کالوکیشن Do your best       

کالوکیشن : Do your best       

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ ” کالوکیشن DO” بروید.

 Collocation (23) : Do your best

در ویدیو پیش رو قرار است با ” کالوکیشن Do your best ” آشنا شویم.کالوکیشن های بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که میتوان با فعل DO آنها را ساخت.قرار است یک به یک آنها را در قالب ویدیوهای متنوع و جذاب در قالب فیلم های کوتاه و مثال های گوناگون فرابگیریم.یکسری از کالوکیشن های DO را میتوانید در پک جامع گرامر ویدیویی با آپدیت همیشگی فرابگیرید و کاربرد آنها را در ساختارهای گرامری هم نیز درک کنید.

ویدیوی Do your best


مثال‌های مرتبط

She did her best to make him comfortable.

تمام تلاششو کرد که راحتی را برای او برقرار کند.

As long as you do your best, we’ll be happy.

مادامی که تو تمام تلاشتو میکنی، ما شاد هستیم.

I did my best to feed them both.

تمام تلاشمو کردم که به هردوی آنها غذا بدهم.

We can only do our best.

ما فقط میتوانیم تمام نیروی خودمون رو بزاریم.

Do your best .

تمام تلاشتو کن.

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید