کالوکیشن : Make a change

کالوکیشن : Make a change

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ ” کالوکیشن Make “ بروید.

 Collocation (12) : Make a change

در ویدیو پیش رو قرار است با ” کالوکیشن Make a change ” آشنا شویم.کالوکیشن های بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که میتوان با فعل make آنها را ساخت.قرار است یک به یک آنها را در قالب ویدیوهای متنوع و جذاب در قالب فیلم های کوتاه و مثال های گوناگون فرابگیریم.یکسری از کالوکیشن های Make را میتوانید در پک جامع گرامر ویدیویی با آپدیت همیشگی فرابگیرید و کاربرد آنها را در ساختارهای گرامری هم نیز درک کنید.

ویدیوی کالوکیشن : Make a change


مثال‌های مرتبط

The new manager is planning to make some changes.

مدیر جدید یکسری تغییرات می خواهد ایجاد کند.

I have no authority to make a change.

هیچ قدرتی از خودم ندارم که تغییراتی ایجاد کنم.

When you want to make a change in your life, you can only start by stepping up.

زمانی که بخواهید در زندگی خودتان تغییراتی ایجاد کنید، میتوانید تنها با یک قدم ( اقدام اولیه) شروع کنید.

Let’s make a change today. How about eating out?

بیا امروز یه تنوعی بدیم. چطوره بریم بیرون غذا بخوریم؟

I need to make a change.

من باید تغییراتی بدم.

It’s time to make a change.

دیگه وقتشه که تغییراتی بدیم.

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید