راهنمای بازی Lies of P قسمت هشتم: (بخش اول منطقه ششم) (ویدیوی اختصاصی)

 

در این قسمت بخش اول منطقه ششم را تکمیل می‌کنیم که شامل دو مینی باس سخت می‌شود.

ویدیوی اختصاصی  راهنمای بازی Lies of P قسمت هشتم

 

صفحه اصلی: راهنمای قدم به قدم بازی Lies of p (تمام اسرار بازی)

ورودی خیابان ROSA ISABELLE 

از آخرین Stargazerی که در خیابان ROSA ISABELLE فعال کردیم بازی را ادامه می‌دهیم به جلو بروید و دشمنان را بکشید تا به دو راهی برسید. در اینجا از پله‌ها بالا بروید و در آنجا Fable Catalyst را بردارید. جلوتر در پایین پله‌ها Cluster Grenade را بردارید و همینطور طرف دیگر در بالای پله‌ها آیتم Radiant Ergo Fragment را بردارید. حال به سمت راست بروید تا نوشته The Witch’s Tower and Princess Poster را روی زمین بیابید. در کنار آن زنی را پشت پنجره پیدا خواهید کرد.

شروع ماموریت فرعی Old Lady at the Window

راهنمای بازی Lies of P قسمت هشتم

در پشت پنجره پیرزن مریضی از شما درخواستی دارد، او از شما می‌خواهد که به او کمک کنید تا شراب La Bleiwies را از Lorenzini Arcade برایش بیاورید.

Rosa Isabelle Street Entrance

بعد از صحبت با پیرزن به مسیر قبلی برگردید و به دو راهی خود را برسانید و اینبار به سمت دیگر بروید. جلوتر پایین پله‌ها و کنار گاری Venigni’s Urgent Repair Tool را پیدا خواهید کرد. دشمنان را بکشید، در انتهای مسیر کنار دروازه بسته Crescent Moonstone را پیدا خواهید کرد. دشمنان را بکشید و تنها مسیری که پیش رویتان است را ادامه دهید تا به پلی برسید. در کنار پل نوشته Artist’s Doodle را بردارید و بعد از طریق پل وارد ساختمان شوید.

بلافاصله که وارد ساختمان شدید عروسکی به استقبالتان می‌آید. اینها جاروی بلندی دارند و از دورتر می‌توانند اذیت‌تان کنند. بعد از شکست دادن دشمن از پنجره پشت او یک عروسک جدید به سمتتان می‌آید. این عروسک‌ها انتحاری هستند و در نزدیکی شما منفجر می‌شوند! پس مراقب باشید و به سرعت قبل از اینکه به شما نزدیک شوند آنها را از بین ببرید. اگر وارد پنجره شکسته شوید آیتم Sharp Pipe را بدست می‌آورید و همینطور می‌توانید راه میانبر را فعال کنید. در اتاق سمت راست پنجره که وارد شوید شکاف روی زمین را می‌بینید. از آن به پایین بروید و نوشته Special Report! Foreigner’s Confession را از روی تخت خونین بردارید.

راهنمای بازی Lies of P قسمت هشتم

در اتاق بعدی، با عروسک‌های جدید رو به رو خواهید شد. این عروسک‌ها مانند بچه‌ها کوچک می‌مانند و با سینه خیز به شما نزدیک می‌شوند ولی وقتی نزدیک شوند حسابی برایتان مشکل ایجاد می‌کنند پس ضربه بزنید و به موقع از دستشان فرار کنید. بعد از پاکسازی اتاق، از روی میز انتهای آن Vivid Ergo Fragment را بردارید. وارد راهرو شوید و به طبقه بالا بروید و از گاو صندوق Legion Plug را بردارید و بعد راه میانبر را با باز کردن در فعال کنید. از پله‌ها به پایین بروید تا به طبقه پایین برسید. در آنجا دشمنان را بکشید و از پشت پیشخوان Saw Blade را بردارید. وارد خیابان شوید و به سمت جلو پیش بروید. مراقب دشمنانی که از دور به سمتتان شلیک می‌کنند باشید. از سمت راست حرکت کنید و سریع وارد اولین خیابان سمت راست‌تان شوید. 

مبارزه با باس: WHITE LADY

زمان در ویدیو: ۷:۰۸ تا ۱۰:۰۸

راهنمای بازی Lies of P قسمت هشتم

وارد محیطی می‌شوید که یک عروسک در وسط آن می‌بینید اگر از پله‌های سمت راست بالا بروید آنجا یک Throwing Cell پیدا خواهید کرد. به پیش عروسک بروید و با ان تعامل کنید تا یک خانم مبارز به نام The White به وسط میدان بپرد و مبارزه آغاز شود. اگر بخواهید به سبک آهسته گذشته بازی کنید و فقط به فکر جاخالی و ضربه باشید، این مبارزه می‌تواند برایتان بسیار چالشی و سخت شود. اما اگر سبک سرعتی را به کار ببرید و به دور او بچرخید و به پشتش خود را برسانید به راحتی و به سرعت می‌توانید خون او را کم کنید. جاخالی به موقع و ضربه زدن را فراموش کنید و به دور او بچرخید و به پشتش ضربه بزنید. اگر سمت راست او جاخالی دهید و ضربه بزنید به راحتی می‌توانید ضربات پیاپی به او وارد کنید ولی باز بهترین انتخاب شما رساندن خود به پشت اوست چراکه به سرعت می‌توانید با اینکار خونش را خالی کنید. بعد از شکست دادن The White Lady’s Locket و The White Lady’s Mask را بدست می‌آورید.

بعد از شکست دادن White Lady از دری که باز شده وارد شوید و بالای پله‌ها در سمت راست کنار گاری Attribute Resistance Ampoule را بردارید. جلوتر به پله‌ها می‌رسید ولی شما مسیر سمت چپ را بروید و از روی زمین نوشته Rose Estate Incident, left as a mystery را بردارید. مسیر سمت چپ را ادامه دهید تا وارد منطقه‌ای با درخت شوید در سمت چپ آنجا یک Dim Ergo Fragment می‌یابید. در سمت دیگر اگر بروید پروانه قرمز رنگ ظاهر می‌شود آن را از بین ببرید تا Crescent Moonstone را بدست بیاورید. همینطور روی زمین آیتم Dim Ergo Chunk را پیدا می‌کنید. در اینجا دروازه را باز کنید و از صندوق Dancer’s Curved Sword Blade و Dancer’s Curved Sword Handle را بردارید. از اینجا می‌توانید از پشت دشمنان را شکست دهید به سمت دیگر بروید تا در گوشه منطقه یک Attribute Purification Ampoule پیدا کنید. حال مسیر را برگردید و خود را به پله‌ها برسانید و از آن بالا بروید تا به Stargazer بعدی یعنی Rosa Isabelle Street Culvert خود را برسانید.

آغاز ماموریت فرعی Julian the Gentleman

راهنمای بازی Lies of P قسمت هشتم

بعد از رسیدن به این منطقه در سمت راست مردی را می‌بینید به سمتش بروید و با او صحبت کنید. در سمت راست، می‌توانید با جولیان جنتلمن صحبت کنید، او از شما می‌خواهد وسایل همسرش را برای او بیاورید تا او را به یاد بیاورد. اگر قبول کنید، این ماموریت آغاز می‌شود.

Rosa Isabelle Street Culvert

راهنمای بازی Lies of P قسمت هشتم

بعد از صحبت با مرد از نبردبان پایین بروید. دشمنان را بکشید و وارد تونل شوید. همینطور مستقیم بروید و در انتهای تونل Gemini’s Emergency Protection را بردارید. اگر می‌خواهید مسیر مخفی را بروید از همین سوراخ به پایین بپرید. (عکس بالا) دشمنان را بکشید و همینطور تونل را ادامه دهید تا به یک اتاق برسید. دشمن سرسختی در آنجا منتظر شماست. همه دشمنان را شکست دهید تا در انتها از صندوق Quartz ارزشمندی بدست بیاورید. از نبردبان بالا بروید و از پشت در Star Fragment را بردارید و در را باز کنید تا وارد منطقه‌ای شوید که White Lady را در آنجا شکست دادید.

مسیر را به سمت Stargazer جدید یعنی Rosa Isabelle Street Culvert ادامه دهید از نبردبان پایین بروید و دوباره وارد تونل شوید و اینبار به سمت راست بروید. دشمنان را بکشید و از سمت دیگر تونل بیرون بیایید. در آنطرف تونل یک عروسک قوی‌تر منتظر شماست که بسیار سریع است، باید به سرعت آن را از بین ببرید تا برایتان دردسر درست نکند. در انتهای تونل پشت جعبه یک عروسک انتحاری منتظرتان است، بعد از شکست دادنش از نبردبان بالا بروید. جلوتر در سمت راست بروید و مراقب باشید که عروسک‌های انتحاری کارتان را نسازند و بعد از شکست دادن دشمنان،  Sawtoothed Wheel را از روی زمین بردارید. به سمت چپ که بروید می‌توانید Crescent Moonstone را بردارید و بعد از باز کردن در راه میانبر به Stargazer را فعال کنید.

حال به عقب بروید و از پله‌ها بالا بروید. مراقب عروسک تیراندازی که از بالا به سمتتان شلیک می‌کند باشید. روی پله‌ها نیز عروسک‌های انتحاری برایتان کمین کرده‌اند. مراقب باشید و به آنها را شکست دهید و عروسک تیرانداز بالا را از بین ببرید و کنار او Resplendent Ergo Fragment را بردارید. قبل از اینکه از پل سنگی رد شوید در سمت چپ Special Purification Ampoule را بردارید. در طرف دیگر پل مراقب عروسک تیراندازی که پشت دیوار کمین کرده باشید و بعد از شکست دادنش Gemini’s Iron Protection را بردارید. کنار آیتم یک در باز می‌شود و عروسک تیرانداز دیگری ظاهر می‌شود. آن را شکست دهید و بعد از نابود کردن دشمنان از گاو صندوق داخل اتاق Arch Heavyweight Frame را بردارید.

راهنمای بازی Lies of P قسمت هشتم

از پله‌ها پایین بروید تا در سمت راست بدن یک عروسک را ببینید. آیتم مورد نیاز ماموریت Julian the Gentleman را از جلوی عروسک بردارید. (Wedding Ring) همینطور در بالای پله‌ها یک Electric Blitz Canister پیدا خواهید کرد. قبل از اینکه به سمت عروسکی که در حال آتش زدن جایی است بروید به سمت راست رفته تا درب قفل را باز کنید. (آیتم  Dark Moon Moonstone of the Covenant را نیز در کنار آن بردارید) با اینکار به سمت Rosa Isabelle Street Entrance راه را باز می‌کنید. 

تکمیل ماموریت فرعی Julian the Gentleman

به پیش Julian the Gentleman در Rosa Isabelle Street Culvert بروید و با او صحبت کنید و انگشتر را به او بدهید. در اینجا می‌توانید دروغ بگویید یا حقیقت را بازگو کنید. برای تبدیل شدن به انسان باید دروغ بگویید پس گزینه I saw the Message She left, Saying she loves you را انتخاب کنید. با این انتخاب Wedding Ring و the Sad Gesture را بدست می‌آورید. در اینجا می‌توانید به هتل کرات برگردید و لول آپ‌های مورد نیازتان را انجام دهید. حتما سعی کنید سلاح‌های خود را ارتقا دهید و لول خود را مخصوصا Vitality را برای افزایش جانتان زیاد کنید. اگر یادتان رفته به طبقه بالا به پیش ژپتو بروید و P-Organهای مورد نیازتان را با Quartz افزایش دهید. 

وقتی آماده بودید به Rosa Isabelle Street Entrance برگردید مسیر را به سمت دربی که تازه باز کردید ادامه دهید و خود را به محلی که عروسک‌هایی در حال آتش زدن محیط هستند برسانید. (دشمنان بین راه را به طور کامل از بین ببرید) در آنجا مراقب سنگ آتشینی که از بالای محیط به سمت پایین می‌آید باشید. بعد به سمت سر بالایی بروید ولی به بالای محیط نروید. کمی جلوتر دو عروسک آتش افروز به سمتتان می‌آیند آن دو را بکشید. از دو یک عروسک دلقکی بزرگ می‌بینید که به سمتتان می‌آید!!

مبارزه با باس: MAD CLOWN PUPPET

زمان در ویدیو: ۳۴:۲۰ تا ۳۶:۴۰

راهنمای بازی Lies of P قسمت هشتم

این مینی باس یکی از دشمنان سرسخت بازی است که حسابی روی مختان خواهد رفت! پس مطمئن شوید برای این نبرد آماده هستید. مخصوصا Aegis را ساخته باشید و حداقل یکبار ارتقا داده باشید. با Aegis ارتقا یافته می‌توانید از پشت سپر ضربه بزنید که بسیار برایتان کاربردی است. همینطور تا الان باید تعداد زیادی Legion Magazine جمع‌آوری کرده باشید تا با آنها در صورت استفاده از Aegis  به صورت مستمر تولبار Legion خود را دوباره پر کنید. (پایین سمت چپ)

محیط این باس یکی از بدترین محیط‌هاست و واقعا توانایی مانور کمی به شما می‌دهد و از همه طرف آتش شما را محاصره کرده است. از همین رو اگر از دست باس فرار کنید و به سمت Rosa Isabelle Street Entrance بروید می‌توانید در آنجا خیلی راحت‌تر با این باس مبارزه کنید و برای فرار از حملات مرگبار او می‌توانید از درختان وسط خیابان استفاده کنید و دور آنها بچرخید. برای همین قبل از ورود به باس باید کمی Rosa Isabelle Street Entrance را پاکسازی کنید تا در همین جا با این باس مبارزه کنید. وقتی باس به دور خود می‌چرخید با بلاک کردن جلوی ضرباتش را بگیرید. وقتی با شکمش به شما حمله می‌کند جاخالی دهید. سعی نکنید زیاد از او فاصله بگیرید و گرنه پشت سرهم با مشتان خود از دور به شما ضربه می‌زند. مراقب ضربات کمبو و پیاپی او باشید و از دست آنها فرار کنید. با Aegis جلوی ضرباتش را بگیرید و به موقع به او ضربه بزنید تا شکست بخورد تا یک Quartz بدست بیاورید.

بعد از شکست دادن باس مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و در بین راه Legion Magazine و Star Fragment را بردارید و از پله‌ها بالا بروید، Radiant Ergo Fragment را بردارید و خود را به منطقه و Star Fragment بعدی برسانید. 

ادامه دارد….

صفحه اصلی: راهنمای قدم به قدم بازی Lies of p (تمام اسرار بازی)

 

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است