لیست تروفی‌های بازی Horizon Forbidden West

لیست تروفی‌های Horizon Forbidden West

در این مطلب چگونگی بدست آوردن تمام تروفی‌های بازی Horizon Forbidden West را توضیح داده‌ایم.

منوی اصلی: راهنمای کامل بازی Horizon Forbidden West

تروفی پلتینیوم: باید تمامی تروفی‌های بازی را بدست بیاورید‌.

تروفی طلایی: به تهدید Zenith خاتمه داده و Nemesis را کشف کنید. (بعد از پایان ماموریت آخر Singularity بدست می‌آید.)

تروفی نقره‌ای:

۱. تمام ماشین‌هایی که با آنها مواجه می‌شوید را Scan کنید.

۲. تمام مهارت‌های یک درخت توسعه‌ی کاراکتر را آزاد کنید.

تروفی برنز:

۱. به سطح ۲۰ برسید.

۲. به سطح ۳۰ برسید.

۳. به سطح ۵۰ برسید.

۴. به Alva کمک کنید تا اطلاعات لازم برای مردمش را بدست بیاورد. ( ماموریت فرعی Forbidden Legacy را انجام دهید)

۵. حداقل از هر ماشین Acquisition یک مدل را نابود کنید‌. (شامل: Scrounger, Spikesnout, Plowhorn, Bristleback, Fanghorne, Widmaw, Sungwing, Clamberjaw, Tideripper, Grazer, Scrapper, Charger, Lancehorne, Glinthawk, Snapmaw, Rockbreaker, Frostclaw و Fire Claw می‌شود.)

۶. از هر ماشین Reconnaissance یک مدل را نابود کنید. (شامل: Burrower, Skydrifter, Longleg, Redeye Watcher,  Tallneck می‌شود.)

۷. از هر ماشین Combat یک مدل را نابود کنید. (شامل: Clawstrider, Grimhorn, Dreadwings, Shellsnapper, Slitherfang, Tremortusk, Slaughterspine, Spector, Spector Prime، Corruptor، Stalker, Ravager, Stormbird, Thunderjaw, Scorcher می‌شود.)

۸. از ماشین Transport یک مدل را نابود کنید. (شامل: Leaplasher, Rollerback, Bellowback, Shell-Walker, Behemoth می‌شود.)

۹. از هر کلاس اسلحه حداقل یک مورد را بدست آورید.

۱۰. هر حالت Elemental را حدقال یکبار بر روی یک ماشین اجرا کنید.

۱۱. با مخفی‌کاری ۱۰ ماشین را نابود کنید.

۱۲. ۱۰۰عدد از تجهیزات را از ماشین‌ها جدا کنید.

۱۳. ۵ مدل مختلف از سلاح‌های سنگین را حمل کنید.

۱۴. ۱۰ مدل مختلف از ماشین‌ها را Override و استفاده کنید.

۱۵. ۳ اسلحه را کامل آپگرید کنید.

۱۶. موارد زیر را کامل آپگرید کنید:
Food Pouch
Potion Pouch
Resource Pouch
Trap Pouch

و هر کدام از Ammo Pouch ها را حداقل یک مرتبه.

۱۷. یک اسلحه از هر مدلی را حمل کنید به شرطی که ۲ Coil بر روی آن کار گذاشته باشید.

۱۸. بازی را در + New Game بر روی هر درجه‌ی سختی به اتمام برسانید.

۱۹. بازی را در درجه‌ی سختی Ultra Hard به اتمام برسانید.

۲۰. تمام سلاح‌ها، Dyesها و Face Paintها را در +New Game بدست آورید.

موارد زیر از جمله تروفی‌های مخفی هستند. در صورتی که می‌خواهید اسپویل نشوید آنها را نخوانید.

۱. ماموریت Point of The Lance را تکمیل کنید.

۲. ماموریت To The Brink را انجام دهید.

۳. ماموریت The Embassy را انجام دهید.

۴. ماموریت Death’s Door را انجام دهید.

۵. ماموریت The Broken Sky را انجام دهید.

۶. ماموریت The See of Sands را انجام دهید.

۷. ماموریت Cradle of Echoes را انجام دهید.

۸. ماموریت Faro’s Tomb را انجام دهید.

۹‌. ماموریت The Wings of the Ten را انجام دهید.

۱۰. ماموریت فرعی The Gate of The Vanquished را انجام دهید.

۱۱. تمام مشکلات و دردسرهای Daunt را برطرف کنید. مجموعه ماموریت‌های Shadow of the past, Shadow in tge west, The Twilight Path و The Bristleback را انجام دهید.

۱۲. ماموریت فرعی What was Lost را انجام دهید.

۱۳. ماموریت فرعی The Second Verse را انجام دهید.

۱۴. ماموریت فرعی Forbidden Legacy را انجام دهید.

۱۵. بر روی یک Tallneck رفته و آن را Override کنید.

دیگر تروفی‌های مخفی

تروفی نقره‌ای: بر روی تمام Tallneckها بروید و آنها را Override کنید.
تروفی برنز: یکی از کمپ‌های شورشی‌ها را نابود کنید.
تروفی نقره‌ای: تمام کمپ‌های شورشی‌ها را از بین ببرید.
تروفی برنز: یک Cauldrone را به اتمام برسانید.
تروفی نقره‌ای: تمام کالدرون‌ها را به اتمام برسانید.
تروفی نقره‌ای: حداقل در تمام آزمون‌های Hunting Ground نشان Quarter Stripe دریافت کنید.
تروفی برنز: در Hunting Lodge و در سه آزمونش حداقل نشان Quarter Stripe بگیرید.
تروفی برنز: این ماشین‌ها را برانید: Charger, Bristleback و Clawstrider.
تروفی برنز: دو ماموریت که باید سوار ماشین مرنده شوید را به اتمام برسانید. ماموریت‌های Shining Example و First To Fly را انجام دهید.
تروفی برنز: دو Gauntlet Runs را به اتمام برسانید.
تروفی برنز: تمام ماموریت‌های Salvage Contractor را انجام دهید.
تروفی برنز: رهبران Rebel Outpost را شکست دهید و ۴ Reble Outpost را تکمیل کنید.
تروفی برنز: ۳ تا از Relic Ruinsها را کشف کرده و کامل کنید.
تروفی برنز: یک مجموعه از چالش‌های Arena را تکمیل کنید.
تروفی برنز: مینی‌گیم Machine Strike را از ۲ بازیکن متفاوت ببرید.
تروفی برنز: ۳ حرکت غیرقابل Block با نیزه‌اتان انجام دهید: حرکت‌های Nora Warrior, Block Breaker, Spinning Scythe و یا The Destroyer را انجام دهید.
تروفی برنز: مبارز افسانه‌ای Melee را شکست دهید‌. باید Enduring را تمام کنید.
تروفی برنز: یک Valor Surge را کامل آپگرید کنید.
تروفی برنز: ۳ لباس مختلف را کامل آپگرید کنید.
تروفی برنز: تکنیک‌های مختلف مبارزات ۳ سلاح مختلف را آزاد کنید.
تروفی برنز: یک Survey Drone، ۱Black Box، 1 Relic Ruins، 1 Vista point و 1 Digbal Tower را تکمیل کنید.
تروفی برنز: از Dye Flwerها برای آزاد کردن و گذاشتن رنگ روی لباس خود استفاده کنید.

منوی اصلی: راهنمای کامل بازی Horizon Forbidden West

راهنمایی‌های مرتبط با بازی Horizon Forbidden West

دیدگاه ها بسته شده است