راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل ششم (The Suburbs)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل ششم (The Suburbs)

راهنمای قدم به قدم بازی The Last of us part 1 (منوی اصلی)

فصل ششم- بخش اول (The Sewers)

(موارد مخفی و قابل جمع‌آوری این بخش شامل شش Artifacts، سه پلاک فایرفلای، یک کمیک بوک و یک دفترچه راهنما + سومین ابزار برای ارتقای سلاح‌ها است.)

بعد از دمو، به جایی که به دنبال هنری بروید به سمت راست و کشتی به گل نشسته بروید. جلوتر در سمت راست درون قایق شکسته آيتم را بردارید. همینطور به سمت کشتی بروید. وارد کابین موجود در کشتی شوید و آیتم‌ها را از روی زمین بردارید، همینطور کمیک پنجم یعنی Antiparticles را نیز پیدا خواهید کرد. همینطور نوشته Boat Note نیز در این کابین وجود دارد، آن را بردارید و بخوانید. (1) حال وارد سوراخ کشتی شوید تا پلاک فایرفلای۱۴ (به نام Scheffler) را بدست بیاورید. (1) جلوتر خبری نیست (درجه سختی پایین‌تر تیر درون قایق پیدا خواهید کرد.) پس برگردید و به سم و هنری ملحق شوید.  به پیش هنری بروید و با زدن E دریچه را باز کنید، داخل دریچه شوید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل ششم (The Suburbs)

جلوتر در سمت راست یک سوراخ می‌بینید که آب از درونش بیرون می‌آید. (عکس بالا) به درون سوراخ بروید و از سمت دیگر بیرون بیایید. درون آب در سمت چپ پیچ‌ها را بردارید. در اینجا اگر دقت کنید در دست یک اسکلت پلاک فایرفلای۱۵ (به نام Righetti) را پیدا خواهید کرد. (2) جلوتر در دوراهی به سمت راست بروید تا به یک در بسته برسید، در سمت چپ یک دریچه است، آن را باز کنید تا الی داخل شود و بتواند در را برایتان باز کند. روی میز ۵۰ پیچ و نوشته Sewers Note وجود دارد. آیتم‌های دیگر مخصوصا ۵ کپسول‌ را از روی قفسه‌ها بردارید. جلوتر مسیر مسدود است پس به پیش هنری و سم برگردید و به دنبال آنها به جلو بروید تا به یک محیط بازتر برسید. به درون آب بپرید و به سمت درخت و لاشه ماشینی که وجود دارد شنا کنید. در زیر آب کنار لاشه ماشین می‌توانید پلاک فایرفلای۱۶ (به نام Fuentes) را پیدا کنید. (3) هنری اهرم را امتحان می‌کند اما آن به درستی کار نمی‌کند، به زیر آب بروید و در سمت راست درب فولادی لوله فلزی در چرخ دنده گیر کرده با زدن E آن را آزاد کنید تا هنری بتواند دروازه را باز کند. به سمت جلو شنا کند و از نبردبان بالا رفته و با زدن E پالت چوبی را به پایین بیندازید. قبل از اینکه به پایین بروید وارد در اتاقی که اینجاست شوید ولی مراقب باشید دو کلیکر درون اتاق ایستاده‌اند! با فشار کنترل از کنار آنها بگذرید و به انتهای اتاق بروید، آیتم‌ها را بردارید و نوشته Trading Note را از روی زمین بردارید و بخوانید. (2) از اتاق خارج شوید و به پایین برگردید و پالت را به سمت هنری، بیل و الی ببرید تا الی سوار شود. او را به سمت دیگر ببرید تا ژنراتور را روشن کند و هنری و سم بتوانند به سمت دیگر بروند حال دست هنری را بگیرید و به بالا بروید.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل ششم (The Suburbs)

به سمت جلو بروید و وارد اولین اتاق سمت چپ شوید، درون اتاق آيتم‌ها و ۵ کپسول‌ را از روی قفسه‌ها بردارید. بعد از روی زمین سومین ابزار لازم برای ارتقاهای سلاح‌ها را پیدا خواهید کرد. مسیر را به سمت جلو بروید تا به در بزرگ برسید و به همراه بقیه واردش شوید. مسیر را جلو بروید و از مانع بگذرید، بلافاصله در سمت چپتان یک سلاح جدید یعنی sawn-off shotgun پیدا خواهید کرد. (3) جلوتر روی قفسه‌ها دفترچه راهنمای Bomb Containment را بدست می‌آورید، با خواندن این دفترچه میزان شعاع انفجار بمب‌ها و نارنجک‌هایی که می‌سازید را بیشتر می‌کنید. درون کمد سمت راست ۵ کپسول‌ را بردارید. بعد از برداشتن تمام آيتم‌ها از سمت چپ به سمت جلو بروید و همینطور مسیر را ادامه دهید تا به دروازه برسید، آن را باز کنید و داخل محیط بعدی شوید.

بلافاصله بعد از ورود به این منطقه چندین رانر و یک کلیکر به سمتتان یورش می‌آورد با میله و شلیک گلوله همه آنها را از بین ببرید. بعد از کشتن تمام دشمنان به سمت جلو بروید و وارد اتاق سمت راست شوید در آنجا روی میز نوشته Rain Catcher Note را بردارید و بخوانید. (4) به محیط اصلی برگردید از موانع رد شوید و از پله‌ها بالا بروید. بر روی قفسه‌های سمت راست پیچ‌ها را بردارید و در سمت چپ را باز کنید و نوشته کنار جسد یعنی Cornered Note را بردارید (5) و بخوانید و ۵ کپسول‌ کنار او را بردارید. در بالای پله‌ها نیز در این درجه سختی مقداری پیچ پیدا خواهید کرد. وقتی تمام آيتم‌ها را برداشتید از این اتاق خارج شوید و به دیگران ملحق شوید و از پله‌ها پایین بروید، در پایین زیر پله‌ها آیتم‌ها را بردارید. بعد به سمت در فلزی بروید و آن را باز کنید تا دموی کوتاهی شروع شود.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل ششم (The Suburbs)

بعد از دمو بنشینید و آرام وارد اتاق بعدی شوید، در سمت راستتان پیچ‌ها و آيتم را از روی زمین بردارید. کمی جلوتر بیل موجودی را حس می‌کند. در اصل این مکان پر از استاکر است. آنها مخفی می‌شوند و غافلگیرتان می‌کنند پس باید حواستان را جمع محیط کنید تا غافلگیر نشوید. همینطور در این محیط کلکیرها نیز حضور دارند پس کارتان سخت‌تر از قبل است پس زیاد روی مخفی‌کاری حساب نکنید و بیشتر روی میله و تفنگ‌هایتان حساب باز کنید! مسیر سمت راست را بروید و وارد اتاقکی که در اینجاست شوید، ۱۰ کپسول‌ را بردارید و از سمت دیگر پایین بیایید. اگر دو کلیکر را با شلیک گلوله بکشید بقیه محیط پر از استاکر است که اگر تنها گیرشان بیاورید می‌توانید با مشت‌ یا وسیله نزدیک‌زنتان کارشان را بسازید. ولی اگر گروهی حمله کردند از شاتگان استفاده کنید. حتما در صورتی که تعداد دشمنان زیاد بودند از کوکتول و بمب‌هایتان استفاده کنید. پیشنهادمان این است که وارد اتاق شرقی این بخش شوید (عکس بالا) تا فقط یک راه ورود برای دشمنان وجود داشته باشید (و از پشت غافلگیر نشوید) بعد شروع به کشتن دشمنان به شکل گروهی با بمب و دیگر مهمات کنید تا همه را بکشید. بعد از کشتن تمام دشمنان محیط را بگردید و آیتم‌های باقی مانده را بردارید، مقداری پیچ و آیتم برای crafting پیدا خواهید کرد. همینطور مسیر را جلو بروید تا به محل بازی بچه‌ها برسید و سم کمی با شما صحبت کند. جلوی تخته در سمت راست می‌توانید برگه دیگری به نام Kid’s Drawing را پیدا کنید. (6)

جلوتر و به سمت نبردبان بروید و E را بزنید تا جوئل قلاب بگیرد و سم به بالا برود و نبردبان را پایین بیندازد. به بالا بروید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا دموی بعدی آغاز شود. بلافاصله بعد از دمو به سمت در بروید و از دست کلیکرها و واکرها فرار کنید. در اتاق به هنری کمک کنید تا در را باز کند و بعد به سمت محیط بیرون فرار کنید. همینطور به سمت بالا و به دنبال بقیه افراد حرکت کنید تا به اتاق بالایی برسید، سریع در اتاق چوب بیس بال و کوکتول را بردارید. وقتی که بقیه افراد مشغول باز کردن در هستند شما با سلاح‌هایتان از آنها دفاع کنید. از شاتگان، کوکتول، تفنگ‌های مختلف و بمب‌ها بر علیه دشمنان استفاده کنید و همه آنها که شامل کلیکر و رانر است را بکشید. مراقب هنری نیز باشید و اگر گیر کلیکری افتاد سریع نجاتش دهید تا کشته نشود. همینطور به کشتن دشمنان ادامه دهید تا در باز شود و بتوانید از این مخمصه نجات پیدا کنید و دموی بعدی آغاز شود.

فصل ششم – بخش دوم (Suburbs)

(موارد مخفی و قابل جمع‌آوری این بخش شامل چهار Artifacts، چهار مکالمه اضافه، یک پلاک فایرفلای، یک کمیک بوک، میزکار، یک گاو صندوق و یک دفترچه راهنما است.)

بعد از دمو، در سمت راست در پشت ماشین پیچ‌ها را بردارید. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید تا به محیط بازتری با چندین خانه برسید. مسیر را به سمت چپ جلو بروید و وارد اولین خانه باز در سمت راست شوید. در طبقه اولین درون دستشویی ۵ کپسول‌ را بردارید، در طبقه پایین آیتم را بردارید و در طبقه دوم آیتم‌ها، پیچ و در اتاق خواب روی دراور نوشته Looting note را بردارید و بخوانید. (1) جلوتر در انتهای کوچه به ساختمان‌هایی می‌رسید که نوشته‌ای رویش است، در کنار ساختمان سمت راستی یک شکاف است داخل شوید و لوت‌ها را بردارید. بعد به سمت چپ بروید در اینجا علامت مکالمه اضافه روی سر هنری ظاهر می‌شود با او صحبت کنید (1) تا این بخش را کامل کنید. مسیر را به سمت پایین ادامه دهید تا به یک ماشین بستنی فروشی برسید، جلوی آن الی می‌ایستد و می‌توانید مکالمه اضافه با او انجام دهید. (2) در سمت چپ همین جا گاراژی است که در آنجا می‌توانید یک میز کار پیدا کنید، در آنجا ارتقاهای لازم را روی سلاح‌هایتان مخصوصا سلاح جدیدتان را انجام دهید.

جلوتر در سمت چپ از پله‌ها بالا بروید و وارد خانه باز شوید. در طبقه اول آیتم‌ها و پیچ‌ها را بردارید. در طبقه دوم، در اتاق خواب کنار کامپیوتر نوشته Father’s Note را پیدا خواهید کرد، آن را بردارید و بخوانید. (2) در راهرو اگر دقت کنید یک تناب آویزان است اگر با آن تعامل کنید درش باز می‌شود با زدن E و الی را به بالای محیط بفرستید تا او برایتان دفترچه راهنمای Melee Techniques را پیدا کند. حال از سلاح نزدیک ارتقا یافته می‌توانید بیش از پیش استفاده کنید. به جاده اصلی برگردید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و وارد خانه باز بعدی در سمت چپ شوید. در طبقه اول ۱۰ کپسول و در طبقه دوم درون اتاق خواب اول کنار دراور نوشته Survivor’s Note را پیدا خواهید کرد. (3) در اینجا یک گاو صندوق وجود دارد، محل آن را به خاطر بسپارید بعدا به سراغش خواهیم آمد! در همین طبقه در اتاق بعدی روی میز، کنار کامپیوتر کمیک ۶ یعنی Messenger Particle را پیدا می‌کنید.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل ششم (The Suburbs)راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل ششم (The Suburbs)

به طبقه سوم بروید، روی دراور نوشته Matchbook را بردارید و بخوانید. (4) در آنجا رمز گاو صندوق یعنی 36-21-08 را پیدا خواهید کرد. در اینجا آیتم و تیر تیرکمان نیز وجود دارد. بعد به طبقه پایینی برگردید و در گاو صندوق را باز کنید تا آیتم‌های ۱۰ کپسول، مقدار زیادی پیچ و تیر شات گان را بدست می‌آورید. حال که تمام آیتم‌های خانه را برداشتید به طبقه اول برگردید تا بازی سم و الی تجربه کنید، بعد از بازی آنها یک دارک روی کتاب‌ها باقی می‌ماند روی آن مثلث یا E را بزنید تا دیالوگ‌های اضافه را بشنوید. (3) حال از خانه خارج شوید و مسیر را تا انتهای خیابان ادامه دهید تا به بن بست برسید، در اینجا صبر کنید دیالوگ‌های هنری و جوئل تمام شود، بعد در اینجا کمی صبر کنید تا برای بار پنجم الی شروع به خواندن جوک برایتان کند. (4) در همین جا در سمت چپ کنار خانه یک درخت است که رویش پلاک فایرفلای۱۷ (به نام white) را پیدا خواهید کرد. با شلیک یا پرتاب سنگ پلاک را به پایین بیندازید و آن را بردارید.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل ششم (The Suburbs)راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل ششم (The Suburbs)

بعد از برداشتن تمام آیتم‌های ذکر شده به خانه‌ای که در آن دارت بازی کردید برگردید و وارد حیاط پشتی‌اش شوید و از پله‌ها پایین بروید تا وارد محیط بعدی شوید. بلافاصله بعد از پایین پریدن دمو آغاز می‌شود، بعد از دمو باید به سمت خانه انتهای خیابان بروید و باید بسیار مراقب باشید چراکه مردی درون خانه با تفنگ نشانه‌دار در حال شلیک به سمت شماست. علاوه بر او هانترها نیز در محیط هستند که کارتان را سخت‌تر کنند. در همه حال باید نیم خیز باشید و پشت موانع مخفی شوید تا تیر به شما برخورد نکند. وارد خانه سمت راست شوید و سریع به طبقه بالا بروید در آنجا هانتری که به طبقه بالا می‌آید را با مشت‌هایتان بکشید و چوبش را بردارید. بعد به طبقه پایین رفته و از در پشتی بیرون بروید و نیم‌خیز به سمت جلو بروید. درخت‌ها و هر مانعی که دیدید پشتش مخفی شوید. به سرعت به جلو رفته و پشت فنس‌های خانه بعدی مخفی شوید. در اینجا باید به سرعت به سمت خانه بعدی بروید ولی باید بسیار مراقب باشید در خانه بعدی تعداد زیادتری هانتر منتظر شماست. مراقب باشید وقتی وارد کوچه باریک کنار خانه بعدی شوید چندین هانتر از جلو و حتی از پشت شما را محاصره می‌کنند همه آن‌ها را با سلاح بکشید در روی پله‌ها داخل خانه نیز یک دشمن با شاتگان وجود دارد در طبقه بالا آیتم‌ها را بردارید. بعد از پشت وارد خانه بعدی شوید، در طبقه‌‌ی اول آیتم‌ها را بردارید و در طبقه بالا ۵ کپسول پیدا خواهید کرد.

وقتی از در جلویی به بیرون بروید علاوه بر فردی که به سمتتان با تفنگ نشانه‌دار شلیک می‌کند، افراد بیشتری نیز وجود دارند. بسیار مراقب باشید، پناه بگیرید و همه آنها را بکشید و خود را به زیر ساختمان برسانید تا صدای شلیک گلوله قطع شود. وارد خانه شوید و به آهستگی به سمت طبقه بالا بروید. مرد در طبقه دوم نیست پس به طبقه سوم بروید، وارد اتاق انتهایی شوید تا دمو آغاز شود. بعد از دمو باید از الی، سم و هنری با تفنگ نشانه‌دار حفاظت کنید. همینطور دشمنانی که آنها را محاصره کردند را بکشید تا ناگهان سر و کله نفربری که چند وقتی است دنبالتان است پیدا شود. اول افراد اطراف نفربر را بکشید، بعد شخصی که داخل نفربر است سعی می‌کند به بیرون نارنجک پرت کند این زمان مناسبی است که به او شلیک کنید و کارش را بسازید. بعد از این چندین واکر و کلیکر حمله می‌کنند آنها را بکشید تا این بخش به پایان برسد و دمو آغاز شود. بعد از دمو این فصل به پایان می‌رسد.

برای خواندن ادامه راهنمایی به قسمت‌های بعدی یا منوی اصلی مراجعه کنید…

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است