راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت دوم

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت دوم

راهنمای قدم به قدم بازی The Last of us part 1 (منوی اصلی)

فصل سوم – بخش سوم (The Museum)

(موارد مخفی و قابل جمع‌آوری این بخش شامل یک Artifacts، یک میزکار، یک پلاک فایرفلای، یک در بسته و دو مکالمه اضافه است.)

بعد از اینکه از مترو خارج شدید، تس را دنبال کنید. او متوجه می‌شود که راه توسط یک کامیون مسدود شده است. از کامیون به چپ بروید و وارد ساختمان کنار خود شوید. در اینجا سه رانر وجود دارد. نیم‌خیز شوید و آهسته به پشت هریک بروید و بدون دردسر کارشان را بسازید. کشوی انتهای این ساختمان را باز کنید و آیتم را بردارید. یک جعبه قابل حمل در مرکز اتاق است آن را کنترل کنید و به سمت کامیون ببرید و کنارش بگذارید و با کمک آن روی کامیون رفته و به سمت دیگر بروید. پشتتان را نگاه کنید راهی به درون کامیون وجود دارد داخل شوید در سمت چپ Artifact دیگری به نام Medical Pamphlet را پیدا خواهید کرد. به جلو بروید و در کرکره‌ای را با فشار E باز کنید تا دموی کوتاهی آغاز شود.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت دوم

در درون اتاق یک میز کار قرار دارد که با کمک آن و آیتم‌های پیچ مانندی که تا به حال بدست آوردید می‌توانید سلاح‌های خود را ارتقا دهید. ابتدا از پشت وارد کامیون شوید و ۵ کپسول‌ (supplement) و آیتم‌های دیگر را بردارید. بعد به سراغ میز کار بروید و سلاح‌هایتان را تا جایی که می‌توانید ارتقا دهید. بعد وارد اتاق بعدی شوید، بسته به درجه سختی که انتخاب کردید مهمات مختلفی در اینجا وجود دارد. در اتاق اول تیر، در اتاق رو به رو یک آیتم وجود دارد بعد از در اتاق سمت چپ آیتم روی زمین را بردارید. بعد از برداشتن تمام آيتم‌ها از سطح سراشیبی بالا بروید. اگر از سمت چپ بالا بروید و مسیر باریک را تا انتها طی کنید تا پلاک فایرفلای۵ (به نام Kiper) را بیابید. (عکس بالا)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت دوم

حال وارد محیط موزه شوید. درون کمدی در کنار در آیتم پیدا خواهید کرد، حال همانجا نیم خیز شده و وارد اتاق بعدی شوید. در آنجا با زدن E تخته چوبی را کنار بزنید. بعد از دموی کوتاه از سمت راست وارد اتاق شوید. در اینجا سه کلیکر وجود دارد پس با فشار کنترل بسیار آهسته در محیط حرکت کنید تا متوجه محل شما نشوند. به سمت چپ بروید و وارد اتاق شوید روی پیشخوان آشپزخانه یک آیتم وجود دارد. در همان جا یک در وجود دارد که می‌توانید با Shiv آن را باز کنید. درون اتاق انواع تیر، آیتم، پیچ و ۱۰ کپسول پیدا خواهید کرد. حال مسیر را به سمت شمال غربی محیط ادامه دهید باید وارد در شوید. می‌توانید فقط از کنار سه کلیکر به آهستگی و مراقبت رد شوید و وارد در شوید. بعد از پله‌ها بالا بروید و وارد در بعدی شوید. در اینجا یک رانر در حال تقلا برای باز کردن دری دیده می‌شود از پشت او را بگیرید و بکشید و وارد اتاق شوید تا دموی بعدی آغاز شود. به سمت صدای الی بروید و با مشت‌هایتان و یا چوبی که حتما دارید رانرها را بزنید و الی را نجات دهید. سعی کنید از تیر استفاده نکنید لزومی به استفاده از تیر نیست و پشت سرهم مشت بزنید (با زدن F) تا همه رانرها به زمین بیفتند. وقتی همه رانرها به زمین افتادند حال می‌توانید کمی محیط را بگردید.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت دوم

در اینجا کنار پنجره بروید و با تس و الی مکالمه اضافه یا Optional Conversation انجام دهید. (دو مکالمه) قبل از اینکه تس وارد پنجره شود اینکار را انجام دهید و بعد با الی صحبت کنید. بعد داخل پنجره شوید و به سمت طبقه بالا بروید. در بالا یکی از تخته‌ها را بردارید و آن را سمت پشت‌بام رو به رو قرار دهید تا دمو آغاز شود.

فصل سوم – بخش چهارم (The Capitol Building)

(موارد مخفی و قابل جمع‌آوری این بخش شامل یک Artifacts و دو پلاک فایرفلای است.)

به دنبال تس و الی از پله‌ها پایین بروید. در پایین پله‌ها پشتتان را نگاه کنید یک جنازه می‌بینید که کنارش Artifactی به نام Firefly Orders قرار دارد، آن را بردارید. اگر مهماتتان کم است می‌توانید تیر نیز آنجا پیدا کنید. بعد جعبه متحرک را به سمت دری که بالایش نوار زرد قرار دارد ببرید و آن را آنجا بگذارید و به کمک جعبه به سمت دیگر بروید. مسیر را به دنبال تس به جلو بروید، درون آب باز مسیر را ادامه دهید به آلاچیق سنگی برسید، در وسط آن می‌توانید پلاک فایرفلای۶ (به نام Davidson) را بیابید. حال مسیر را به سمت ساختمان مرکزی و به دنبال تس ادامه دهید و وارد ساختمان شوید تا دموی بعدی آغاز شود.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت دوم

بعد از دمو شما و الی تنها می‌شوید. روی میز دو آیتم را بردارید، بعد از سمت چپ از پله‌ها بالا بروید. در طبقه بالا، مسیر را به سمت جلو ادامه دهید، کمی جلوتر از بالا می‌توانید جسدی آشنا روی زمین ببینید! مسیر سمت را ادامه دهید و به سرعت وارد اتاق شوید. دقت کنید از پشت سربازان در حال تعقیب شما هستند. پس اگر زیاد از حد معطل کنید به شما می‌رسند! در اتاق به سمت راست مسیر را ادامه دهید، در ساختمان دیگر در کنار جسدی یک سلاح جدید یعنی Rifle را پیدا خواهید کرد. وقتی وارد اتاق بعدی شوید تعداد سرباز جلوتر سر و کله‌شان پیدا می‌شود. در اینجا بسیار مراقب باشید، سعی کنید تا جایی که امکانش است از محیط و حالت مخفی استفاده کنید ولی اگر مجبور شدید حتما از سلاح‌تان برعلیه‌شان استفاده کنید. بعد از اینکه هر چهار دشمن را به شکل مخفیانه کشتید محیط را بگردید. در محیط ۵ کپسول پیدا خواهید کرد، بعد به سمت شمال محل رفته و از پله‌ها پایین بروید. یک چوب روی زمین پیدا خواهید کرد حتما آن را بردارید. به پایین بپرید در طبقه پایین کمی جلوتر باز سر و کله سربازان بیشتری پیدا می‌شود.

به سمت چپ بروید آیتم را از روی میز بردارید و از در سمت چپ داخل شوید. از اینجا باید بسیار مراقب باشید چراکه دشمنان زیادی وجود دارد تا جایی که می‌توانید به شکل مخفیانه از پشت دشمنان را بکشید ولی اگر گیر افتادید از چوب و سلاح‌هایتان برای کشتن آنها استفاده کنید. حتما پشت محیط مخفی شوید و غافلگیرکننده به سر دشمنان شلیک کنید تا کمترین مهمات را هدر بدهید. بعد از کشتن دشمنان تمام محیط را بگردید و لوت‌ها را بردارید بعد از در دیگر خارج شوید. (اینجا را نیز می‌توانید بدون کشتن کسی و به شکل مخفیانه رد کنید.) در سمت چپ در ورودی مترو را می‌بینید از پله‌ها پایین بروید و داخل مترو شوید.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل سوم (The Outskirts) قسمت دوم

همینطور که به سمت پایین می‌روید، صدای سربازان را از دور می‌شنوید. در داخل مترو به سمت جلو فرار کنید تا به جایی می‌رسید که دمو آغاز می‌شود. دو سرباز در اینجا حضور دارند آنها را به شکل مخفیانه بکشید بعد روی ریل بروید و ابتدا مسیر سمت راست را بروید در آنجا ۵ کپسول پیدا خواهید کرد. سمت دیگر مسیر را به سمت جلو ادامه دهید. جلوتر به دو واگن می‌رسید. داخل یکی شوید و از سمت دیگر وارد آب شوید. مشکل اینجا این است که الی نمی‌تواند شنا کند اما نگران نباشید او از پس خودش بر می‌آید! با زدن C می‌توانید زیر آب شنا کنید و خود را به سمت دیگر برسانید. در آنجا می‌بینید الی نیز به شما ملحق می‌شود. از آب بیرون بیایید الی یک چراغ قوه پیدا می‌کند و از کنار جسد می‌توانید Artifactی به نام Smuggler Note پیدا کنید. در سمت چپ جایی که جسد است داخل شوید و زیر آبی وارد اتاق شوید فقط مراقب میزان اکسیژن جوئل باشید. در آنجا انواع لوت مخصوصا پیچ پیدا خواهید کرد، در همین اتاق زیر آب پلاک فایرفلای۷ (به نام Jirang) پیدا خواهید کرد. در بالا روی آب در خشکی می‌توانید ۵ کپسول پیدا کنید.

بعد از برداشتن لوت‌ها به سمت دیگر شیرجه بزنید و به پیش الی برگردید. در سمت راست به درون آب برگردید، کمی جلوتر پالت چوبی را پیدا خواهید کرد آن را بردارید و نزدیک الی شوید تا رویش برود. در سمت دیگر یک نبردبان می‌بینید به آن سمت الی را برسانید تا او بتواند نبردبان را داخل آب بیندازد. حال از نبردبان بالا بروید و خود را به سمت دیگر و به پیش الی برسانید. در سمت دیگر روی صندلی کمک‌های اولیه را بردارید. اگر خونتان کم است می‌توانید از آن استفاده کنید. مسیر را ادامه دهید و از مترو خارج شوید تا دمو آغاز شود. این به معنی پایان این فصل است!

برای خواندن ادامه راهنمایی به قسمت‌های بعدی یا منوی اصلی مراجعه کنید…

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است