معنی اصطلاح Have it up to here


Idiom (32) : Have it up to here  

در ویدیو پیش رو قرار است با سی و دومین اصطلاح Have it up to here آشنا شویم. همانطور که مشاهده می‌فرمایید این اصطلاح به صورت تحت اللفظی ” داشتن آن بالا به اینجا “ ترجمه می‌شود، اما اگر بخواهیم معنای دقیق‌تری از آن استخراج کنیم، میتوانیم به صورت “خیلی عصبانی و کلافه از کسی یا چیزی، به اینجام رسوندی، به اینجام رسیده “ ترجمه‌اش کنیم.

مثال‌های مرتبط

I have had it up to here with you, get out.

کلافم کردی، برو بیروننننننن.

I‘ve had it up to here with the lack of raises at this job

دیگه کلافه شدم از اینکه تو این شغل هیچ افزایش درآمدی نیست.

I‘ve had it up to here with your stupidity.

از حماقتت خسته شدممممم.

His wife said, “I‘ve had it up to here with you and all your lies. I’m leaving!”

زنش گفت،دیگه کلافه شدم از تو و دروغات. دیگه نیستممممم.

“I‘ve had it up to here with you and your miserable wages! I quit!”

از تو و درآمد کَمِت خستممممم. من رفتم که رفتمممممم.

 

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش

اصطلاحات در زبان انگلیسی و “اصطلاحات کاربردی در زبان انگلیسی” مراجعه کنید.

منابع:

آخرین مطالب بخش آموزشی

آخرین مطالب بخش سرگرمی

دیدگاهتان را بنویسید