راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت اول

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت اول

راهنمای قدم به قدم بازی The Last of us part 1 (منوی اصلی)

فصل سوم – بخش اول (Outside)

(موارد مخفی و قابل جمع‌آوری این بخش شامل دو Artifacts و یک مکالمه اضافه است.)

بعد از دمو وارد اتاق شوید و با تس مکالمه اضافه یا Optional Conversation این بخش را انجام دهید. بعد از صحبت‌ها تس کمد را کنار می‌زند و می‌توانید مسیر را ادامه دهید. اما اول به اتاق قبلی برگردید و Artifact جدید یعنی Tess’ List را در کنار فانوس بردارید و بخوانید. بعد به دنبال تس و الی وارد اتاق بعدی شوید. در اتاق به سمت ژنراتور بروید و با زدن E آن را روشن کنید. فقط وقتی نقطه در پایین‌ترین سطح دایره بود E را بزنید تا دایره تکمیل شود و ژنراتور روشن شود. بعد روی آسانسور رفته و دکمه را بزنید تا به پایین بروید. در طبقه پایین در همان اتاق اول در سمت راست Artifact دیگری به نام Patrol Routes Map روی زمین پیدا خواهید کرد. بعد نیم خیز شوید و وارد سوراخ دیوار شده و مسیر را تا انتها ادامه دهید و از نبردبان بالا بروید و E را بزنید تا دمو آغاز شود. بعد از دمو به دنبال تس مسیر پیش رو را به سمت جلو ادامه دهید تا سربازی جوئل را غافلگیر کند و دموی بعدی آغاز شود.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت اول

بعد از دمو باید از دست سربازان فرار کنید. نیم خیز شوید و به دنبال تس مسیر را جلو بروید. وقتی او ایستاد پیش او پناه بگیرید. وقتی او شروع به حرکت کرد به سرعت به دنبال او بروید. به پایین بپرید بعد پشت سیم خاردار بروید و وقتی نور از جلوی شما دور شد باز تس را دنبال کنید. جلوتر باز تس پشت محلی پناه می‌گیرد، وقتی او شروع به حرکت کرد بلافاصله او را دنبال کنید. در آنطرف دو سرباز در بالا دیده می‌شوند کنار تس پناه بگیرید. از اینجا کمی ابتکار عمل دست شماست و باید مسیر را بدون اینکه دیده شوید طی کنید. اول صبر کنید سربازان به سمت دیگر نگاه کنند بعد از سمت راست جلو بروید و سریع وارد لوله‌ای که کمی جلوتر است شوید از طرف دیگر لوله بیرون بیایید و وارد لوله دیگر سمت راستتان شوید. در اینجا کمی مراقب باشید در سمت دیگر دشمنان کمین کرده‌اند اول صبر کنید که حواسشان به شما نباشد بعد سریع از لوله خارج شوید و سریع به سمت چپ بروید و خود را داخل چاله بیندازید. از طرف دیگر خارج شده و به سمت راست بروید در اینجا در کمد قیچی را بردارید و بعد مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. به سمت بالا بروید بعد به سمت راست بپیچید کمی اینجا مراقب باشید که دشمنان شما را نبینند بعد کمی جلوتر از پله‌ها بالا بروید و از طرف دیگر به پایین بپرید. کمی جلوتر به یک در کرکره‌ای می‌رسید قبل از باز کردن آن از پنجره به سمت راست بروید، کشو را باز کنید و چسب را بردارید. بعد برگردید و در کرکره‌ای را با فشار E باز کنید.

در اینجا به دنبال تس به پشت ماشین و بعد تانک بروید و او را دنبال کنید. وقتی او ایستاد صبر کنید تا سربازان از کنار شما بگذرند. یک سرباز وارد اتاقی که هستید می‌شود می‌توانید او را مخفیانه بکشید یا به دنبال تس بروید. در اتاق بعدی نیز یک سرباز دیگر مزاحمتان می‌شود می‌توانید به پشت او بروید و کارش را بسازید. به سمت راست بروید ولی مراقب دشمنی که از رو به رو در حال دید زدن محیط است باشید وقتی حواسش نبود به سمت راست بروید و از زیر بقایای کامیون به سمت دیگر بروید. همینطور به سمت جلو مسیر را ادامه دهید تا وارد تونلی شوید که پر از آب است. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و وارد لوله شوید. در اتاق اول خبری نیست، پس از پله‌ها بالا بروید و نیم خیز شده و از سوراخ روی دیوار به سمت دیگر بروید. سریع پشت محلی پناه بگیرید و صبر کنید سربازانی که در بالا هستند دور شوند. بعد مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا وارد ساختمان دیگری شوید. در سمت چپ وارد اتاق شده و با فشار T محیط را روشن کنید. در اینجا در کمد می‌توانید آیتمی را پیدا کنید. همینطور در طرف دیگر پیچ‌هایی روی میز قرار دارد همه آنها را بردارید. حال از ساختمان خارج شده و وارد تونل سمت چپ شوید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. در لوله مسیر سمت چپ را پیش بروید. همینطور جلو بروید تا به در آهنی برسید و آن را باز کنید تا دموی بعدی آغاز شود.

فصل سوم – بخش دوم (Downtown)

(موارد مخفی و قابل جمع‌آوری این بخش شامل چهار Artifacts، یک پلاک فایرفلای، دو در بسته یا گاو صندوق و یک مکالمه اضافه است.)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت اول

بعد از دمو، به دنبال تس مسیر را به سمت جلو بروید. وقتی به یک پل رسیدید یک شکاف کوچک در زیر آن می‌بینید اگر از زیر آن به سمت دیگر بروید در کنار درخت می‌توانید گلی آبی که شامل مقداری کپسول است پیدا کنید که برای ارتقاهای مختلف به آنها احتیاج خواهید داشت. همینطور که به جلو می‌روید در کنار سطل زباله‌ای Artifact بعدی یعنی Evacuation Leaflet را پیدا خواهید کرد. مسیر را جلو بروید و به دنبال الی و تس سربالایی را بالا بروید. بعد از صحبت‌ها مسیر سمت راست را بروید تا به ساختمان Goldstone برسید. از پله‌ها بالا بروید در سمت راست روی اولین درخت دقت کنید تا پلاک فایرفلای۴ (به نام Lenz) را بیابید با شلیک تیر آن را به زمین بیندازید و آن را بردارید. (عکس بالا) اگر در دیدنش مشکل دارید چراغ قوه خود را روشن کنید تا بهتر محیط را ببینید.

بعد مسیر سمت چپ را ادامه دهید تا وارد ساختمان Goldstone شوید. اگر در سمت چپ را باز کنید آیتمی پیدا نمی‌کنید. در ورودی در سمت راست یک جسد است روی آن E بزنید تا مکالمه اضافه را گوش کنید. بعد به سمت پله‌ها بروید ولی اول وارد در سمت چپ پله‌ها شوید. در اینجا پیچ‌ها را از روی میز بردارید. برگردید و از پله‌ها بالا بروید. در همان راه پله یک جسد است که کنارش Artifact بعدی یعنی Field Ops Log را پیدا خواهید کرد. پله‌ها را بالا بروید در انتها یک آیتم وجود دارد بعد برگردید و وارد طبقه قبلی شوید. کلیکر را از جلوی دری که چسبیده جدا کنید و وارد در شوید. در رو به رویتان از کشوی میز آیتم را بردارید در سمت راست نیز کپسول‌ها (supplement) را از روی کمد بردارید.

نیم خیز شده و از زیر کمد وارد اتاق بعدی شوید و در اینجا آیتم یا آیتم‌ها را از روی میز بردارید. (بسته به درجه سختی متغییر است) بعد در بعدی را با کمک تس باز کنید تا دموی کوتاهی آغاز شود. وارد در سمت راست شوید و از کمد آیتم را بردارید. تس به شما یک آیتم می‌دهد با کمک آن جعبه کمک‌های اولیه بسازید اگر خونتان کم است با زدن ۷ و بعد کلیک چپ خونتان را پر کنید. وارد اتاق بعدی که شوید یک در بسته وجود دارد با کمک Shivی که قبلا برداشتید آن را باز کنید. درون اتاق آیتم‌های مختلف و مخصوصا ۱۰ کپسول‌ (supplement) پیدا خواهید کرد. همه قفس‌ها را خالی کنید و با supplementهایی که بدست آوردید خونتان را زیاد کنید و با آیتم‌هایی که کسب کردید یک Shiv دیگر بسازید تا اگر در مشابهی یافتیم کارتان راحت باشد.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت اول

به پیش تس و الی برگردید و وارد اتاق بعدی شوید. در اتاق با زدن E خود را به طبقه بالایی برسانید تا دموی بعدی آغاز شود. بعد از دمو ابتدا به دنبال تس بروید تا از کنار کلیکر رد شوید. در اینجا نباید خود را درگیر او کنید فقط با بطری‌هایی که در محیط است او را گول بزنید تا از شما دور شوند. اگر Shiv بسازید، می‌توانید یک بطری به سر او بزنید و با Shiv کارش را بسازید. ولی بهترین گزینه همان برتاب بطری به سمت دیگر اتاق است بعد وقتی او گول خورد سریع به دنبال تس و الی به بالای محل بروید. از سمت دیگر پایین بیایید. از راه پله پایین بروید، آنجا مسدود است با زدن E کمد را بگیرید و به عقب بکشید تا راه باز شود. به دنبال الی و تس از پنجره شکسته رد شوید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. در ساختمان دیگر به دنبال آنها از پله‌ها پایین بروید و وارد ساختمان بعدی شوید.

در اتاق سمت راست چوب را بردارید و کمی جلوتر کنار جسد تفنگ را بردارید، فقط یک کلت می‌توانید نگهدارید پس می‌توانید بین این دو کلت یکی را با زدن دکمه ۳ و بعد V و پایین یا بالا انتخاب کنید. بعد همینطور آنها را دنبال کنید و به طبقه پایین بپرید. رد خون را که دنبال کنید کمی جلوتر یک دشمن رانر پشتش به شماست آرام او را بگیرید و مخفیانه بکشید. دقت کنید کلیکرها را نمی‌توانید بدون Shiv بکشید و فقط دشمنانی که تازه بیمار شده‌اند یعنی رانرها را میشود به این سبک کشت. برگردید و دم در اتاق بعدی صبر کنید تا دشمن پشتش به شما شود و آرام او را بگیرید و کارش را بی‌صدا تمام کنید. در اینجا دو رانر و یک کلیکر باقی مانده است ولی پیشنهاد می‌کنم ابتدا کلک کلیکر را بکنید. به آنجایی که رانر اول را کشتید برگردید و به سمت راست به آرامی جلو بروید تا کلیکر را بببینید. یک بطری آماده کنید و به سر او پرت کنید تا گیج شود در اینجا می‌توانید با یک Shiv کارش را بسازید یا با شلیک گلوله به سرش او را بکشید. بعد دو رانر باقی مانده را با چوب و مشت بکشید و کارشان را بسازید تا جوئل تس و الی را صدا کند.

همه لوت‌های محیط مخصوصا بانداژ کوچک را بردارید به طبقه بالا بروید و تیر را از کنار جسد بردارید و با فشار E کمد جلوی در را بگیرید و کنار بزنید. وقتی تس و الی رد شدند صبر کنید تا تس چیزی جلوی در بگذارد بعد به اتاق بعدی بروید. در اتاق بعدی تمام آیتم‌ها را بردارید و بعد تس را دنبال کنید. همینطور مسیر را به سمت پایین ادامه دهید تا به یک چاله پر از آب برسید. از سمت چپ مسیر را ادامه دهید و به جلو بروید. همینطور مسیر را ادامه دهید تا به اتاقی برسید که یک کوکتل مولوتف کنار جسدی پیدا کنید. از پله‌ها که کمی بالا بروید جسد دیگری را پیدا می‌کنید که کنارش یک Artifact دیگر یعنی Firefly Map است. حال به سمت چپ بروید و با نیم خیز شدن وارد اتاق بعدی شوید. در اینجا سر و کله کلیکرها پیدا می‌شود در کمد سمت چپتان یک Shiv پیدا خواهید کرد. کنترل را فشار دهید تا بسیار آهسته حرکت کنید و به پشت کلیکر بروید و با shiv کارش را بسازید (یا Shiv را هدر ندهید و فقط آهسته از کنارش را رد شوید) بعد به سراغ رانر بروید و از پشت او را بگیرید و کارش را بسازید.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت اول

در همان جایی که رانر را کشتید، وارد اتاق باز رو به رویش شوید در آنجا یک کشو را می‌توانید باز کنید تا Artifact بعدی یعنی Note to Derek را پیدا کنید. (عدد 78-43-3 را به خاطر بسپارید.) از اتاق خارج شوید و کنترل را فشار دهید و به آرامی به سمت رانری که در آنطرف قرار دارد بروید. از پشت او را بگیرید و کارش را بسازید. به آرامی به وسط محیط بروید و به سمت چپ بروید در اینجا چندین کلیکر وجود دارد واقعا نمی‌توان همه آنها را کشت مگر اینکه بخواهید تمام مهماتتان را هدر دهید! در سمت چپ طرف دیگر پنجره یک کلیکر قرار دارد صبر کنید که به سمت راست برود و بعد به سمت دیگر بپرید. در اینجا دو مغازه وجود دارد مغازه سمت چپی چیزی ندارد ولی باید خود را به مغازه سمت راستی برسانید که یک گاو صندوق درونش است. به آرامی به سمت آنجا بروید وقتی آنجا بودید سریع کلیکر را بگیرید و مخفیانه بکشیدش بعد به سراغ گاو صندوق زیر پیشخوان بروید و به ترتیب اعدادی که قبلا پیدا کردید یعنی 78-43-3 را وارد کنید تا در گاو صندوق باز شود. درون گاو صندوق ۵۰ پیچ و آيتم‌های دیگر پیدا خواهید کرد. حال به سمت راست خود را برسانید، همیشه کنترل را فشار دهید به جایی می‌رسید که یک نبردبان و در سمت چپش یک کلیکر وجود دارد به سمت دیگر یک بطری پرت کنید تا کلیکر از آنجا دور شود بعد به سمت نبردبان برید و E را بزنید تا به تس کمک کنید تا بالا برود و نبردبان را بالا بیاورد، بعد از نبردبان بالا بروید.

برای خواندن ادامه راهنمایی به قسمت‌های بعدی یا منوی اصلی مراجعه کنید…

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است