اصطلاح Rough and Ready به چه معناست

اصطلاح شماره ی ششم: Rough and Ready

قبل از هر چیز بهتر است توضیحات اصطلاحات را در مطلب “اصطلاحات در زبان انگلیسی چیست؟” مطالعه فرمایید و سپس به مطالعه و دیدن اصطلاح شماره ششم بپردازید.

Idiom (6) : Rough and Ready

در ویدیو پیش رو قرار است با ششمین اصطلاح “Rough and Ready” آشنا شویم. همانطور که مشاهده می‌فرمایید این اصطلاح به صورت تحت اللفظی ” زُمخت و آماده “ ترجمه می‌شود، اما اگر بخواهیم معنای دقیق‌تری از آن استخراج کنیم، میتوانیم به صورت “ساده و ابتدایی،گستاخ، تقریبی، مناسب، مقدماتی” ترجمه‌اش کنیم.

ویدیوی اصطلاح ششم


مثال‌های مرتبط

The hotel was a bit rough and ready.

امکانات هتل کمی ابتدایی و ساده بود.

Here is a rough and ready measurement.

بفرمایید، این هم یک اندازه گیری تقریبی.

Rough-and-ready soldiers

سربازان گستاخ و بی ادب

Rough-and-ready methods

روش های مقدماتی و مناسب

A rough-and-ready feller

یه آدم گستاخ و بی ادب

You rough and ready guy, you huh?

تو یه آدم گستاخ و بی ادبی ،آره؟؟؟

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش اصطلاحات در زبان انگلیسی مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید