کالوکیشن Make a phone call       

کالوکیشن : Make a phone call       

قبل از هر چیز بهتر است معنی کالوکیشن را در مطلب کالوکیشن چیست مورد بررسی قرار دهید و بعد به سراغ ” کالوکیشن Make “ بروید.

 Collocation (21) : Make a phone call

در ویدیو پیش رو قرار است با ” کالوکیشن Make a phone call ” آشنا شویم.کالوکیشن های بسیار زیادی در زبان انگلیسی وجود دارند که میتوان با فعل make آنها را ساخت.قرار است یک به یک آنها را در قالب ویدیوهای متنوع و جذاب در قالب فیلم های کوتاه و مثال های گوناگون فرابگیریم.یکسری از کالوکیشن های Make را میتوانید در پک جامع گرامر ویدیویی با آپدیت همیشگی فرابگیرید و کاربرد آنها را در ساختارهای گرامری هم نیز درک کنید.

ویدیوی  Make a phone call


مثال‌های مرتبط

I have got to make some phone calls before dinner.

من باید قبل شام چند تا تماس بگیرم.

I have to make a phone call.

من باید تماس بگیرم.

Do you mind if I just make a quick phone call?

آیا امکانش هست که یک تماس فوری بگیرم؟

I am going to make a phone call.

من قصد دارم تماس بگیرم.

I got to make a phone call.

من باید یک تماس بگیرم.

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید