افعال دو بخشی زبان انگلیسی

موضوع زبان: افعال دو بخشی زبان انگلیسی

فراگیری مهمترین و کاربردی‌ترین افعال دو بخشی (یا دو قسمتی) زبان انگلیسی به صورت ویدیوهای کوتاه به همراه محتوا و صداگذاری اختصاصی و فیلم‌های کوتاه مرتبط