
کاربران ناشناس

جالب بود ممنونم

کاربران ناشناس
کاربران ناشناس

خیلی عالی بود