راهنمای بازی Lies of P قسمت پنجم: (بخش اول منطقه چهارم) (ویدیوی اختصاصی)

در این قسمت وارد منطقه چهارم بازی می‌شویم و در طول مسیر دو مینی باس را شکست می‌دهیم.

ویدیوی اختصاصی راهنمای بازی Lies of P قسمت پنجم: 

 

صفحه اصلی: راهنمای قدم به قدم بازی Lies of p (تمام اسرار بازی)

رسیدن به Moonlight Town

به Stargazer آخر یعنی Center of Venigni Works برگردید و وارد محیط رو به رویتان شوید و از نبردبان پایین بروید. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و کمی جلوتر کنار عروسک Fire Canister را بردارید. از لوله قرمز رد شوید و دشمنان محیط را بکشید و از سمت راست جعبه‌ها Radiant Ergo Fragment را بردارید. همینطور مسیر را ادامه دهید تا وارد تونل معدن شوید در آنجا پشت واگن مراقب عروسکی که نشسته باشید. همینطور جلوتر مراقب عروسکی که با چنگک خود را به یک بمب آتشین می‌زند باشید. (از Legion Arm خود برای کشیدن دشمان به سمتتان استفاده کنید تا حرکات آنها خنثی شود) همینطور روی واگن Gemini’s Iron Protection را بردارید. دشمنان را بکشید و تا انتهای تونل پیش بروید. 

راهنمای بازی Lies of P قسمت پنچم: (بخش اول منطقه چهارم) (ویدیوی اختصاصی)

وقتی به محیط بازتر رسیدید به سمت راست بروید و عروسکی که پشت دیوار چوبی پنهان شده است را بکشید و Dim Ergo Fragment کنارش را بردارید. از پل چوبی به سمت دیگر بروید ولی مراقب باشید در اینجا دشمنان نارنجک آتشین به سمتتان پرت می‌کنند. بعد از کشتن دشمنان از نبردبان بالا بروید و در آنجا سه عروسک را شکست دهید و از صندوق Big Pipe Wrench Head و Big Pipe Wrench Handle را بردارید. از نبردبان پایین بروید و بعد به محیط پایینی خود را برسانید. بعد از کشتن دشمنان Hidden Moonstone را از روی زمین بردارید. در انتهای تونل در سمت چپ یک آیتم روی زمین قرار دارد که اگر به سمتش بروید یک عروسک با چنگک دیوار چوبی را تخریب می‌کند و به سمتتان یورش می‌آورد عروسک را شکست دهید و Vivid Ergo Fragment را از روی زمین بردارید همینطور داخل اتاقی که دیوارش به تازگی تخریب شده یک Dark Moon Moonstone of the Covenant پیدا خواهید کرد. 

به سمت راست بروید تا وارد تونل شوید، در اینجا یک دشمن رباتی آتشین به سراغتان می‌آید. صبر کنید ضربه به زمین بزند و بعد چندین ضربه نثارش کنید همین چرخه را ادامه دهید تا سریع شکست بخورد. به انتهای تونل بروید تا به Moonlight Town برسید. 

Moonlight Town 

از سربالایی که بالا بروید وارد محیط روستا می‌شوید و راه‌های مختلفی برای پیشروی دارید. در رو به رویتان یک چاه قرار دارد که آیتمی رویش دیده می‌شود (Saw Blade) اگر به سمت آن بروید عروسک‌های مختلف ظاهر شده و شما را محاصره می‌کنند. مراقب باشید و حسابشان را برسید. در کلبه سمت راست Thermite را بردارید. به سمت پل بروید تا بشکند و به پایین بیفتد در پایین در سمت راست Resplendent Ergo Fragment را بردارید. مسیر سمت چپ را بروید تا دو پروانه قرمز می‌ببینید آنها را از بین ببرید تا دو Crescent Moonstone بدست بیاورید. (برای ارتقای سلاح‌ها به کار می‌رود) در انتهای سمت چپ این محیط روی قبری آیتم قابل مطالعه Moonlight Town Guide را پیدا خواهید کرد. بوسیله نبردبان به بالا بروید، مراقب باشید در کلبه سمت چپ دو عروسک وجود دارد که اگر مراقب نباشید غافلگیرتان می‌کنند. 

به سمت جلو پیش بروید تا به یک کلبه برسید که درونش یک عروسک می‌بینید. اگر وارد کلبه شوید در آن بسته می‌شود و در تله می‌افتید، به هر حال وارد کلبه شوید و به سمت چپ بروید و شروع به کشتن عروسک‌های چنگک بدست کنید تا غافلگیرتان نکنند. در سمت دیگر عروسک نارنجک انداز را بکشید و بعد به سمت جبعه بروید تا Workshop Union Standard Corrosion Resistance Converter را بدست بیاورید. (از آن استفاده کنید تا آسیب کمتری جلوتر به شما وارد شود) به سمت دیوار سمت راست عروسک نارنجک انداز که بروید تا دیوار تخریب شود و دو عروسک شما را غافلگیر کنند هر دو را بکشید درون اتاق پشتی Saw Blade را بردارید و اهرم را بکشید تا در باز شود.

مبارزه یا رد کردن مبارزه با The Atoned

راهنمای بازی Lies of P قسمت پنچم: (بخش اول منطقه چهارم) (ویدیوی اختصاصی)

به سمت جلو مسیر را ادامه دهید (در سمت چپ یک Dim Ergo Fragment پیدا خواهید کرد) تا به The Atoned برسید. در اینجا دو راه دارید یا با او مبارزه کنید یا با گفتن دروغ کلید را از او بگیرید. همانطور که قبلا گفتم گفتن دروغ در این بازی مهم است و در نهایت باعث می‌شود سلاح مخفی بازی آزاد شود ولی در ایThe Atonedنجا دروغ گفتن حتما ضروری نیست و اگر به موسیقی‌های بازی گوش کنید مشکلی پیش نمی‌آید. با او مبارزه کنید می‌توانید کمی ارگو اضافی بدست بیاورید. اگر قبلا با Survivor مبارزه کرده باشید و Stalker’s Promise Gesture را بدست آورده باشید می‌توانید با انتخاب گزینه Give the Stalker’s greeting بدون مبارزه و خون ریزی Cable Railway Key را بدست بیاورید و در نهایت وارد واگن شوید. اگر میخواهید با او مبارزه کنید: بهترین راه مبارزه با این مینی باس رفتن به پشتش و ضربات پیاپی وارد کردن است. این مینی باس به آتش حساس است و همینطور از پشت می‌توانید ضربات قدرتی به او وارد کنید. پس به راحتی خود را به پشتش برسانید و ضربات پی در پی وارد کنید تا شکست بخورد. (در ویدیو از دقیقه ۱۳ تا ۱۴:۱۵ دقیقه با این مینی باس مبارزه کرده‌ایم)

سوار واگن شوید تا به محیط بعدی بروید. در بالا وارد محیط بعدی یعنی Path of Misery می‌شویم.

Path of Misery

جلوتر با دشمنان جدیدی رو به رو می‌شویم که انسان نیستند بلکه مانند زامبی می‌مانند و Carcasses نام دارند. گول ظاهرشان را نخورید آنها سریع هستند ولی بعد از اینکه اولین جاخالی را دادید کمی مکس می‌کنند پس به راحتی بعد از یک جاخالی ضربات پی در پی وارد کنید تا کشته شوند. دشمنان را بکشید و به سمت جلو بروید در بین راه درون کلبه‌های مخروبه Hidden Moonstone و Venigni’s Urgent Repair Tool را بردارید. همینطور قبل از رسیدن به پل چوبی یک  Radiant Ergo Fragment روی زمین می‌بینید.

از پل که رد شوید تخریب می‌شود و به زمین سقوط می‌کنید. به سرعت دشمنانی که اطرافتان هستند را شکست دهید و از سمت چپ به بالای محیط بروید. همینطور دشمنان را بکشید و پیش بروید تا وارد یک محیط کلیسا مانند شوید در اینجا نوشته Woman’s Prayer را از روی زمین بردارید و همینطور مجسمه را بررسی کنید. در سمت دیگر محیط  Fire Abrasive را از روی زمین بردارید. در اینجا دو راه دارید که باید ابتدا راه سمت راست را بروید.

ملاقات اولیه با Giangio

راهنمای بازی Lies of P قسمت پنچم: (بخش اول منطقه چهارم) (ویدیوی اختصاصی)

مسیر سمت راست را ادامه دهید تا به شخصی به نام Giangio برسید. او به دنبال میوه‌ی درختی مرموز به نام Gold Coin Fruit می‌گردد. بعد از صحبت‌های اولیه او به شما نوشته Guillaume’s Ballad را می‌دهد آن را مطالعه کنید تا بیشتر در مورد او اطلاعات بدست بیاورید. بعد از پایان صحبت‌ها او به شما دو آیتم Cube و Recovery Wishstone را می‌دهد. بوسیله Cube می‌توانید یک سری قدرتی‌های خاص در مواقع ضروری فعال کنید. فعلا یک Recovery Wishstone دارید (که خونتان را به طور موقت کم کم پر می‌کند ولی مراقب باشید فقط یکبار می‌توانید از آن استفاده کنید) و این آیتم زیاد برایتان کاربرد ندارد و باید داستان را پیش ببریم تا بتوانیم بهترین کارایی Cube را در آینده فعال کنیم. می‌توانید صحبت‌های اضافی با Giangio داشته باشید تا اطلاعات کامل از او و میوه Gold Coin را بدست بیاورید. بعد از پایان صحبت‌ها به پشت مجسمه‌ای که او در جلویش ایستاده بروید تا یک صندوق ببینید که درونش Belford Break Cartridge قرار دارد.

به کلیسا برگردید و در طرف دیگر را باز کنید تا وارد محیطی شوید که عروسک‌ها در حال مبارزه با Carcasseها دیده می‌شوند. یادتان باشد Carcasseها به آتش بسیار حساس هستند. همه دشمنان روی پل را بکشید (مخصوصا مراقب Carcasse بزرگتر که خون بیشتری دارد باشید ولی مبارزه با او سخت نیست) در بین راه Dim Ergo Fragment و در نزدیکی در سمت چپ Attribute Purification Ampoule را بردارید و در آخر خودتان را به در برسانید و آن را باز کنید تا به Stargazer بعدی برسانید. 

ST. FRANGELICO CATHEDRAL CHAPEL 

محیط را به سمت جلو ادامه دهید در سمت راست روی صندلی Stained Choir Sheet Music را پیدا خواهید کرد. بعد از پله‌ها پایین بروید و به سمت راست بروید. قبل از اینکه از نبردبان پایین بروید سمت چپ Vivid Ergo Fragment را از روی زمین بردارید. جلوتر وارد محیطی سمی می‌شوید. در وسط سم‌ها در سمت چپ Cat Dust را پیدا خواهید کرد. مراقب دشمنان باشید و از روی سم بگذرید و از طرف دیگر از نبردبان بالا بروید. در بالا مراقب دشمنان باشید مخصوصا یکی از آنها که به سمتتان سم پرت می‌کند. آنها را بکشید و از نبردبان بعدی بالا بروید. در اینجا در رو به رویتان جعبه‌هایی می‌بینید آنها را تخریب کنید و از سوراخ به پایین بپرید تا Radiant Ergo Fragment را در سمت راست ببینید. به پایین بپرید و Hidden Moonstone را بردارید، دشمن را شکست دهید و به عقب پرش کنید و باز از نبردبان بالا بروید.

از روی تخته‌های چوبی به سمت چپ بروید و مراقب باشید سقوط نکنید چراکه کشته خواهید شد. در انتهای محیط یک دشمن بزرگ دیگر به سمتتان سم پرت می‌کند. به سمت او بپرید و شکستش دهید به سمت دیگر بروید و دشمنان بعدی را شکست دهید. وقتی به دشمن دیگری که سم پرت می‌کند برسید آن را شکست دهید در سمت چپش روی تخته‌های چوبی یک Star Fragment پیدا خواهید کرد. از نبردبان پایین بروید و مسیر را ادامه دهید تا به یک سر بالایی برسید. مراقب باشید روی این سربالایی یک گوی برقی به طور مکرر به پایین می‌رود پس در وسط نایستید و از گوشه‌ها به بالا بروید. مراقب دشمنی که در بالا برایتان کمین کرده باشید. در سمت راست سربالایی یک نبردبان می‌بینید که در نهایت به دری بسته که به Trinity Key برای باز کردنش احتیاج دارید می‌رسید. محلش را در ذهنتان بسپرید تا بعدا با پیدا کردن Trinity Key به سراغش برگردیم.

راهنمای بازی Lies of P قسمت پنچم: (بخش اول منطقه چهارم) (ویدیوی اختصاصی)

از نبردبان پایین بروید و مسیر را به سمت جلو پیش بروید دشمنان را بکشید و از پله‌ها بالا بروید. دشمنان درون محیط را بکشید و خود را به بالای محیط برسانید. در اینجا چرخ‌های چوبی می‌بینید که در حال گردش هستند. باید به موقع بپرید و خود را به سمت دیگر برسانید. در میان راه یک جام بزرگ آتشین می‌بینید. آن را هل دهید تا به پایین بیفتد و سم محیط پایینی از بین برود و راه پله مخفی زیر آن مشخص شود. به سمت دیگر محیط خود را برسانید و از سمت راست اهرم را فشار دهید تا راه میانبر فعال شود. در راه برگشت از کنار پله‌ها Legion Magazine را بردارید. در سمت چپ از نبردبان بالا بروید و Crescent Moonstone را بردارید.

راهنمای بازی Lies of P قسمت پنچم: (بخش اول منطقه چهارم) (ویدیوی اختصاصی)

حال وارد اتاق وسطی که دری میله‌ای دارد شوید تا با یک مینی باس مبارزه کنیم. این مبارزه اگر زیاد به سبک بازی همیشگی خود تکیه کنید سخت خواهد شد چراکه او سپر غیرقابل نفوذی دارد و برایتان دردسر ایجاد خواهد کرد. بهترین موقع ضربه زدن به این موجود وقتی است که دستانش را مانند پتک می‌کند و می‌خواهد به سرتان بکوبد. آن موقع تا می‌توانید به او ضربه وارد کنید. همینطور از آتش استفاده کنید تا به سرعت خونش کم شود و شکست بخورد. بعد از شکست دادنش یک Quartz بدست می‌آورید. همینطور از نبردبانی که در محیط است بالا بروید تا یک Vivid Ergo Fragment بدست بیاورید. از دری که باز شده داخل شوید و قبل از ورود به آسانسور از صندوقی که در اتاق سمت راست قرار دارد Krat Supply Box را بردارید. (در قسمت بعدی بیشتر در مورد آن توضیح خواهیم داد)

به جای اینکه سوار آسانسور شوید به عقب برگردید. بسیار مراقب باشید و بوسیله تخته‌های چوبی خود را به پایین محیط جایی که قبلا سم بود برسانید. از پله‌هایی که تازه معلوم شده است پایین بروید و وارد اتاق شوید و از صندوق  Crafted Cryptic Vessel را بردارید. در مورد این آیتم نیز در قسمت بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد. حال به بالا برگردید در سمت راست محیط یک آسانسور که بعد از کشیدن اهرم فعال شده است می‌بینید روی آن بروید و به سمت بالا بروید در بین راه یک Carcasse می‌بینید به روی سکویی که دشمن را دیدید بپرید و هر دو را شکست دهید و از صندوق Legion Plug را بردارید. با Legion Plug می‌توانید یک دست جدید پیش Venigni بسازید که در قسمت بعدی در این مورد صحبت خواهیم کرد. سوار آسانسور شوید و به بالا بروید و وارد آسانسور درون اتاق بعدی شوید و خود را به محیط بعدی برسانید.

قسمت بعدی: راهنمای بازی Lies of P قسمت ششم

صفحه اصلی: راهنمای قدم به قدم بازی Lies of p (تمام اسرار بازی)

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است