راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل دهم (Bus Depot)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل دهم (Bus Depot)

راهنمای قدم به قدم بازی The Last of us part 1 (منوی اصلی)

فصل دهم- بخش اول (Highway Exit)

(موارد مخفی و قابل جمع‌آوری این فصل شامل چهار Artifacts، دو پلاک فایرفلای، یک کمیک بوک، یک میزکار و شش مکالمه اضافه + پنجمین ابزار برای ارتقای سلاح‌ها است.)

بعد از دمو، بعد از صحبت‌های جوئل با الی علامت مکالمه اضافه روی سر الی ظاهر می‌شود E را بزنید تا مکالمه اضافه را با او تجربه کنید. همینطور به سمت جلو مسیر را ادامه دهید تا به یک آر-وی برسید که درش باز است، درون آر-وی آیتم‌ها و ۵ کپسول و مقداری پیچ را بردارید و همینطور روی سینک Family Photograph که یکی از Artifactهای بازی است را بردارید. از ماشین خارج شوید و جلوتر رو به روی اتوبوس با الی مکالمه اضافه انجام دهید و الی خوابش را برایتان تعریف کند. بعد تا انتهای خیابان به سمت جلو بروید، وقتی به پل تخریب شده رسیدید به سمت چپ بروید و در کنار بشکه ساختمانی نارنجی روی زمین پلاک فایرفلای۲۷ (به نام Perich) را بردارید. مسیر را به سمت راست بروید و از ماشین‌ها بالا بروید و خود را به بالای اتوبوس برسانید و از آنجا وارد ایستگاه شوید.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل دهم (Bus Depot)

وارد ساختمان شوید و از پله‌های سمت چپ پایین بروید، در آنجا کمی جلوتر درون یک کیف مسافرتی‌ باز نوشته Note to Wife را بدست می‌آورید، آن را بردارید و بخوانید، در اطراف اینجا نیز آیتم‌ها را بردارید. به عقبتان اگر نگاه کنید الی را می‌بینید که خسته نشسته است به سمت او بروید تا علامت مکالمه اضافه روی سرش ظاهر شود و با او صحبت کنید. در سمت راست محیط درون کمدی باز مقداری پیچ پیدا می‌کنید. جلوتر نیز ۱۰ کپسول درون کمد باز دیگری وجود دارد. آیتم خاص دیگری در این طبقه وجود ندارد، پس به سمت نبردبانی که در بالای محیط است بروید و با زدن E در مورد آن با الی صحبت کنید و بعد قلاب بگیرید تا الی نبردبان را به پایین بیندازد.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل دهم (Bus Depot)

دوبار باید اینکار را بکنید چون حواس الی پرت است! بعد از اینکه به طبقه بالا رفتید، الی را دنبال کنید تا به زرافه برسید و روی آن E بزنید تا یک مکالمه اضافه با الی تجربه کنید. باز الی را دنبال کنید تا به طبقه بالا بروید و باز یک مکالمه اضافه دیگر با الی انجام دهید و دموی کوتاهی ببینید.

بعد از دمو تا جایی که دوست دارید از منظره لذت ببرید و بعد به پشتتان نگاه کنید و وارد دری که در اینجاست شوید تا دموی کوتاه بعدی آغاز شود. بعد از دمو از پله‌ها پایین بروید تا به طبقه پایین برسید. در اینجا به سمت راست بروید و وارد دستشویی مردانه شوید تا در انتهای اینجا روی زمین کمیک بوک دوازدهم Precipate را پیدا کنید. در بیرون روی زمین آیتم‌ها را بردارید و به سمت جلو مسیر را ادامه دهید تا از این ساختمان خارج شوید و وارد محیط باز شوید. در سمت چپ به سمت اولین چادر بروید، در سمت چپ پشت سطل زباله پیچ‌ها را بردارید، در چادر آیتم‌ها را بردارید. بعد وارد چادر بزرگ وسطی شوید، در آنجا روی میز پنجمین ابزار برای ارتقای سلاح‌ها را پیدا می‌کنید. در انتهای چادر ۱۰ کپسول وجود دارد آنها را بردارید.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل دهم (Bus Depot)

جلوتر که بروید روی نور افکن می‌توانید پلاک فایرفلای۲۸ (به نام Natalie Hoo) را ببینید (عکس بالا)، با شلیک گلوله یا پرتاب چیزی آن را پایین بیندازید و بردارید. در سمت راست یک چادر باز دیگر وجود دارد که درونش یک میزکار، یک سری آیتم، تیر، پیچ و Artifactی به نام Salt Lake QZ Map را پیدا می‌کنید. آیتم‌ها را بردارید و تا جایی که می‌توانید سلاح‌های خود را ارتقا دهید بعد به سمت راست بروید و وارد در باز اتوبوس شوید. اما قبل از اینکه داخل شوید الی صدایتان می‌کند برگردید و با او مکالمه اضافه انجام دهید و با زدن E یک Artifact جدید به نام Joel and Sarah Photo بدست می‌آورید. (بعد به بخش Artifact بروید و آن را باز کنید.) وارد اتوبوس شوید و از سمت دیگر خارج شوید.

فصل دهم- بخش دوم (Underground Tunnel)

(موارد مخفی و قابل جمع‌آوری این فصل شامل یک پلاک فایرفلای، یک کمیک بوک، یک دفترچه راهنما، یک میزکار و یک در بسته است.)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل دهم (Bus Depot)

جلوتر اتوبوس دیگری میبینید در سمت دیگرش روی زمین پلاک فایرفلای۲۹ (به نام Nicole Hoo) را پیدا می‌کنید. از سر پایینی پایین بروید و از موانع بگذرید و به سمت دیگر بروید. در اینجا وارد تونل زیرزمینی می‌شویم، به سمت جلو مسیر را ادامه دهید تا به گروهی از رانرها و کلیکرها برسید. در اینجا تا جایی که می‌توانید باید مخفیانه پیش بروید چون در بین این دشمنان bloater نیز وجود دارد. پس بهتر است مخفیانه پیش بروید و کاری با bloater نداشته باشید تا همه دشمنان گروهی به سرتان نریزند. حتما کنترل را فشار دهید و حرکت کنید تا کمترین سر و صدا را ایجاد کنید. کمی مسیر را جلو بروید تا رانری را کنار ماشینی ببینید سریع او را مخفیانه خفه کنید. در سمت راست کنار ون نیز یک رانر دیگر وجود دارد سریع کارش را بسازید. جلوتر دو کلیکر است یکی جایی ایستاده و یکی تکان می‌خورد آهسته از کنارشان بگذرید یا اگر به مشکل خوردید آن کلیکر متحرک را مخفیانه با Shiv بکشید. (حتما تا اینجا باید Shiv Master در بخش توانایی‌ها را ماکس کرده باشید.) در اینجا دو کلیکر و یک رانر وجود دارد باید هر سه را بکشید بهتر است با شلیک تیرکمان از شر رانر خلاص شوید و بعد از پشت دو کلیکر را با Shiv بکشید. جلوتر به یک کامیون می‌رسید که جلوترش دو bloater و تعداد زیادی دشمن وجود دارد! در اینجا در بالای کامیون دفترچه راهنمای Bomb Shrapnel را پیدا خواهید کرد، با خواندن این دفترچه میزان شعاع بمب‌های میخی بیشتر می‌شود. به عقب بروید در سمت راست یک در باز وجود دارد داخل آن شوید و روی زمین آیتم‌ها و پیچ‌ها را بردارید. در سمت چپ داخل راهرو شوید و آهسته سه رانر را مخفیانه بکشید.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل دهم (Bus Depot)

تا اینجای کار مخفیانه پیش رفتیم و اکثرا دشمنان را کشتیم ولی جلوتر دو bloater وجود دارد. باز پیشنهاد ما این است که به شکل مخفیانه دیگر دشمنان محیط را بکشید و تا جایی که می‌توانید مخفی بمانید تا باز مهمات کمتری هدر بدهید. وقتی تعداد دشمنان کمتر شد در اینجا چند سنگ وجود دارد یکی از آنها را بردارید و به سمت دیگری بفرستید تا دو bloater و کلیکر به سمت دیگر بروند به سمت جلو بروید تا به کامیونی برسید که راه را مسدود کرده با زدن E برای الی قلاب بگیرید تا او برایتان جعبه‌ای پایین پرت کند سریع از جعبه بالا بروید و به سمت دیگر بروید تا این بخش مرگبار را پشت سر بگذارید.  از سمت چپ به سمت جلو بروید تا جایی برسید که مسیر مسدود شده است.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل دهم (Bus Depot)

به زیر آب بروید و از سمت دیگر خارج شوید. بعد به بالا بروید، در بالا به سمت راست بپیچید به بالا بروید و تا انتها ادامه دهید تا کمیک سیزدهم Catalysis را پیدا کنید. بعد نبردبان را از سمت دیگر بردارید و جلوی الی پایین بگذارید. به دنبال الی به سمت دیگر بروید و در آنجا از کنار اسکلت مهمات را بردارید. در بخش زرد E بزنید تا الی به سمت دیگر برود و در را برایتان باز کند. در اینجا یک کلیکر به الی حمله می‌کند با شلیک گلوله آن را از پا در بیاورید و الی را نجات دهید. داخل شوید و آيتم‌ها را بردارید، در اینجا یک میزکار قرار دارد که در اصل آخرین میزکار بازی است پس تاجایی که می‌شود سلاح‌ها را ارتقا دهید. بقیه‌اش را می‌توانید برای New game + بگذارید.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل دهم (Bus Depot)

از در خارج شوید و به سمت راست بروید یک در بسته در اینجاست که با Shiv می‌توانید آن را باز کنید. وارد شوید و پیچ، کپسول، مهمات و آیتم‌ها را بردارید. بعد مسیر را ادامه دهید تا به آب برسید. داخل آب شوید و در زیر آب وارد دریچه باز شوید، به سرعت به جلو شنا کنید و مسیر را ادامه دهید تا وارد اتاق بعدی شوید و قبل از اینکه اکسیژن‌تان تمام شود به سطح آب برگردید. از سکو بالا بروید و مسیر را ادامه دهید تا به اتاق بعدی برسید، از کنار لوله‌ها بگذرید تا به پالت چوبی برسید و آن را به داخل آب بیندازید. به پایین برگردید و پالت را به پیش الی ببرید تا روی آن بپرید و بعد او را به سمت دیگر ببرید، وقتی الی به سمت دیگر رفت صبر کنید تا نبردبان را پایین بیندازد و از آن بالا بروید تا در صحنه‌ای نبردبان بشکند. نبردبان را بردارید به سمت دیگر بروید و جلو در بگذارید و از آن بالا بروید. بعد نبردبان را بردارید به سمت دیگر بروید و پایین بیندازید. به پایین بروید و از نبردبان به عنوان پل استفاده کنید و به سمت دیگر بروید. از پله‌ها بالا بروید حال به سمت جلو بروید و با Space موانع را پرید و پیش بروید. همینطور جلو بروید تا به اتوبوس برسید در اینجا جوئل به داخل آب میفتد و باید دکمه‌های مشخص شده را بزنید تا خود را نجات دهید. همینطور دکمه‌زنی کنید تا در سکانسی الی به داخل آب سقوط کند، از اتوبوس خارج شوید تا جلوتر او را در آب پیدا کنید او را به بیرون آب ببرید تا دمو آغاز شده و این فصل به پایان برسد.

برای خواندن ادامه راهنمایی به قسمت‌های بعدی یا منوی اصلی مراجعه کنید…

دیدگاه ها بسته شده است