راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل هشتم (The University)

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل هشتم (The University)

راهنمای قدم به قدم بازی The Last of us part 1 (منوی اصلی)

فصل هشتم- بخش اول (Go Big Horns)

(موارد مخفی و قابل جمع‌آوری این فصل شامل پنج Artifacts، چهار پلاک فایرفلای، یک کمیک بوک، یک دفترچه راهنما، یک میزکار و دو مکالمه اضافه است.)

بعد از دمو، بلافاصله دور بزنید و به سمت عقب با اسب حرکت کنید. همینطور پیش بروید تا به ماشینی با در باز برسید که کتاب کامیک نهم یعنی Free Radicals درونش است، از اسب پیاده شوید و کتاب را بردارید و بخوانید. به مسیر اصلی بازگردید و وارد حیاط دانشگاه شوید. حیاط محیط بزرگی دارد اگر به سمت چپش حرکت کنید کنار ماشین چپ شده می‌توانید گلدانی بیابید که ۱۰ کپسول به شما می‌دهد. مسیر را به سمت جلو بروید و از دروازه که کنارش UEC نوشته داخل شوید. جلوتر در سمت راست یک ساختمان وجود دارد که درش باز است از در پارکینگ داخل شوید تا سلاح جدید flame thrower را روی زمین نزدیک ستون پیدا کنید. جلوتر یک میزکار قرار دارد که می‌توانید در آنجا سلاح‌های خودتان را به دلخواه ارتقا دهید. در انتهای گاراژ ۵ کپسول روی جعبه وجود دارد. جلوتر پیچ‌ها را بردارید و وارد در شوید و از پله‌ها بالا بروید. در طبقه اول خبری نیست ولی در طبقه دوم بالکن مقداری آیتم و نوشته Sniper’s Nest Log را پیدا خواهید کرد. (1)

فصل هشتم- بخش اول (Go Big Horns)

بعد از برداشتن آیتم‌ها به پیش الی برگردید و سوار اسب شوید. از مانع بگذرید در سمت چپتان روی دیوار عکس یک گاو کارتونی می‌بینید در مورد آن با الی صحبت کنید و دیالوگ اضافی را تجربه کنید. به جلو رفته و از پله‌ها بالا بروید و به سمت راست بروید در آنجا در درختی در انتهای سمت راست یک پلاک فایرفلای۲۰ (به نام H.Pino) را خواهید یافت. به سمت دیگر و سمت چپ پله‌ها بروید تا به ساختمانی باز برسید. داخل ساختمان شوید و تا در فلزی پیش بروید و آن را باز کنید. در اینجا از الی جدا می‌شوید چراکه صدای رانرها را می‌شنوید. به سمت راست بروید و در کنار در در سمت چپ نوشته Wall Panel Note را بردارید و بخوانید. (2) به طبقه بالا بروید در اتاق وسطی تعدادی رانر وجود دارد از دست آنها فرار کنید به پایین بیایید و با کوکتول همه را بکشید. (یا به شکل مخفیانه یکی یکی آنها را بکشید) در راهروی سمت دیگر روی مبل ۵ کپسول را بردارید. به پایین برگردید و پنل کنار در را بررسی کنید، متوجه می‌شوید به برق احتیاج دارید، به طبقه بالا برگردید و سیم زرد را دنبال کنید تا به ژنراتور برسید (وسط اتاق طبقه بالا)، آن را روشن کنید به پیش پنل برگردید و در را باز کنید و سوار اسب شوید و وارد محوطه بعدی شوید.

از پله‌ها بالا بروید، سمت راست را نگاه کنید یک سطل زباله وجود دارد. از اسب پیاده شوید و با کمک سطل زباله وارد ساختمان بالایی آن شوید. در اینجا ۵ کپسول و مقداری پیچ وجود دارد و همینطور روی میز پلاک فایرفلای۲۱ (به نام Rohner) را پیدا خواهید کرد. به پیش الی برگردید، از مانع بگذرید و به پیش مجسمه بروید. مسیر سمت راست را بروید از پنجره شکسته داخل شوید و از پله‌ها بالا بروید. کمی که از پله‌ها بالا رفتید به پنجره بزرگ بازی می‌رسید داخل شوید و به سمت چپ رفته و داخل پنجره باز شوید. در اینجا روی میز دفترچه راهنمای Health Sterilization را پیدا خواهید کرد. با خواندن این دفترچه جعبه‌ کمک‌های اولیه‌ای که می‌سازید خونتان را بیشتر از قبل پر می‌کند. در این اتاق انواع پیچ و ۱۰ کپسول نیز پیدا خواهید کرد.

فصل هشتم- بخش اول (Go Big Horns)

به پیش الی برگردید و از همین ساختمان کمی به سمت راست اسب سواری کنید تا الی علامت فایرفلای را روی دیوار ببیند روی آن E بزنید تا دیالوگ اضافه انجام دهید. جلوتر رفته و به سمت چپ اسب سواری کنید تا به تونلی در وسط برسید اینجا در بسته است. از زیر وسایل بخزید و داخل ساختمان شوید. روی پیشخوان یک Artifact یعنی UEC Campus Map را پیدا خواهید کرد. (3) روی میز ۵ کپسول را بردارید و در آنطرف اتاق پیچ‌ها را بردارید، به سمت دیگر رفته و از پله‌ها بالا بروید. وارد در اول سمت چپ شوید. در دستشویی ۵ کپسول را بردارید و وارد اتاق مطالعه شوید، در کشو را باز کنید تا درون آن یک Artifact یعنی Student’s Journal را بیابید. (4) جلوتر آیتم‌ها را بردارید و تا انتها پیش بروید تا به جایی برسید که جوئل ماسکش را می‌زند، این بدین معناست که خطر در نزدیکی است!

فصل هشتم- بخش اول (Go Big Horns)

کف این طبقه جلوتر تخریب شده است از آنجا به طبقه پایین بپرید، در اینجا چندین کلیکر وجود دارد پس باید حواستان را به شدت جمع کنید و با کنترل به آهستگی حرکت کنید. یک بطری از روی زمین بردارید تا در صورت لزوم و برای پرت کردن حواسشان از آن استفاده کنید. به راحتی می‌توانید مسیر سمت راست را بروید و وارد اتاق شوید و بعد مخفیانه و با فشار E مسیر را طی کنید از در انتهایی خارج شوید و وارد در آخر شوید تا از محیط خارج شوید ولی مشکل اینجاست که در این محیط یک bloater وجود دارد که باید آن را بکشید تا پلاک فایرفلای۲۲ (به نام Warren) را بدست بیاورید. ولی پیشنهاد می‌کنم تا جایی که می‌توانید کلیکرها را مخفیانه بکشید (اگر در بخش Skill قسمت Shiv Master را دوبار ارتقا داده باشید shiv شما با یکبار مخفیانه کشتن کلیکرها از بین نمی‌رود و می‌توانید به راحتی آنها را از بین ببرید.) و بعد وارد درگیری شوید چراکه تا درگیری شروع شود و سر و صدا کنید همه دشمنان به سمتتان یورش می‌آورند! پس همه را مخفیانه بکشید و بعد به سراغ bloater در آخر بروید و پلاک را بردارید. بعد از برداشتن تمام لوت‌ها از در انتهای این ساختمان خارج شوید.

به طبقه بالا بروید و وارد در شوید. به سمت راست بروید و وارد در شوید و در آنجا نوشته Newspaper Clipping را بخوانید. (5) به انتهای راهرو بروید در را باز کنید وارد حیاط شوید. به سمت ژنراتور بروید و آن را به سمت سیم زرد در کنار دروازه‌ ببرید تا ژانراتور را به سیم وصل کنید. بعد ژنراتور را روشن کنید تا الی در را باز کند و به شما ملحق شود. در سمت راست در کنار سطل زباله آيتم‌ها را بردارید. از این بخش به جلو بروید بعد به سمت راست بروید تا به چادرها برسید. در چادر اول آیتم‌ها را بردارید، در چادر دوم پیچ وجود دارد، در دو چادر بعدی نیز درونشان پیچ پیدا خواهید کرد. در انتهای این بخش دو چادر دیگر وجود دارد. در چادر راستی پیچ و پلاک فایرفلای۲۳ (به نام Griggs) را پیدا می‌‌کنید. جلوتر که بروید به یک دروازه بسته می‌رسید یک سطل آشغال بزرگ قرمز کمی عقبتر است از اسب پیاده شوید و آن را به سمت دروازه انتهای مسیر هل دهید، اینکار باعث می‌شود دروازه باز شود. باز سطل را هل دهید و کنار کامیون سمت راست بگذارید از آن بالا بروید و از سوراخ موجود در طبقه بالا داخل شوید تا دمو آغاز شود.

فصل هشتم- بخش دوم (Science Building)

(موارد مخفی و قابل جمع‌آوری این فصل شامل چهار Artifacts، یک پلاک فایرفلای، یک دفترچه راهنما، یک میزکار، یک مکالمه اضافه و یک درِ بسته + چهارمین ابزار برای ارتقای سلاح است.)

فصل هشتم- بخش دوم (Science Building)

بعد از دمو، در اتاق سمت چپ یک میزکار پیدا خواهید کرد. درون قفسه انتهای همین اتاق می‌توانید مقداری پیچ پیدا کنید. وارد اتاق بعدی شوید در اینجا در سمت چپ کمد و کشو را باز کنید تا ۵ کپسول و مقداری آیتم بدست بیاورید. از در انتهای اتاق خارج شوید و وارد راهرو شوید، از کمد کنارتان پیچ و دیگر آیتم‌ها را بردارید. بعد مسیر را به سمت چپ تا انتهای راهرو ادامه دهید تا در سمت راست به یک اتاق بسته (اتاق 205) برسید که با Shiv می‌توانید آن را باز کنید. در را باز کنید، درونش روی میز دفترچه راهنمای Molotov Deployment را پیدا خواهید کرد. با خواندن این دفترچه راهنما شعاع انفجار مولوتوهایی که می‌سازید بیشتر می‌شود. در همین اتاق روی میز چهارمین ابزار برای ارتقای سلاح را پیدا خواهید کرد. همینطور در انتهای اتاق کپسول، پیچ، تیر و سایر آیتم‌ها جهت Crafting را پیدا خواهید کرد. در انتهای اتاق رو به رویتان پیچ پیدا خواهید کرد. حال می‌توانید برگردید و به پیش میزکار بروید چراکه با ابزار چهارمی که بدست آوردید می‌توانید ارتقاهای جدیدی انجام دهید.

بعد از ارتقای سلاح‌ها باز به راهرو برگردید و اینبار وارد اتاق 251 شوید، راهرو را رد کنید تا وارد اتاق بزرگ شوید، در همین جا روی وسایل یک کلیپ بورد است با آن تعامل کنید تا یک دیالوگ اضافه با الی داشته باشید. سر و صدایی از طبقه بالا به گوش می‌رسد پس کاملا بهوش باشید! به طبقه بالا بروید و مسیر را ادامه دهید تا به در آبی برسید. به سمت چپ بروید، کشوها را باز کنید و آیتم‌ها را بردارید. جلوتر در سمت چپ وارد آزمایشگاه شوید، در اینجا Artifact جدیدی به نام Office Recorder را روی میز پیدا خواهید کرد، آن را بردارید و پخش کنید. در اتاق از کمد آیتم‌ها را بردارید و بعد وارد اتاق کناری شوید، در آنجا در کشو ۵ کپسول وجود دارد. وارد اتاق بعدی شوید، در اینجا مقداری پیچ در کشو پیدا خواهید کرد. از در انتهایی وارد اتاق بعدی شوید. در اتاق بعدی ۱۰ کپسول روی قفسه پیدا خواهید کرد. در اتاق بعدی در کمد و کشو پیچ و تیر پیدا می‌کنید. از در دیگر وارد راهرو شوید، از کمد سمت راست پیچ را بردارید و بعد به سمت چپ راهرو را ادامه دهید تا به اتاقی برسید که روی میزش Artifactی به نام Fungal X-Rays وجود دارد، آن را بردارید و ببینید. وارد در بعدی شوید تا دموی کوتاهی نمایش داده شود.

فصل هشتم- بخش دوم (Science Building)

بعد از دمو، Artifact به نام Lab Recorder روی میز پیدا خواهید کرد، آن را بردارید و گوش کنید. در انتهای اتاق سمت راست و در کنار میکروسکوپ یک پلاک فایرفلای۲۴ (به نام Hickman) را پیدا می‌کنید. وارد اتاق بعدی شوید از کشو و کمد آیتم و پیچ پیدا خواهید کرد. بعد وارد اتاق بعدی شوید تا دمو آغاز شود در حین دمو Artifactی به نام Firefly’s Recorder به لیست Artifactهای شما اضافه خواهد شد.

راهنمای قدم به قدم بازی Last of us فصل هشتم (The University)

بلافاصله بعد از دمو گروهی از دشمنان به شما حمله می‌کنند. نیم خیز شوید و وارد اتاق قبلی شوید، همینطور به عقب بروید ولی مراقب باشید در اینجا دو هانتر به شما حمله می‌کنند هر دو را بکشید و تبری که یکی از آنها دارد را بردارید. به سمت جلو مسیر را ادامه دهید تا از دور چند هانتر دیگر سر برسد و به سمتتان شلیک کند. پشت محلی پناه بگیرید و به سمت جلو بروید و با شلیک گلوله، پرتاب بمب یا تبر دشمنان را بکشید. همه افراد این طبقه را بکشید و بعد از پله‌ها پایین بروید ولی مراقب باشید دشمنان بیشتری در آنجا منتظرتان هستند. سه دشمن را بکشید وارد راهرو و بعد در آبی شوید تا دمو آغاز شود. جوئل زخمی شده است ولی در همین حین نیز باید از الی در برابر دشمنان محافظت کنید. وقتی از میله رها شدید آهسته به سمت جلو بروید و الی را دنبال کنید. وقتی از پنچره گذشتید زخمی روی زمین می‌نشینید صبر کنید الی به سمت فرد شلیک کند وقتی حواسش پرت بود سریع به مرد شلیک کنید و کارش را بسازید. باز آهسته به دنبال الی بروید، همینطور مسیر را بروید و اتفاقات را ببینید تا دمو آغاز شود و این فصل به پایان برسد.

برای خواندن ادامه راهنمایی به قسمت‌های بعدی یا منوی اصلی مراجعه کنید…

دیدگاه ها بسته شده است