راهنمای ماموریت Seeds of the Past / بازی Horizon Forbidden West

راهنمای ماموریت Seeds of the Past / بازی Horizon Forbidden West

خلاصه داستان

 توضیحات ماموریت: برای بازیابیِ Demeter یکی دیگر از زیرمجموعه‌های Gaia، اِیلوی باید از صحرا عبور کند تا به سواحل دوردست غربی برسد.

منوی اصلی: راهنمای کامل بازی Horizon Forbidden West

راهنمای ماموریت Seeds of the Past

جایزه: ۱۹۲۰۰xp- دو اسکیل پوینت
حداقل سطح پیشنهادی: لول ۲۴

راهنمای ماموریت Seeds of the Past

قدم اول:
– به محل Demeter بروید.
– افرادی که کمین کرده‌اند را بکشید.
زمانی که به محل می‌رسید، از برج بالا بروید و کمین‌کننده‌ها را بکشید. از طریق زیپ‌لاین با پایین برگردید و وارد ساختمان شوید.

راهنمای ماموریت Seeds of the Past

قدم دوم:
– تاسیسات را بگردید.
– کنسول را بررسی کنید.
– ایستگاهِ تستِ Ivy را پیدا کنید.
بعد از آنکه به Metal Flower رسیدید، به چپ بروید و وارد درب بشوید. از Pullcaster روی گیره‌ی فلزی برای بیرون کشیدن قلوه‌سنگ‌ها از دیوار استفاده کنید، سپس دوباره از Pullcaster روی دریچه استفاده کنید. بالا بروید و از ترمینال استفاده کنید.

قدم سوم:
– استرنگِرزها را بکشید.
– وارد تاسیسات شوید.
بعد از میان‌پرده، با Rappleکردن به سمت چپ پنجره‌ به بیرون ادامه دهید و غریبه‌ها را در کمپ بکشید. بعد از آن وارد مرکز شده و با Alva ملاقات کنید. (نکته: احتمال رخ دادن Bug در این قسمت از مرحله زیاد است، چنانچه این اتفاق رخ داد مجدداً بازی را Load کنید.)

راهنمای ماموریت Seeds of the Past / بازی Horizon Forbidden West

قدم چهارم:
– کنسول Paired شده را بررسی کنید.
– وارد تونل تاسیسات شوید.
بعد از صحبت با آلوا با ترمینال تعامل کنید، سپس از نردبان پایین بروید. رو به‌روی نردبان، به چپ بپیچید و در سالن بعدی زیر سقف کم نور فرو بروید. Firegleam را روشن کنید تا از آن عبور کنید. روی دیوار سمت چپ یک اتصال آهنیِ آبی رنگ به شکل X قرار دارد با Pullcaster آن را از محلش جدا کنید.

راهنمای ماموریت Seeds of the Past / بازی Horizon Forbidden West

قدم پنجم:
– تونل را برای خارج شدن بپیمایید.
– ورودی به ایستگاه تستِ Elm را بیابید.
از طریق دریچه، در مسیر دو انشعابه به سمت راست بپیچید. وارد درب شده ادامه دهید و جلو بروید تا راه برگشت را پیدا کنید. بیرون، از درب ساختمان عبور کنید تا از یک منطقه‌ با ماشین‌‌ها تهاجمی عبور کنید. اگر دیده شوید، باید با یک گروه بزرگ نزاع کنید، بنابراین از درگیری خودداری کنید. از Pullcaster روی دریچه‌ی مقابل ایستگاه تستِ Elm استفاده کنید و با شلیک فلش به نقطه‌ی قرمز رنگ، نردبان سمت چپ سازه را رها کنید. از روی سکو بالا بروید تا وارد دریچه شوید.

قدم ششم:
– ایستگاه تست Elm را بگردید.
در داخل، در اتاق بزرگ ادامه دهید. در طرف مقابل، Battery Rack دورتر را از دیوار سمت راست بیرون بکشید و به پشت آن بروید تا کلید Bypass Maintenence را پیدا کنید. از کلید روی ترمینال در سمت راست، نزدیک نردبان استفاده کنید. Storage Unit را بگیرید و بکشید تا Alva روی آن بپرد، سپس آن را تا انتها بکشید.

قدم هفتم:
– برق را به اتاق Control برگردانید.
به گوشه‌ی سمت چپ نزدیک سایر قفسه‌های باتری نگاه کنید تا دریچه را ببینید که می‌توانید با Pullcaster روی آن استفاده کنید. از آن عبور کنید و Firegleam را روشن کنید تا مسیری ایجاد کنید. قفسه‌ی باتری را از دیوار سمت چپ بیرون بکشید و آن را در سلول انرژی قرار دهید تا برق را به سیستم برگردانید.

راهنمای ماموریت Seeds of the Past / بازی Horizon Forbidden West

قدم هشتم:
– به نزد آلوا برگردید.
– کنسول جفت شده را بررسی کنید.
– وارد تونل شوید.
– تونل را برای خروج جستجو کنید.
– ورودی به ایستگاه تست Ivy را پیدا کنید.
از نردبان برگردید و از درب عبور کنید. برای اینکه به اتاق روی دیوار مقابل بروید و کنسول جفت شده (Paired Console) را بررسی کنید، باید از درب سمت چپ عبور کرده و از بالای Storage Unit بپرید. ترمینال را فعال کنید، سپس در تونل جدید به پایین بروید. مستقیم ادامه دهید، سپس درست در دوشاخ، به جلو ادامه دهید تا به بیرون بروید.

راهنمای ماموریت Seeds of the Past / بازی Horizon Forbidden West

قدم نهم:
– دِرِدوینگ (Dreadwing) را نابود کنید.
بعد از نابودی دِرِدوینگ به مرکز تست Ivy بروید. یادتان باشد دردوینگ می‌تواند غیب شود و شما را با پارامترهای گوناگون آسیب بزند. قسمت‌های ضعیف را بر روی بدنش پیدا کرده (با اسکن) و آنها را با Precise Shot بزنید.

نکات بیشتر در مورد Dreadwing و نقاط ضعف باس: 1. بخشی از بدن او که توانایی نامرئی شدن به باس می‌دهد را ابتدا نابود کنید. 2. با آتش زدن محیط او را گیر بیندازید. 3. تله‌های مختلف مخصوصا عمودی قرار دهید. 4. Bomb Launcher را او بدنش جدا کرده و رویش امتحان کنید! 5. کیسه Metalbite روی بدنش را از بین ببرید.

قدم دهم:
– ایستگاه تحقیقات Ivy را بررسی کنید.
– ابزار Vine Cutter را بسازید.
پس از میان‌پرده، درب را باز کنید و دوباره به سمت تونلِ هزارتو مانند بروید و ادامه داده و از نردبان بالا بروید. در پایان، با زیپ‌لاین پایین بیایید و Vine Cuter را در میزکار بسازید.

راهنمای ماموریت Seeds of the Past / بازی Horizon Forbidden West

قدم یازدهم:
– به مرکز داده (Data Core) برگردید.
– گُل‌آهنی (Metal Flower’s Vines) را نابود کنید.
– وارد مرکز داده شوید.
– دِمِتر (DEMETER) را بازیابی کنید.
– با پایگاه برگردید.
– دِمِتر (DEMETER) را به گایا برسانید.
حال به سمت Metal Flower بروید و آن را با Vine Cutter باز کنید. ابتدا ضربه‌ی Melee به آن بزنید و سپس با R1 آن را بگشایید. در آخر دِمِتر را به گایا برگردانید تا ماموریت تمام شود.

منوی اصلی: راهنمای کامل بازی Horizon Forbidden West

راهنمایی‌های مرتبط با بازی Horizon Forbidden West

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است