راهنمای بازی Lies of P قسمت دوم: یافتن ژپتو (منطقه دوم) (ویدیوی اختصاصی)

راهنمای بازی Lies of P قسمت دوم: یافتن ژپتو (منطقه دوم) (به همراه ویدیوی اختصاصی)

در این قسمت باید به دنبال ژپتو که در ELYSION BOULEVARD قرار دارد بگردیم. از پله‌ها بالا بروید و از در انتهای حیاط خارج شوید تا وارد محیط ورودی ELYSION BOULEVARD شوید. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا به اولین Stargazer این ناحیه برسید و آن را فعال کنید. 

ویدیوی اختصاصی راهنمای بازی Lies of P قسمت دوم: یافتن ژپتو

 

صفحه اصلی: راهنمای قدم به قدم بازی Lies of p (تمام اسرار بازی)

ورودی بلوار ELYSION 

در سمت راست Stargazer، دو عروسک را در سکوی پایین‌تر خواهید دید. برای شکست دادن آنها به پایین بپرید و Throwing Cell را روی زمین بردارید. از پله‌ها بالا بروید و دو عروسک را شکست دهید. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا به دو راهی برسید در سمت چپ یک آیتم را در مقابل یک دروازه قفل شده پیدا خواهید کرد. وقتی به آن نزدیک می‌شوید، یک عروسک از روی ماشین به پایین می‌پرد. آن را شکست دهید و Vivid Ergo Fragment را بردارید.

بعد به سمت راست بروید تا یک سگ عروسکی، تیرانداز ، و دو پیشخدمت عروسکی به شما حمله کنند. در انتهای خیابان یک صندوقچه با آیتم LADA F150 Frame درون آن قرار دارد. (از آن استفاده کنید تا کمتر آسیب ببینید) از پله‌های سمت راست بالا بروید. در بالای پله‌ها، در سمت راست درون کوچه از نردبان بالا بروید.

راهنمای بازی Lies of P قسمت دوم: یافتن ژپتو (منطقه دوم) (به همراه ویدیوی اختصاصی)

 در بالا وقتی به سمت راست بپیچید، یک عروسک شما را غافلگیر می‌کند. پس از شکست دادن آن، به سمت تیرانداز عروسکی که روی سقف دیگر است بروید و بعد دیگر عروسک را شکست دهید در سمت راست در انتهای محل آیتم Gemini’s Emergency Protection را پیدا خواهید کرد. (عکس بالا) در سمت چپ عروسکی که تیرانداز است آیتم Sawtoothed Wheel را پیدا خواهید کرد همینطور با فشار دادن دکمه قرمز نبردبان را به پایین بیندازید تا راه میانبر به سمت Stargazer باز شود. (در صورت شکست می‌توانید از آن برای برگشت سریع به این محل استفاده کنید)

برای ادامه بازی به سمت راست بروید. همانطور که از روی تابلوی سرنگون شده عبور کنید، یک عروسک خیمه شب بازی با کلاه از آپارتمان روبروی شما ظاهر بیرون می‌آید. خون بیشتری نسبت به عروسک‌های قبلی دارد ولی هنوز کند است به راحتی می‌توانید شکستش دهید. وارد ساختمان شوید و به طبقه بعدی بروید و سه پیشخدمت عروسکی را داخل اتاق را شکست دهید و Attribute Resistance Ampoule را از گوشه چپ اتاق بردارید.

راهنمای بازی Lies of P قسمت دوم: یافتن ژپتو (منطقه دوم) (به همراه ویدیوی اختصاصی)

وقتی می‌خواهید از آپارتمان بیرون بروید مراقب باشید یک دشمن با یک چنگک به شما حمله می‌کند بهترین کار استفاده از دست آهنی یا Legionتان است آن را به سمت خود بکشید و سریع کارش را بسازید. از چوب رد شوید دشمن تیرانداز را بکشید از نبردبان سمت چپ پایین بروید و تا انتهای مسیر بروید Hidden Moonstone را کنار عروسک و Dim Ergo Fragment را کنار در بردارید و دروازه را برای فعال کردن میانبر باز کنید. 

به عقب برگردید و از نبردبان بالا بروید به انتهای سمت راست اگر بروید آیتم Sharp Pipe را پیدا خواهید کرد فقط مراقب عروسکی که آنجا کمین کرده باشید. در سمت دیگر نیز Electric Blitz Abrasive پیدا خواهید کرد. (شمشیر شما را برقی می‌کند) مسیر را ادامه دهید و از نبردبان بالا بروید. در سمت راست اگر مسیر را ادامه دهید به یک Vivid Ergo Fragment می‌رسید. 

به سمت جلو که می‌روید مراقب باشید برخی دشمنان در بالا ساختمان‌ها به سمت شما مواد برقی پرت می‌کنند. دشمنان را بکشید و Dim Ergo Fragment را در طول مسیر بردارید. مسیر را ادامه دهید و به پایین بپرید سه دشمن را بکشید و آیتم Legion Magazine را بردارید. جلوتر وارد ساختمان می‌شوید می‌توانید از نبردبان استفاده کنید و عروسک‌هایی که به سمتتان نارنجک پرت می‌کردند را بکشید و آیتم‌های Fable Catalyst و Vivid Ergo Fragment را در آنجا بردارید. از سوراخ روی آپارتمان پایین بپرید و دشمنی که آن زیر منتظرتان هست را بکشید. به ساختمان قبلی برگردید تا روی مبل Frozen Man’s Letter را پیدا کنید آن را مطالعه کنید تا Remembrance Gesture را بدست بیاورید.

راهنمای بازی Lies of P قسمت دوم: یافتن ژپتو (منطقه دوم) (به همراه ویدیوی اختصاصی)

در آخر به سمت جلو بروید و با دشمن بزرگی که کنار صندوقی منتظر شماست مبارزه کنید. ضرباتش را به راحتی می‌توانید جاخالی دهید و یا با گارد جلوی ضرباتش را بگیرید. حملاتش کند است و بیشتر باید مراقب بالاتنه‌اش باشید. بعد از شکست دادنش از صندوق Life Amulet را بدست می‌آورید. از این آیتم استفاده کنید تا کمی خونتان بیشتر شود.

INSIDE THE HOUSE ON ELYSION BOULEVARD

جلوتر به Stargazer بعدی می‌رسید. در سمت چپ به Wandering Merchant و یک آسانسور برقی قفل می‌رسید. راه خود را به سمت بیرون طی کنید و به راست بپیچید. جلوتر، یک تیرانداز عروسکی و یک عروسک معمولی گوشه قرار دارند. آنها را شکست دهید و به سمت بالا بروید. یک عروسک دیگر ظاهر خواهد شد آن را شکست دهید، سپس به سمت چپ بپیچید و ابتدا از نبردبان بالا بروید. دو دشمن را بکشید و Venigni’s Krat Landmark Guide II را بردارید و بخوانید.به پایین برگردید در سمت چپ روی تخته Dim Ergo Fragment را بردارید.

صحبت اولیه با Toma  (ماموریت فرعی)

راهنمای بازی Lies of P قسمت دوم: یافتن ژپتو (منطقه دوم) (به همراه ویدیوی اختصاصی)

از نبردبان پایین بروید تا با زنی در پشت پنجره به نام Toma رو به رو شوید. او از شما درخواستی ندارد ولی آرزویش شنیدن سوت دوست قدیمی‌اش مورفی است! این آرزوها را برآورده خواهیم کرد!

راهنمای بازی Lies of P قسمت دوم: یافتن ژپتو (منطقه دوم) (به همراه ویدیوی اختصاصی)

فعلا به انتهای سمت راست بروید و بعد از شکست دشمنان از صندوق Workshop Union Standard Insulation Converter را بردارید. در سمت دیگر آیتم Radiant Ergo Fragment را پیدا خواهید کرد و یک دشمن کلاه به سر وجود دارد که با استفاده از تله‌های روی زمین و مهارت خودتان او را شکست دهید. جلوتر بروید یک Radiant Ergo Fragment دیگر وجود دارد و همینطور سگ‌های عروسکی که منتظر شما هستند. همه را شکست دهید و Gemini’s Emergency Protection را از بین جسدها بردارید. در را از اینجا نمی‌توانید باز کنید پس در سمت چپ پله‌ها  Hidden Moonstone را بردارید سگ را شکست دهید و وارد کوچه سمت چپ شوید. دو دشمن را بکشید و Hidden Moonstone را بردارید و در انتهای کوچه نیز یک Star Fragment پیدا خواهید کرد. مسیر را به عقب برگردید و از نبردبان بالا بروید روی پل یک پروانه قرمز وجود دارد سریع آن را بکشید (اگر سریع عمل نکنید ناپدید می‌شود) تا یک آیتم مخفی بدست بیاورید. Star Fragment را بردارید و از سمت چپ وارد ساختمان شوید مسیر را به سمت دیگر ادامه دهید.

صحبت اولیه با  Weeping Woman (ماموریت فرعی)

راهنمای بازی Lies of P قسمت دوم: یافتن ژپتو (منطقه دوم) (به همراه ویدیوی اختصاصی)

در اینجا به جای اینکه از نبردبان پایین بروید از سمت راست به پایین بپرید تا صدای زنی در حال گریه کردن را از پشت پنجره بشنوید. با او صحبت کنید تا بشما بگوید که کودکش را گم کرده است. بپذیرید که کودکش را پیدا می‌کنید تا این ماموریت فعال شود.

از نردبان پایین بروید و از طریق طاق نما به سمت جلو بروید با یک عروسک بزرگتر رو به رو می‌شوید آن را شکست دهید. جلوتر در سمت راست، Torn Doodle را خواهید یافت. در سمت چپ، یک سگ و یک شمشیر زن عروسکی در قرار دارند. آنها را شکست دهید، سپس به سمت چپ در گوشه نگاه کنید روی زمین Sawtoothed Wheel را بردارید و در را باز کنید تا میان‌بر فعال شود. سمت راست که بروید در باز می‌شود و مرد شمشیر بدست به شما حمله می‌کند اینها کمی سرسخت‌تر از عروسک‌های عادی هستند با شکست دادنش داخل خانه شوید و آسانسور را فعال کنید این همان آسانسور کنار Wandering Merchant است پس می‌توانید به پیش Stargazer بروید و به هتل برگشته و لول آپ کنید و در صورت نیاز به پیش EUGÉNIE بروید و سلاح خود را ارتقا دهید و در کل خود را برای مبارزه با باس بعدی آماده کنید.

از طریق Stargazer به INSIDE THE HOUSE ON ELYSION BOULEVARD برگردید و از آسانسور پایین بروید. جلوتر سمت راست یک Venigni’s Urgent Repair Tool پیدا خواهید کرد، بعد مسیر را ادامه در را باز کنید تا به MAD DONKEY برسید.

مبارزه با باس: MAD DONKEY

زمان در ویدیو: ۲۶:۰۰ تا ۲۸:۴۷

راهنمای بازی Lies of P قسمت دوم: یافتن ژپتو (منطقه دوم) (به همراه ویدیوی اختصاصی)

MAD DONKEY در داخل یک کالسکه با کسی صحبت می کند. او متوجه شما می شود و شما را تشخیص می دهد و پس از آن به شما حمله می‌کند. باس مبارزه با الاغ دیوانه در اینجا آغاز می‌شود.

حرکت‌های Mad Donkey متفاوت است، برخی حملات دارای زمانبندی طولانی و با تأخیر هستند ولی برخی سریع هستند،و برخی حملات متعددی را شامل می‌شوند. با وجود این، همه حرکات او یک چیز مشترک دارند – آنها مدت زمان مدت زمان طولانی طول می‌کشد که او سلاح سنگینش را دوباره از زمین بلند کند! از حملات او جاخالی دهید یا گارد بگیرید، و سپس با چند ضربه ضدحمله بزنید. بهترین روش رفتن به پشت اوست تا یک ضربه قدرتی از پشت نثارش کنید چراکه او کند است و رفتن به پشتش راحت است.

راهنمای بازی Lies of P قسمت دوم: یافتن ژپتو (منطقه دوم) (به همراه ویدیوی اختصاصی)

وقتی شکست خورد، وارد دمویی می‌شوید و در نهایت با ژپتو آشنا می‌شوید. او می‌خواهد دلیل اینکه چرا عروسک‌های کرات همه دیوانه شده‌اند را بیابد، اما قبل از هر چیز توضیح می‌دهد که باید با عروسک‌های تالار شهر کرات مبارزه کنید. پس از پایان دمو، آیتم‌های Mad Donkey’s Hunting Apparel, Mad Donkey’s Mask, Krat City Hall Key و the Enigma Assembly Tool را بدست می‌آورید و حداکثر تعداد Pulse Cellهای شما افزایش می‌یابد. ابزار Enigma Assembly Tool در هر Stargazer به شما این امکان را می‌دهد که تیغه‌ها و دسته‌های سلاح‌های مختلف را با هم ترکیب و مطابق سبک بازی خود تغییر دهید. جلوتر در کنار کالسکه یک Hidden Moonstone پیدا خواهید کرد و بعد با کلیدی که بدست آوردید وارد Krat City Hall شوید.

Krat City Hall

در اینجا کمی جلوتر Stargazer را فعال کنید. قبل از پایین رفتن از پله‌ها در سمت چپ Dim Ergo Fragment را بردارید در پایین پله‌ها دشمنان را شکست دهید (مراقب باشید تعدادشان زیاد است) و در سمت راست کنار گاری Star Fragment را بردارید. جلوتر کنار جسد زنی Attribute Purification Ampoule را پیدا خواهید کرد. از پله ها بالا بروید. در اینجا، دو شمشیرباز عروسکی دیگر را در کنار یک فواره خواهید دید. بعد از شکست دادنشان به سمت چپ بروید آیتم Vivid Ergo Fragment را در میان راه بردارید و در را باز کنید تا میانبر فعال شود.

راهنمای بازی Lies of P قسمت دوم: یافتن ژپتو (منطقه دوم) (به همراه ویدیوی اختصاصی)

به عقب برگردید و از پله‌ها بالا بروید، در سمت راست یک عروسک عجیب در حال تکه تکه کردن انسان‌ها دیده می‌شود! در سمت چپ Krat News Issue 1124  را در کنار درختی می‌بینید. در سمت راست، Puppet Brawler را شکست دهید. در پشتش همینطور که در عکس بالا می‌بینید عروسکی (Broken Baby Puppet) که Weeping Woman در بلوار Elysion به دنبالش بود را پیدا خواهید کرد! بعدا به پیش او برخواهیم گشت فعلا وارد ساختمان بعدی شوید.

در لابی ساختمان، دو شمشیرباز عروسکی را خواهید دید. پس از شکست دادن آنها سمت چپ بروید تا یک صندوقچه با پیدا کنید که درونش Puppet Destroyer’s Amulet است. از این Amulet استفاده کنید تا آسیب بیشتری به عروسک‌ها وارد کنید. قبل از اینکه وارد در بعدی شوید می‌توانید به عقب و به پیش Stargazer و یا هتل برگردید و لول آپ مورد نیاز را انجام دهید و بعد به همین بخش برگردید تا با باس مبارزه کنید. در کنار در یک حوض آبی درخشان است که با استفاده از Star Fragmentهایی که در محیط بدست می‌آورید می‌توانید یک یار کمکی در باس‌های کمی سخت‌تر برای خود احضار کنید.

مبارزه با باس: SCRAPPED WATCHMAN

زمان در ویدیو: ۳۶:۲۵ تا ۴۰:۲۰

راهنمای بازی Lies of P قسمت دوم: یافتن ژپتو (منطقه دوم) (به همراه ویدیوی اختصاصی)

به محض اینکه وارد درهای دوتایی شوید، شاهد دمویی خواهید بود که Watchman Scrapped را معرفی می‌کند. این باس دارای حملات طولانی و غیر قابل پیش بینی است. بیشتر با بازوهای بلندش به شما حمله می‌کند، بنابراین وقتی حملاتش را شروع کرد مراقب بالاتنه‌اش باشید و به موقع جاخالی دهید یک اشتباه می‌تواند شما را گیر حملات پیاپی او بیندازد. جاخالی دادن به سمت راست باس یا عقب می‌تواند گزینه خوبی باشد. همینطور مراقب حملات Fury Attack چند ضربه‌ای عروسک باشید و سعی کنید در زمانی که این نوع حملات را آغاز کرد خارج از محدوده باشید یا تا جایی که می توانید Perfect Guard انجام دهید. وقتی مشغول یار کمکی‌تان بود از پشت به باس حمله کند و تا جایی که می‌توانید خونش را کم کنید. همینطور زمانی که بازوی راست خود را به عقب برد به سمت دیگر بروید و به او ضربه وارد کنید. وقتی نصف خونش را کم کنید وارد حالت Rage می‌شود و ضربات برقی و مرگبار بیشتری وارد می‌کند. همینطور چند ضربه گروهی دارد که منطقه بزرگی از زمین را برقی می‌کند که باید وقتی مشغول این ضربات است از او دور شوید. او همان حرکات فاز اول را قدرتمندتر در فاز دوم انجام می‌دهد با دقت مبارزه را ادامه دهید و از Pulse Cellهای خود به موقع استفاده کنید تا پیروز شوید.

پس از شکست باس آیتم‌های زیادی شامل، Overcharged Storage Battery, Broken Hero’s Ergo, Core, Quartz و Small Wooden Officer Puppet بدست می‌آورید. در همین منطقه Stargazer را فعال کنید و از کنار نیمکتی که در عکس بالا مشخص شده Faded Whistle که برای ماموریت فرعی شخصیت Toma ضروری است را بردارید. حال به منطقه INSIDE THE HOUSE ON ELYSION BOULEVARD برگردید تا هر دو ماموریت فرعی آنجا را کامل کنیم.

برگرداندن عروسک به Weeping Woman (کامل کردن ماموریت فرعی)

در بلوار الیزیون همان جایی که با Weeping Woman ملاقات کردید بروید و عروسک را به او بدهید. حال باید به سوالی که این زن از شما می‌پرسد پاسخ دهید. در بازی Lies of P باید دروغ بگویید! زن گریان از شما می‌پرسد که آیا فکر می‌کنید بچه‌اش ناز است، یا می‌توانید به او بگویید که بچه‌ای در کار نیست و آن یک عروسک است (راست) و یا بگویید بچه نازی دارید (She’s a cute baby) اگر راستش را بگویید زن ناراحت می‌شود و اگر دروغ بگویید او به شما یک  Vivid Ergo Fragment و همینطور صفحه گرامافونی به نام Feel می‌دهد. دروغ گفتن انسانیت پینوکیو را بیشتر می‌کند.

نواختن سوت برای Toma  (کامل کردن ماموریت فرعی)

حال به پیش زن بعدی که پشت پنجره آرزوی شنیدن سوت دوست قدیمی‌اش مورفی را داشت بروید. نزدیک پنجره وارد کیف خود شوید و Faded Whistle را استفاده کنید تا سوت بزنید با اینکار زن خوشحال شده و Radiant Ergo Fragment بدست می‌آورید.

بازگشت به هتل کرات و صحبت با ژپتو

اولین کاری که در بازگشت به هتل انجام می‌دهید گوش دادن به صفحه گرامافونی Feel است این صفحه را باید به طور کامل گوش دهید تا انسانیت شما افزایش یابد. (همینطور از پولندینا دو Quartz بخرید) حال می‌توانید با افراد درون هتل در طبقه اول صحبت کنید. بعد به طبقه دوم و اتاق وسطی بروید تا ژپتو را درون اتاقی که درش تازه باز شده ببینید و با او صحبت کنید. او از شما  می‌خواهد Vengini را در کارخانه‌‌ی بعد از بلوار پیدا کنید. او همچنین به شما یاد می‌دهد که چگونه از P-Organ استفاده کنید. او همچنین به شما گوشزد می‌کند که محل هتل کرات را به کسی مخصوصا استالکرها و کیمیاگران نگویید.

توضیح در مورد P-Organ

بوسیله Quartzهایی که تاکنون جمع کردید باید قدرتی‌هایی را آزاد کنید. این کاملا به سبک بازی‌تان بستگی دارد ولی هرکاری می‌کنید حتما تعداد Pulse Cellهای خود را افزایش دهید چراکه این آیتم‌ها راز زنده ماندن شما هستند! همینطور زیاد نگران نباشید جلوتر در بازی می‌توانید این قسمت را Reset کنید تا به دلخواه آن را تغییر دهید. بعد از صحبت با ژپتو و دیگر افراد درون هتل این قسمت به پایان می‌رسد.

قسمت بعدی: راهنمای بازی Lies of P قسمت سوم

صفحه اصلی: راهنمای قدم به قدم بازی Lies of p (تمام اسرار بازی)

 

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است