اصطلاح Under the weather به چه معناست؟

اصطلاح شماره ی نهم: Under the weather

قبل از هر چیز بهتر است توضیحات اصطلاحات را در مطلب “اصطلاحات در زبان انگلیسی چیست؟” مطالعه فرمایید و سپس به مطالعه و دیدن اصطلاح شماره نهم بپردازید.

Idiom (9) : Under the weather

در ویدیو پیش رو قرار است با نهمین اصطلاح ” Under the weather ” آشنا شویم. همانطور که مشاهده می‌فرمایید این اصطلاح به صورت تحت اللفظی ” زیر آب و هوا “ ترجمه می‌شود، اما اگر بخواهیم معنای دقیق‌تری از آن استخراج کنیم، میتوانیم به صورت “ناخوش و احوال ، کسالت داشتن” ترجمه‌اش کنیم.

ویدیوی اصطلاح نهم


مثال‌های مرتبط

You look a bit under the weather.

به نظر کمی ناخوش میرسی.

I’m feeling a bit under the weather – I think I’ve caught a cold.

کمی ناخوشم( کسالت دارم)، فکر میکنم سرما خوردم

She’s been a bit under the weather recently.

اخیرا کمی ناخوش احوال است.

Well, they are under the weather.

خب، آنها ناخوش هستند.

He is feeling under the weather.

او احساس کسالت میکنه.

He is a little under the weather.

او کمی کسالت داره.

برای خواندن مطالب و مثال‌های مشابه به بخش اصطلاحات در زبان انگلیسی مراجعه کنید…

منابع:

دیدگاهتان را بنویسید