راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل اول (Hometown)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل اول (Hometown)

راهنمای قدم به قدم بازی The Last of us part 1 (منوی اصلی)

بعد از دیدن دمو کنترل سارا را در دست دارید. در اتاق اول می‌توانید دفترچه روی میز سمت چپ را بخوانید یا با تلفن کنار تخت تعامل کنید. در را باز کنید و وارد راهرو شوید. اتاق روبه رویتان دستشویی است، درون آنجا می‌توانید روزنامه را مطالعه کنید. مسیر را ادامه دهید و وارد اتاق انتهای راهرو شوید. در آنجا می‌توانید تلوزیون و اتفاقاتی که در حال وقوع هستند را مشاهده کنید. از پنجره می‌توانید دو آتش بزرگ را ببینید. چیز خاص دیگری درون اتاق نیست. از اینجا خارج شده و از پله‌ها پایین بروید. در پایین از پشت پنجره می‌توانید کمی هیاهوی بیرون را مشاهده کنید. به سمت آشپزخانه بروید. در آنجا می‌توانید نوشته روی یخچال را بخوانید. بعد موبایل روی پیشخوان را بررسی کنید. بعد به سمت چپ مسیر را ادامه دهید وارد در باز شوید تا جوئل را ملاقات کنید و دمو آغاز شود.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل اول (Hometown)

بعد از دمو سوار ماشین هستید، کار خاصی نباید بکنید و فقط می‌توانید در حین حرکت محیط اطراف را دید بزنید و به صحبت‌ها گوش کنید. با کلیک راست می‌توانید کمی زوم کنید تا محیط را بهتر ببینید.

بعد از تصادف کنترل جوئل را در دست دارید. با فشار پشت سرهم F شیشه را بشکنید و از ماشین خارج شوید. بعد از صحبت‌ها به سمت پایین جاده مسیر را ادامه دهید، بعد مسیر سمت راست را بروید و دنبال تامی که با لباس قرمز مشخص است حرکت کنید. اگر به سمت چپ بروید گیر زامبی‌ای می‌افتید. اگر سریع حرکت نکنید از پشت زامبی‌ها شما را گیر می‌اندازند. جلوتر انفجاری رخ می‌دهد و باید وارد کوچه باریک سمت چپ‌تان شوید. همینطور به دنبال تامی بروید، فقط مراقب زامبی‌ها که کمی جلوتر به شما حمله می‌کند باشید. همینطور مسیر را ادامه دهید تا وارد ساختمان شده تا دمو آغاز شود. بعد از دمو از پله‌ها پایین بروید و مسیر مستقیم را ادامه دهید و وارد سر پایینی شوید و مسیر خاکی را به سمت پایین ادامه دهید، باید به سرعت به جلو بروید در غیر این صورت زامبی‌ای از پشت شما را غافلگیر می‌کند. وقتی به سربالایی رسیدید دمو آغاز می‌شود. بعد از پایان دموی تلخ فصل اول بازی به پایان رسیده و بازی به شکل جدی به نوعی آغاز می‌شود.

برای خواندن ادامه راهنمایی به قسمت‌های بعدی یا منوی اصلی مراجعه کنید…

دیدگاه ها بسته شده است