راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل پنجم (Pittsburgh) قسمت اول

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل پنجم (Pittsburgh) قسمت اول 

راهنمای قدم به قدم بازی The Last of us part 1 (منوی اصلی)

فصل پنجم- بخش اول (Alone and Forsaken)

(موارد مخفی و قابل جمع‌آوری این بخش شامل ده Artifacts، هفت مکالمه اضافه، یک میزکار، دو کمیک بوک، یک دفترچه راهنما و یک پلاک فایرفلای + دومین ابزار بازی برای ارتقای سلاح است.)

بعد از دمو، پشت سرهم F را بزنید تا شیشه به شما آسیب نرساند. بعد به سمت الی بروید و با زدن F مرد را بکشید. بعد از دموی کوتاه کنترل جوئل را در دست دارید و با چیزهایی که یاد گرفتید و سلاح‌هایی که دارید باید حساب تعداد زیادی دشمن که در جستجوی شما هستند را برسید. اولین کار پنهان شدن در پشت وسایل و گشتن محیط برای لوت‌های بیشتر است. وقتی دشمنان حواسشان نبود به پشتشان بروید و کارشان را بسازید. در همین اتاق چوب را از روی زمین بردارید. می‌توانید دشمنان را گروگان بگیرید و بعد به سمت سر دیگر دشمنان شلیک کنید تا کارشان را زودتر تمام کنید. در پشت پیشخوان و از کشو تیرها را بردارید. وقتی آخرین دشمن را کشتید جوئل الی را صدا می‌کند و می‌توانید با خیال راحت‌تر محیط اطراف را برای لوت‌های جا مانده بگردید. به Invntory بروید و قسمت Artifact را نگاهی بندازید (1) و Siphon Hose را ببینید. در بخش جدید Comic نیز می‌توانید Force Carrier را بخوانید. (1)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل پنجم (Pittsburgh) قسمت اول

به آن سمت خیابان بروید و وارد خانه شوید و از کشو و قفسه‌ها و کمدها اطراف لوت‌ها را بردارید. به اتاق کنار بروید و از کشو تیر و آیتم‌ها را بردارید. حال به پیش الی بروید، او جلوی دری کرکر‌های ایستاده است آنجا E را فشار دهید تا دموی کوتاهی شروع شود. بعد از دمو، به پیش الی بروید تا مکالمه اضافه (1) یا Optional Conversation این بخش را بشنوید. بعد از صحبت‌ها از سمت چپ آیتم‌های روی زمین را بردارید. روی قفسه Smoke Bomb به رنگ زرد وجود دارد آن را بردارید تا بتوانید در ادامه از این بمب‌ها نیز بسازید. در همان سمت می‌توانید در جعبه قرمز ابزار دوم را پیدا خواهید کرد. در سمت راست نوشته روی جعبه‌ها را بخوانید تا Artifact دیگری به نام Tourists Manifest را باز کنید. (2) در سمت راست آنجا یک سری کمد است آنها را باز کنید و آيتم‌ها و تیر را بردارید.

بعد از برداشتن تمام آیتم‌ها، وارد در شوید و از پله‌ها بالا بروید. در بالا وارد در شوید و بعد وارد در سمت راست شوید در آنجا کنار دشک تیر و ۵ کپسول و روی دشک دفترچه راهنمای Health Splinting را پیدا خواهید کرد که با خواندنش کمک‌های اولیه ۳۳ درصد بیشتر خونتان را پر می‌کند. اگر کمد درون این اتاق را باز کنید تیر و انواع آیتم بدست می‌آورید. از اتاق خارج شده و وارد اتاق سمت راست شوید. در آنجا روی دیوار Artifactی به نام Ambush Map را پیدا خواهید کرد. (3) روی زمین تیرهای تیرکمان را بردارید و بعد به سراغ میزکار بروید و تا می‌توانید سلاح‌هایتان را ارتقا دهید فکر خوبی است که برای Refile خود یک scope یا نشانه تهیه کنید.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل پنجم (Pittsburgh) قسمت اول

بعد از تمام ارتقاها وارد در دیگر شوید تا به محیط بیرون بروید، بعد از پله‌ها بالا بروید تا دموی کوتاهی آغاز شود. به پایین محیط بپرید، دقیقا در رو به روی محلی که پایین آمدید یک گلدان با ۵ کپسول درونش پیدا می‌کنید در پشتتان و کنارتان روی زمین نیز مقداری پیچ پیدا می‌کنید. بعد به سمت راست مسیر را ادامه دهید، درون اتوبوس بروید در انتهایش کتاب کمیک دوم Termination Shock را پیدا خواهید کرد. (2) جلوتر بروید الی جلوی جسدی می‌ایستد با او مکالمه اضافه (2) انجام دهید. کمی جلوتر در بین ماشین‌ها گروهی از دشمنان سر و کله‌شان پیدا می‌شود. از بین ماشین‌ها به آهستگی جلو بروید و احتیاج به کشتن آنها نیست فقط مخفی شوید و صبر کنید از آنجا دور شوند. در اینجا در سمت چپ اتوبوس حدود یک دقیقه صبر کنید تا الی کتاب جوک‌هایش را در بیاورد و مکالمه اضافه یا Optional Conversation با او انجام دهید. (3)

حال روی ماشین رفته و خود را به بالای اتوبوس برسانید و از سمت دیگر پایین بروید. در پایین در سمت راست نوشته‌ای روی دیوار است جلویش صبر کنید تا علامت Optional Conversation روی سر الی ظاهر شود با او صحبت کنید تا مکالمه اضافه این بخش را تجربه کنید. (4) به آن سمت سنگر بروید روی میز پیچ‌ها را بردارید. به پشتتان نگاه کنید روی زمین درون کانکس یک نوشته یعنی Artifactی به نام Lost Hill Note را پیدا خواهید کرد. (4) بعد از این مسیر را به سمت جلو بروید و با زدن E داخل شهر شوید. روی زمین حواستان باشد لوت‌های مختلفی وجود دارد مثلا در سمت چپ روی زمین، جلو نروید چند نفر مشغول صحبت هستند. صبر کنید صحبت‌هایشان تمام شود بعد حسابشان را یکی یکی به شکل مخفیانه برسید اگر کمی سخت است از تیرکمان برای کشتن‌شان استفاده کنید یادتان نرود تیرهایتان را بردارید. در همین منطقه اگر پشتتان روی دیوار را نگاه کنید یک Artifact به نام Traitors Flyer پیدا خواهید کرد، آن را بردارید و بخوانید. (5) داخل کتاب فروشی شوید. سعی نکنید دیده شوید پس مخفیانه تمام دشمنان طبقه اول را بکشید و بعد به طبقه دوم بروید و پاکسازی کنید. بعد از اینکه تمام دشمنان درون کتاب فروشی را از بین بردید الی دوباره می‌خواهد برایتان جوک بخواند E را بزنید تا مکالمه اضافه را گوش کنید. در آشپزخانه طبقه دوم تمام آيتم‌ها را بردارید. (5)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل پنجم (Pittsburgh) قسمت اول

در طبقه اول (شمال) در آشپزخانه کنار دستگاه قهوه ساز Artifactی به نام Abandon Zone Note را پیدا خواهید کرد. (6) (همان رو به رو میله آهنی را حتما بردارید.) در اینجا کشو را باز کنید و آيتم را بردارید به سمت دیگر بروید و روی قفسه‌ها پیچ‌ها را بردارید. و در سمت دیگر روی قفسه‌ها آیتم‌ها را بردارید. در طبقه اول به سمت راه پله‌های سمت راست بروید Artifactی به نام Applicant Checklist را در قفسه کتاب پیدا خواهید کرد. (7) در کوچه سمت چپ طبقه اول نیز کنار زباله‌ها یک  پلاک فایرفلای۱۱ (به نام Risk) پیدا خواهید کرد. بعد از اینکه تمام آيتم‌های هر دو طبقه را برداشتید. در نهایت به طبقه دوم بروید در کنار آشپزخانه یک در بسته است که باید با Shiv آن را باز کنید. درون اتاق انواع و اقسام آیتم‌ها از پیچ، کپسول، تیر و.. وجود دارد. همینطور روی میز می‌توانید Artifactی به نام Lost Areas Map را بدست بیاورید. (یک میله آهنی نیز درون اتاق است.) (8)

در سمت دیگر آشپزخانه یک در باز است، داخل راهرویش شوید و از پله‌های انتهای پایین بروید. در پایین الی در مورد جناز‌ه‌ها صحبت می‌کند. داخل کوچه سمت چپ شوید و از پله‌ها بالا بروید و بعد پایین بپرید. در پایین در بین زباله‌ها می‌توانید ۵ کپسول پیدا کنید. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا دمو آغاز شود. به سمت راست بروید تا جلوی مغازه‌ی Laron’s الی بایستد و مکالمه اضافه با او انجام دهید. (6) در همین جا چند ثانیه صبر کنید تا الی برای بار سوم برایتان جوک تعریف کند و این بخش از مکالمه اضافه نیز تکمیل شود. (7) جلوتر همانجایی که دمو آغاز شد سمت چپش یک در وجود دارد که ضربدر قرمزی رویش است، سعی کنید داخلش شوید ولی نمی‌توانید پس با کمک یک Shiv آن را باز کنید. روی مبل Mother’s Note را می‌توانید بردارید و بخوانید (9) در همین اتاق دو تیر روی سیبل وجود دارد. بعد در اتاق دیگر انواع آیتم‌ها، پیچ، تیرها و … را بردارید و بعد از در خارج شوید و به سمت چپ مسیر را جلو بروید و داخل آب شوید.

جلوتر درون آب یک پالت چوبی وجود دارد آن را بگیرید و به همراه آن سمت الی شنا کنید. وقتی الی روی آن بود، آن را به سمت اتوبوس شناور در آب ببرید. بدین ترتیب او می‌تواند روی اتوبوس رفته و از تخته چوبی برای رفتن به سمت دیگر استفاده کند. به پشت محلی که الی ایستاده بروید تا وارد کافه شاپی متروکه برسید. در آنجا کمدها را باز کنید و آیتم‌ها را بردارید. به سمت شمال جایی که از پله‌هایش وارد کافی شاپ شدید نگاه کنید بعد از آب‌ها یک پله‌کان می‌بینید به آن سمت شنا کنید و از پله‌ها بالا بروید. به انتهای اتاق بروید، آیتم‌ها و ۵ کپسول را بردارید، بعد به سمت نوشته روی پیشخوان بروید و Stash Note را مطالعه کنید. (10) حال به پیش الی برگردید و از روی ماشین‌های درون آب به سمت ساختمان آنطرف خیابان (هتل) بروید.

فصل پنجم- بخش دوم (Hotel Lobby)

(موارد مخفی و قابل جمع‌آوری این بخش شامل دو Artifacts، چهار مکالمه اضافه، یک میزکار، یک کمیک بوک، یک گاو صندوق، دو دفترچه راهنما و یک پلاک فایرفلای است.)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل پنجم (Pittsburgh) قسمت اول

از طریق پنجره وارد هتل شوید. سمت راست روی پیشخوان هتل ۵ کپسول را بردارید، بعد داخل اتاق شوید تا گاو صندوق را ببینید. محل این گاو صندوق را یادتان باشد بعدا برای باز کردنش باز خواهیم گشت. به سمت دیگر هتل که بروید یک بار وجود دارد که یک دستگاه قهوه ساز درونش قرار دارد. با زدن E مکالمه اضافه‌ای در این مورد انجام می‌دهید. (1) در اینجا یک نبردبان دقیقا پشتتان است، آن را بردارید و به سمت رو به رویتان که در بالایش آسانسوری معلوم است بروید و در آنجا بگذارید تا بتوانید به طبقه بالا دسترسی پیدا کنید. بعد از اینکه از نبردبان بالا آمدید کمی جلوی آسانسورها صبر کنید تا باز الی برایتان جک بخواند و این بخش از مکالمه اضافه کامل شود. (2) از راه باریک به سمت راست طبقه دوم بروید تا به یک چمدان برسید درونش می‌توانید Note to Staff را پیدا کنید، آن را بخوانید تا رمز گاو صندوق یعنی 56-10-22 را بدست بیاورید. (1) به پیش گاو صندوق برگردید و با کد آن را باز کنید. درون گاوصندوق علاوه بر آیتم، ۵۰ پیچ و تیر، دفترچه راهنمای Shiv Reinforcement وجود دارد. (1) با گرفتن دفترچه می‌توانید استفاده بیشتری از هر Shiv خود داشته باشید و بازی برایتان در آینده راحت‌تر می‌شود. (اکنون هر Shiv با سه بار استفاده از بین می‌رود)

به بالای نبردبان برگردید و از طریق پله‌ها به بالا بروید. در بالا داخل پنجره شوید تا صدای دشمنان را از دور بشنوید، در اینجا سریع نیم‌خیز شوید. در اتاق سمت چپ دو نفر در حال صحبت هستند، بعد از صحبت‌ها و جدا شدن دو نفر داخل شوید و مرد را خفه کنید و از کشو آیتم‌ها را بردارید. باز به بیرون بروید و وارد پنجره دیگر شوید کمی جلوتر سمت چپ یک مرد تنها میابید صبر کنید حواسش پرت شود و از پشت او را بکشید. وارد راهرو شوید و به آرامی جلو بروید، وارد اولین اتاق سمت راست شوید و آیتم‌ها را از کنار تلوزیون بردارید. مراقب باشید در اتاق کناری یک دشمن ایستاده، به آرامی داخل شوید و سریع او را بگیرید و کارش را بسازید. مسیر مستقیم را ادامه دهید تا به جایی برسید که یک مرد ناگهان ظاهر می‌شود، قبل از اینکه سر و صدا کند او را بگیرید و خفه‌اش کنید. مسیر را برگردید و وارد راهرویی شوید که به سمت شمال می‌رود. وارد اولین اتاق سمت راست یعنی اتاق ۲۰۶ شوید و مردی که آنجا ایستاده را مخفیانه بکشید. این طبقه به طور کامل از دشمن پاک شد حال می‌توانید اتاق‌ها را برای آیتم‌های اضافی بگردید.

از در باز اتاق ۲۰۴ وارد شوید و سمت راست حیاط را برای آیتم‌های اضافه جستجو کنید. مسیر را برگردید و بعد به سمت چپ بروید و وارد راهرو شوید تا به راه پله برسید. از پله‌ها بالا بروید و وارد طبقه بعدی شوید. مراقب باشید وقتی تا وسط راهرو بروید دشمنان بیشتر سر و کله‌شان پیدا می‌شود. به آرامی وارد راهروی سمت چپ شوید و پیش بروید. وارد اولین اتاق سمت راست شوید و وارد اتاق بعدی شده و دشمن را از پشت بگیرید و خفه کنید. از اتاق بیرون بروید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا به راهرویی بزرگتر با چندین اتاق باز برسید. به سمت راست بروید و وارد اتاق ۳۰۴ شوید. سریع دشمنی که درون اتاق است را بکشید و نگذارید سر و صدا کند. درون همین اتاق در حمام چند جنازه وجود دارد اگر جلویش بایستید الی با شما یک مکالمه اضافه یا Optional Conversation انجام می‌دهد. (3) کشوی همین اتاق را باز کنید تا ۵ کپسول بدست بیاورید. از سوراخ دیوار با آن سمت بروید و در آن اتاق‌ها آیتم‌ها مخصوصا ده پیچ را بردارید.

به راهروی اصلی برگردید و وارد اتاق ۳۰۵ شوید. در اینجا باید بسیار مراقب باشید وارد دستشویی سمت راست شوید و وقتی دشمن داخل آن شد او را بگیرید و خفه کنید. وارد اتاق بعدی شوید کشوی جلوی تخت را باز کنید و پیچ‌ها را بردارید. وارد حیاط سمت راست شوید و از پنجره داخل شده و سریع مرد را خفه کنید. اگر سر و صدا کنید تمام دشمنان به سمتتان می‌آیند اینجا محل خوبی است که همه دشمنان باقی مانده را غافلگیر کرده و بکشید. بعد از اینکه از شر تمام دشمنان این طبقه راحت‌ شدید، از اتاق خارج شوید و به سمت چپ بروید. روی دیوار علامت پله‌ را خواهید دید کمی جلوتر از پله‌ها بالا بروید. قبل از هر چیز در این طبقه در سمت چپ آیتم‌ها را از درون کیف بردارید. بعد به سمت آسانسور نیمه باز بروید و E را فشار دهید. داخل آسانسور شوید و از نبردبان بالا بروید. از گوشه به سمت آسانسور دیگر بروید و به پایین بپرید. برای الی قلاب بگیرید تا وارد طبقه بالاتر شود، در اینجا دمو آغاز می‌شود و جوئل به پایین سقوط می‌کند.

در آب مسیر را به سمت جلو بعد راست بروید، از کمد رد شوید و وارد اتاق شوید در اینجا می‌توانید به زیر آب شیرجه بزنید، فقط مراقب اکسیژن‌تان باشید. به طبقه پایین شیرجه بزنید و مسیر را به سمت پایین بروید و از آنجا به اتاق دیگر شنا کنید و از آب بیرون بیایید. در اینجا روی تابلو West Tower B1 را مشاهده خواهید کرد. وارد در سمت راست شوید و آيتم‌ها مخصوصا Shiv و پیچ‌ها روی قفسه را بردارید. به وسط آب جای پر عمق برگردید و به زیر آب شیرجه بزنید و به سمت جلو شنا کنید و بعد به سمت راست بروید، بعد بالا و به سطح آب بازگردید. به سمت جلو بروید و وارد اتاق‌های بعدی شوید. جلوتر باید بنشینید و از زیر آوار به جلو بروید. یک سری موش به یکباره وارد آب می‌شوند… وارد اتاق راست شوید اگر چراغ قوه خاموش شد با زدن دکمه آن را روشن کنید. چسب را از روی قفسه بردارید و وارد اتاق سمت چپی شوید. روی قفسه سمت چپ آیتم‌ها را بردارید. به سمت همان سر بالایی که موش‌ها از آن پایین آمدند بروید و بعد به سمت راست بپیچید، وارد اتاق شوید. در قفسه‌های سمت راست پیچ‌ها را بردارید. جلوتر به سمت راست بروید و وارد راهرو و بعد اتاق شوید. در اینجا Artifactی به نام Hotel Keycard را روی میز پیدا خواهید کرد. (2)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل پنجم (Pittsburgh) قسمت اول

حال موجودات عجیبی به نام استاکر را در محیط حس می‌کنید که در حال اینور و آنور رفتن است! شاتگان و دیگر سلاح‌هایتان را آماده کنید تا اگر نزدیک‌تان شدند سریع کارشان را بسازید. همینطور اگر میله یا چوب دارید نیز می‌توانید از نزدیک به آنها ضربه بزنید ولی اگر چندتایی هجوم آورند حتما از شاتگان استفاده کنید. به سمت دیگر این طبقه بروید تا به در آبی‌ای برسید، از Hotel Keycard استفاده کنید ولی برق قطع است و نمی‌توانید در را باز کنید. در طبقه پایین یک ژنراتور پیدا خواهید کرد. به آنجا بروید و آن را به کار بیندازید. سه بار در نقطه شروع E یا دکمه مشخص شده را بزنید تا ژنراتور به کار بیفتد. سر و صدای ژنراتور باعث می‌شود یک Bloater به این سمت کشیده شود. حتما از کوکتول و تیر تفنگ‌هایی مثل شاتگان و Refile در مقابل او استفاده کنید و هیچ وقت نزدیکش نمانید و فقط فرار کنید. گروهی از استاکرها نیز به این درگیری اضافه می‌شوند که استرس را بیشتر کنند! در اینجا باید هرچه دارید بگذارید تا فقط زنده بمانید و نگذارید دشمنان به شما نزدیک شوند. از محیط استفاده کنید و به اطراف فرار کنید و نگذارید دشمنان محاصرتان کنند. بعد از کشتن Bloater و استاکرها به سمت در آبی بروید و از Hotel Keycard استفاده کنید تا در باز شود.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل پنجم (Pittsburgh) قسمت اول

از پله‌ها بالا بروید و وارد در آبی شوید. در اتاق اول تیر را بردارید، در اتاق دوم روی میز کپسول و پیچ‌ها را بردارید و بعد به سمت میزکار بروید. تا جایی که می‌توانید سلاح‌هایتان را ارتقا دهید. بعد از اتاق خارج شده و وارد در انتهای راهرو شوید. بلافاصله صدای کلیکر می‌شنوید پس سریع نیم‌خیز شوید. اما مشکل شما کلیکر نیست بلکه انسان‌ها در محیط حضور دارند. یک مرد کمی جلوتر از شماست صبر کنید وقتی به سمت دیگر نگاه می‌کرد به پشتش بروید و خفه‌اش کنید در اتاق سمت چپ یک سری پیچ پیدا خواهید کرد. جلوتر سه دشمن دیگر وجود دارد اگر دقت کنید می‌توانید همه را مخفیانه بکشید. در اتاق انتهایی در سمت راست یک سری پیچ پیدا خواهید کرد. در سمت چپ نبردبان را بردارید و در محلی که پارچه قرمز در بالا است قرار دهید و از نبردبان بالا بروید، در بالا شخصی شما را غافلگیر می‌کند و سعی در خفه کردن شما دارد. پشت سرهم F یا مثلث را بزنید تا دمو آغاز شود.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل پنجم (Pittsburgh) قسمت اول

بعد از دمو، از نبردبان بالا بروید و وارد طبقه بعدی شوید. به سمت اتاق سمت چپ بروید و از لبه سمت راست به سمت دیگر اتاق بروید. روی میز پیچ‌ها را بردارید. در یک میز دیگر کتاب کمیک سوم Accretion را پیدا خواهید کرد. پشت پیشخوان آیتم‌ها را بردارید و بعد به پیش الی برگردید. مسیر مستقیم را بروید، از پله‌ها پایین رفته و به طبقه پایین بپرید. جلوتر وارد دستشویی سمت چپ شوید. روبه رویتان یک دستشویی بزرگتر است که درش باز است روی زمین سمت چپ یک پلاک فایرفلای۱۲ (به نام Reed) پیدا خواهید کرد. به بیرون بروید و راهرو را ادامه دهید تا به یک دفترچه روی میز برسید، دفترچه راهنمای Melee Knots را بردارید. (2) این دفترچه باعث می‌شود که سلاح نزدیک‌زن ارتقا یافتمان بیشتر دوام بیاورد. از میزها به سمت دیگر بروید و وارد در باز شوید. ابتدا در اتاق به سمت راست بروید و جلوی نقاشی بایستید تا با الی مکالمه اضافه یا Optional Conversation انجام دهید. (سه بار علامت ظاهر می‌شود) (4) آیتم‌ها و پیچ‌های این بخش را از روی زمین و میزها بردارید و بعد به سمت پیانوی آن سمت اتاق بروید. پیانو را به سمت دیوار هل دهید و از آن بالا بروید، در بالا به سمت راست بروید. اگر به سمت دیگر بروید روی زمین پیچ و چسب قرار دارد. بعد وارد در شوید و به سمت دیگر بروید تا دمو آغاز شود.

برای خواندن ادامه راهنمایی به قسمت‌های بعدی یا منوی اصلی مراجعه کنید…

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است